Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Bỉ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến530.788M EUR2.75%−1.57%2.11KCông nghiệp Chế biến2
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh112K EUR−63.64%400Vận chuyển1
Trang phục / Giày dép429.657M EUR4.87%−0.31%4.028KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Đồ uống: Có cồn115.977B EUR0.90%−0.35%732.806KHàng tiêu dùng không lâu bền2
Đồ uống: Không cồn635.004M EUR0.69%0.00%499Hàng tiêu dùng không lâu bền1
Công nghệ Sinh học52.567M EUR−3.71%42.025KCông nghệ Sức khỏe3
Sản phẩm Xây dựng16.4M EUR0.00%1Sản xuất Chế tạo1
Hóa chất: Nông nghiệp2.316B EUR1.93%−1.98%21.052KCông nghiệp Chế biến2
Hóa chất: Đặc biệt4.823B EUR7.99%−1.47%162.286KCông nghiệp Chế biến2
Truyền thông máy tính15.554M EUR−2.56%40.364KCông nghệ Điện tử1
Vật liệu Xây dựng1.991B EUR1.62%+0.19%25.96KKhoáng sản phi năng lượng1
Công ty Điện lực7.521B EUR1.31%−0.59%45.673KCông ty dịch vụ công cộng1
Sản phẩm Điện1.79B EUR1.00%−0.00%626Sản xuất Chế tạo3
Thiết bị/ Công cụ điện1.437B EUR2.10%+2.62%195.355KCông nghệ Điện tử1
Điện tử/Gia dụng602.199M EUR1.71%+1.05%105.84KKhách hàng Lâu năm2
Kỹ sư & Xây dựng8.645B EUR1.25%−1.41%12.86KDịch vụ Công nghiệp5
Dịch vụ Môi trường259.431M EUR−0.57%4.103KDịch vụ Công nghiệp1
Tập đoàn Tài chính17.087B EUR1.77%−0.50%50.716KTài chính7
Bán lẻ Thực phẩm5.01B EUR0.00%+6.47%134.287KBán Lẻ1
Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa131.418M EUR3.95%+0.28%1.17KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo8.078B EUR0.47%+0.11%515Hàng tiêu dùng không lâu bền3
Lâm sản313.647M EUR2.16%−1.10%31.532KKhoáng sản phi năng lượng1
Phân phối Gas1.511B EUR4.56%−3.72%6.985KCông ty dịch vụ công cộng1
Nội thất Gia đình23.579M EUR+6.71%7.71KKhách hàng Lâu năm1
Chăm sóc cá nhân/Gia đình646.316M EUR−1.75%135.968KHàng tiêu dùng không lâu bền2
Máy móc Công nghiệp7.173M EUR−6.25%400Sản xuất Chế tạo1
Đặc sản Công nghiệp626.126M EUR1.94%+2.14%38.848KCông nghiệp Chế biến1
Dịch vụ Công nghệ thông tin314.06M EUR10.50%−1.39%31.977KDịch vụ Công nghệ1
Quản lý Đầu tư12.038B EUR1.26%−0.95%9.746KTài chính5
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợHỗn hợp1
Các Ngân hàng lớn184M EUR0.23%−2.17%254Tài chính1
Viễn thông2.734B EUR9.92%−4.08%773.434KTruyền thông1
Vận tải biển3.724B EUR16.02%−0.13%107.631KVận chuyển2
Nhà phân phối Y tế1.319B EUR1.16%−0.17%65.543KDịch vụ Phân phối1
Chuyên khoa Y tế818.617M EUR0.53%−7.70%68.977KCông nghệ Sức khỏe3
Chế tạo Kim loại2.434B EUR2.44%−1.60%26.989KSản xuất Chế tạo1
Hỗn hợp8.131M EUR−1.08%10.498KHỗn hợp1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp9.83B EUR0.57%−1.36%153.438KDịch vụ Thương mại4
Sản xuất hỗn hợp61.106M EUR3.73%−0.41%444Sản xuất Chế tạo1
Phim / Giải trí1.169B EUR0.89%+1.15%30.274KDịch vụ Khách hàng1
Bảo hiểm nhiều Rủi ro7.358B EUR5.25%−1.05%205.35KTài chính1
Dịch vụ tiêu dùng khác9.377B EUR1.18%+0.17%24.246KDịch vụ Khách hàng1
Kim loại / Khoáng sản khác6.465B EUR2.46%−2.60%250.119KKhoáng sản phi năng lượng3
Phần mềm đã đóng gói284.887M EUR+1.07%21.545KDịch vụ Công nghệ4
Dược phẩm: Chính18.609B EUR0.95%+0.21%255.603KCông nghệ Sức khỏe4
Dược phẩm: Khác22.393B EUR−0.37%47.258KCông nghệ Sức khỏe1
Xuất bản: Sách / Tạp chí139.664M EUR5.83%−1.67%475Dịch vụ Khách hàng1
Phát triển Bất động sản10.37B EUR3.50%−1.18%118.915KTài chính14
Quỹ Đầu tư Bất động sản14.187B EUR4.68%−1.48%38.262KTài chính17
Ngân hàng khu vực26.741B EUR4.53%−0.12%472.285KTài chính1
Bán dẫn3.186B EUR3.28%+0.82%33.825KCông nghệ Điện tử1
Cửa hàng Đặc sản102.557M EUR2.55%+0.36%334Bán Lẻ1
Nhà phân phối bán buôn4.729B EUR1.00%−1.13%193.897KDịch vụ Phân phối1
Viễn thông không dây779.282M EUR−4.62%8.204KTruyền thông1