Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Lithuania

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
299.101M0.10%16.546KCông nghiệp Chế biến2
1.410B6.450.32%27.417KCông ty dịch vụ công cộng1
5.892M0.00%1Hàng tiêu dùng không lâu bền1
98.973M27.931.68%43.323KBán Lẻ1
380.947M1.32-0.19%65Công ty dịch vụ công cộng2
4.358M-9.09%1.240KKhách hàng Lâu năm1
8.240M0.79%2.036KDịch vụ Công nghiệp1
9.749M1.72%5Tài chính1
281.091M2.10-0.88%1.652KHàng tiêu dùng không lâu bền4
221.194M4.48-0.81%486Công ty dịch vụ công cộng1
30.313M1.28%48Khách hàng Lâu năm1
26.786M0.00%21Dịch vụ Công nghệ1
130.004M5.911.82%3Hỗn hợp1
1.122B5.190.52%7.477KTruyền thông1
64.989M-16.67%10Dịch vụ Thương mại1
82.166M-1.39%9.340KDịch vụ Công nghiệp1
20.376M0.00-0.77%2.015KDịch vụ Khách hàng2
88.301M7.440.30%4.491KCông nghiệp Chế biến1
39.963M4.33-0.40%685Tài chính2
319.821M6.380.75%203.851KTài chính1
29.794M3.970.00%2.293KDịch vụ Phân phối2
Tải thêm