Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán Peru biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Peru trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SIDERC1EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
2.65%1.51 PEN+2.72%40.032K1.281.029B PEN9.120.17 PEN−47.36%7.92%Khoáng sản phi năng lượng
INRETC1INRETAIL PERU CORP
0.56%35.70 USD−0.56%400.0114.801B PEN16.628.11 PEN+16.48%2.31%Bán Lẻ
Mua
UNACEMC1UNACEM CORP SAA
0.54%1.84 PEN−0.54%11.036K0.013.364B PEN6.200.30 PEN−1.56%4.32%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
FERREYC1FERREYCORP SAA
0.00%3.00 PEN0.00%6.076K0.002.838B PEN6.450.46 PEN+4.66%8.19%Dịch vụ Phân phối
Mua
ENGEPEC1ENEL GENERACION PERU SAA
0.00%2.14 PEN0.00%13.542K0.026.709B PEN6.360.34 PEN−13.56%12.63%Công ty dịch vụ công cộng
CVERDEC1SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA
0.00%39.00 USD0.00%3000.3351.76B PEN17.528.27 PEN−15.81%5.49%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi