Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Peru

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
FICOCMP5 CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 5
113.290.04%0.04Mua89
FICOCMP6 CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 6
106.250.48%0.51Sức mua mạnh1.607K
IYR ISHARES TRUST
109.397.14%7.29Sức mua mạnh190Hỗn hợp
NFLX NETFLIX INC
651.984.94%30.68Sức mua mạnh401093.269B54.8447.159400.00Dịch vụ Công nghệ
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
609.0010.73%59.00Sức mua mạnh11941.420B26.2683.3880000.00Công nghệ Sức khỏe
TSLA TESLA INC
894.503.15%27.30Sức mua mạnh5533386.894B465.898.5670757.00Khách hàng Lâu năm
Tải thêm