Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Bỉ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
591.744M2.47-0.32%1.317KCông nghiệp Chế biến2
431.628M4.34-0.61%645Hàng tiêu dùng không lâu bền1
112.911B0.610.23%247.095KHàng tiêu dùng không lâu bền2
697.259M0.831.20%20Hàng tiêu dùng không lâu bền1
26.888M-0.56%27.979KCông nghệ Sức khỏe2
1.619B-0.91%1.099KCông nghiệp Chế biến3
11.898B3.05-0.03%21.939KCông nghiệp Chế biến2
35.893M9.44%6.568MCông nghệ Điện tử1
973.823M2.77-0.51%1.742KKhoáng sản phi năng lượng2
33.898B4.03-0.63%6.224KCông ty dịch vụ công cộng2
1.009B0.71-0.23%335Sản xuất Chế tạo3
1.973B1.270.45%11.653KCông nghệ Điện tử1
705.752M1.991.19%18.266KKhách hàng Lâu năm2
8.426B0.780.95%5.588KDịch vụ Công nghiệp5
259.135M0.34%1.640KDịch vụ Công nghiệp1
22.115B3.910.61%17.996KTài chính10
3.351B3.00-0.04%51.645KBán Lẻ1
163.162M3.120.00%10Hàng tiêu dùng không lâu bền1
5.983B0.410.62%106Hàng tiêu dùng không lâu bền4
331.518M1.750.83%40.634KKhoáng sản phi năng lượng1
1.967B3.450.00%500Công ty dịch vụ công cộng1
326.400M11.841.23%95Chính phủ1
47.266M-3.42%120Khách hàng Lâu năm1
536.786M0.38%57.416KHàng tiêu dùng không lâu bền2
1.353B0.190.27%116Sản xuất Chế tạo2
842.695M1.35-1.19%15.016KCông nghiệp Chế biến1
128.856B4.402.35%56Dịch vụ Công nghệ3
49.857B6.25-0.81%703Năng lượng Mỏ1
%Dịch vụ Công nghệ1
7.731B1.360.86%4.145KTài chính3
%Hỗn hợp2
42.646B3.610.00%1Tài chính1
80.705B2.57-1.35%602Tài chính2
102.802B3.85-0.71%10.441KTruyền thông3
4.240B0.100.05%80.607KVận chuyển2
907.468M1.120.16%13.565KDịch vụ Phân phối1
108.129B3.161.01%570Công nghệ Sức khỏe6
1.856B3.150.96%12.823KSản xuất Chế tạo1
19.228M-0.57%3.046KHỗn hợp1
1.343B5.111.10%84.667KDịch vụ Thương mại3
109.793M0.68%276Sản xuất Chế tạo1
83.569B4.040.87%105Khách hàng Lâu năm1
983.967M0.87%5.316KDịch vụ Khách hàng1
34.326B4.93-0.19%28.323KTài chính2
9.905B0.81-0.82%5.727KDịch vụ Khách hàng1
9.563B1.630.73%54.821KKhoáng sản phi năng lượng3
1804.515B1.075.82%526Dịch vụ Công nghệ4
14.192B1.210.98%49.073KCông nghệ Sức khỏe4
21.410B-1.32%11.756KCông nghệ Sức khỏe1
201.348M4.051.16%2.444KDịch vụ Khách hàng1
13.215B3.381.98%53.432KTài chính12
12.878B4.271.19%8.233KTài chính17
22.020B5.301.14%92.622KTài chính1
120.378B4.821.84%295Công nghệ Điện tử2
118.278M1.44-1.90%160Bán Lẻ1
25.476B5.43-0.29%3.421KTruyền thông2
195.098B3.046.84%80Công nghệ Điện tử1
5.954B0.08-1.18%9.276KDịch vụ Phân phối1
1.013B-0.95%5Truyền thông1
Tải thêm