tradafx

Bài 5: Thực hành xác định Xu hướng tiếp diễn - Phần 1

Đào tạo
OANDA:JP225USD   Japan 225
Bài 5: Thực hành xác định Xu hướng tiếp diễn (Trend continuation) | Phần 1/2

Để một xu hướng có thể tồn tại được lâu dài nó cần có sự ổn định.
Do đó nếu trader chịu khó quan sát mức độ ổn định của trend cũng có thể có thêm manh mối về việc liệu xu hướng có tiếp tục hay không.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.