tradafx

Bài 5: Thực hành xác định Xu hướng tiếp diễn - Phần 1

Đào tạo
OANDA:JP225USD   Japan 225
Bài 5: Thực hành xác định Xu hướng tiếp diễn (Trend continuation) | Phần 1/2

Để một xu hướng có thể tồn tại được lâu dài nó cần có sự ổn định.
Do đó nếu trader chịu khó quan sát mức độ ổn định của trend cũng có thể có thêm manh mối về việc liệu xu hướng có tiếp tục hay không.