Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
28.525B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.311M
Khối lượng
−1.23%
Thay đổi
−11.54%
Hiệu suất Tháng
−2.13%
Hiệu suất Năm
−21.08%
Hiệu suất YTD
           
VIS VATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
16.100.00%0.00Bán3.573M57524913.6028.175B5.003.22
Tải thêm