Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Bỉ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
541.577M0.99%2.301KCông nghiệp Chế biến2
399.437M2.36%26.833KHàng tiêu dùng không lâu bền1
98.341B-0.88%1.256MHàng tiêu dùng không lâu bền2
759.514M0.00%62Hàng tiêu dùng không lâu bền1
248.877M-0.20%20.479KCông nghệ Sức khỏe5
507.904M-3.19%107.332KSản xuất Chế tạo2
17.340M0.00%100Công nghiệp Chế biến2
1.387B-2.27%21.596KCông nghiệp Chế biến1
14.056B0.09%95.181KCông nghiệp Chế biến4
47.535M1.08%211.270KCông nghệ Điện tử1
264.017M-0.61%2.390KCông nghệ Điện tử1
1.155B-1.96%4.335KKhoáng sản phi năng lượng1
35.806B0.20%8.345KCông ty dịch vụ công cộng3
357.921M-0.86%194Sản xuất Chế tạo2
1.696B-0.94%146.202KCông nghệ Điện tử1
670.058M0.36%129.161KKhách hàng Lâu năm1
7.306B-0.41%16.507KDịch vụ Công nghiệp3
%Dịch vụ Công nghiệp1
15.244B-1.41%118.483KTài chính5
6.486B-0.12%132.021KBán Lẻ1
441.334M-0.90%19.780KHàng tiêu dùng không lâu bền1
208.129M0.00%20Hàng tiêu dùng không lâu bền1
4.587B-4.40%770Hàng tiêu dùng không lâu bền2
104.955M0.34%15.926KKhách hàng Lâu năm1
742.277M-0.11%67.991KHàng tiêu dùng không lâu bền1
118.237B-1.64%108Sản xuất Chế tạo1
1.400B-0.77%140Sản xuất Chế tạo3
1.184B-1.01%35.460KCông nghiệp Chế biến2
310.167B0.71%329Dịch vụ Công nghệ5
39.055B0.00%810Năng lượng Mỏ1
112.109M0.70%58Dịch vụ Công nghệ2
4.349M15.43%134Tài chính1
21.090B-1.22%17.067KTài chính8
3.917B-0.68%2.642KHỗn hợp3
91.316B0.60%419Tài chính2
91.806B0.19%22.542KTruyền thông3
1.797B1.53%1.181MVận chuyển2
1.230B-1.63%76.787KDịch vụ Phân phối1
1.540B-2.68%21.060KCông nghệ Sức khỏe4
%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
2.095B-0.49%31.298KSản xuất Chế tạo1
1.543B-1.03%210.743KDịch vụ Thương mại2
137.241M-2.21%359Sản xuất Chế tạo1
117.840B-2.00%372Khách hàng Lâu năm1
1.504B0.00%52.679KDịch vụ Khách hàng1
69.615B-0.57%33.665KTài chính3
2.178B-1.90%515Dịch vụ Công nghiệp1
13.225B0.12%438.424KKhoáng sản phi năng lượng3
1916.729B-1.49%96Dịch vụ Công nghệ3
18.453B-1.01%161.227KCông nghệ Sức khỏe4
14.192B-2.69%66.683KCông nghệ Sức khỏe3
180.399M0.00%772Dịch vụ Khách hàng1
26.680B-1.78%48.519KTài chính22
6.962B-1.53%6.727KTài chính13
31.070B1.04%541.411KTài chính2
191.442B0.14%334Công nghệ Điện tử2
7.489B-2.55%40.708KBán Lẻ2
30.630B2.13%808Truyền thông3
1.191B2.90%12.059KTruyền thông1
Tải thêm