Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Peru tại mức giá cao nhất mọi thời đại

Những Chứng khoán Peru này đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại: chúng tôi sắp xếp các cổ phiếu này theo thứ tự bảng chữ cái và trang bị thông tin tài chính của các công ty — phân tích để xem liệu sẽ có điều chỉnh hay liệu các cổ phiếu này có tiếp tục tăng hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FERREYC1FERREYCORP SAA
3.05 PEN+1.67%673.402K0.292.838B PEN6.560.46 PEN+4.66%8.19%Dịch vụ Phân phối
Mua
FICCMP13CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIA
100.17 USD+0.02%28.754K
FICORPS2CORIL RENTA PRIME SOLES 2
128.27 PEN+0.02%440.01
FICORPS3CORIL RENTA PRIME SOLES 3
126.08 PEN+0.02%440.02
FICRPS12FICRPS12
100.19 PEN60