Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Lithuania

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
262.556M0.02%8.176KCông nghiệp Chế biến2
1.579B2.12%68.881KCông ty dịch vụ công cộng1
7.935M0.00%34Hàng tiêu dùng không lâu bền1
108.372M-0.51%1.069KBán Lẻ1
424.581M0.59%5.555KCông ty dịch vụ công cộng2
8.479M-1.87%1.663KKhách hàng Lâu năm1
12.589M-0.52%120Dịch vụ Công nghiệp1
10.317M-4.51%200Tài chính1
287.311M0.76%1.756KHàng tiêu dùng không lâu bền4
228.330M-0.78%1.380KCông ty dịch vụ công cộng1
40.806M0.96%9Khách hàng Lâu năm1
133.939M0.88%191Hỗn hợp1
1.194B-0.49%27.623KTruyền thông1
121.727M-0.31%28.536KDịch vụ Công nghiệp1
31.462M0.50%4.016KDịch vụ Khách hàng2
32.143M0.76%220Dịch vụ Công nghệ1
128.246M-0.20%5.687KCông nghiệp Chế biến1
43.488M-0.37%1Tài chính2
454.750M0.13%187.758KTài chính1
3.530M0.63%4.220KCông nghiệp Chế biến1
13.023M0.00%1Dịch vụ Phân phối1
Tải thêm