Oscar Wilde cho biết:

Chứng khoán Peru với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Chứng khoán Peru này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Ticker
Biến động 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
BUENAVC1COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA
27.83%30.00PEN38.57%8.35PEN
Theo dõi
1.234K37.02K7.616BPEN4.275.08PENKhoáng sản phi năng lượng
AENZAC1AENZA SAA
10.77%0.70PEN11.11%0.07PEN
Bán
193.147K135.203K837.886MPENDịch vụ Công nghiệp
ENGEPEC1ENEL GENERACION PERU SAA
9.76%4.20PEN−8.89%−0.41PEN
Mua
5.413K22.735K7.341BPEN11.230.41PENCông ty dịch vụ công cộng
ENDISPC1ENEL DISTRIBUCION PERU SAA
8.27%7.01PEN−7.64%−0.58PEN
Mua
8.01K56.15K4.476BPEN11.500.66PENCông ty dịch vụ công cộng
NEXAPEC1NEXA RESOURCES PERU SAA
4.50%2.00PEN−4.31%−0.09PEN
Bán Mạnh
71.542K143.084K2.554BPEN5.150.41PENKhoáng sản phi năng lượng
GLORIAI1LECHE GLORIA SA
2.56%7.80PEN−2.50%−0.20PEN
Bán
9.896K77.189K305.113MPEN15.100.53PENHàng tiêu dùng không lâu bền
GBVLAC1GRUPO BVL SAA
2.14%2.34PEN−2.09%−0.05PEN
Bán
10K23.4K426.771MPEN25.240.09PENTài chính
CREDITC1BANCO DE CREDITO DEL PERU
2.08%2.41PEN−1.63%−0.04PEN
Bán
92.503K222.932K29.345BPEN6.920.35PEN27.369KTài chính
PODERC1COMPANIA MINERA PODEROSA SA
1.64%9.15PEN1.67%0.15PEN
Mua
7456.817K4.152BPEN8.981.00PENKhoáng sản phi năng lượng
FICOCMP9CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 9
1.57%104.37USD0.02%0.02USD
Mua
74377.547K
ELCOMEI1EMPRESA EDITORA EL COMERCIO
1.45%0.69PEN−1.43%−0.01PEN
Bán Mạnh
21.25K14.663K24.698MPEN−0.12PENDịch vụ Khách hàng
BROCALC1MINERA EL BROCAL
1.30%6.14PEN1.32%0.08PEN
Mua
4.067K24.971K983.117MPEN−0.31PENKhoáng sản phi năng lượng
BBVAC1BANCO BBVA PERU
1.29%1.56PEN1.30%0.02PEN
Bán
15.866K24.751K11.516BPEN5.150.30PENTài chính
POMALCC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA
1.27%0.39PEN0.77%0.00PEN
Mua
167.001K65.631K123.838MPEN2.210.18PENCông nghiệp Chế biến
MINSURI1MINSUR SA
1.08%3.70PEN−1.07%−0.04PEN
Theo dõi
14.883K55.067K3.556BPEN4.330.86PENSản xuất Chế tạo
ALICORC1ALICORP SAA
0.75%6.65PEN−0.75%−0.05PEN
Theo dõi
129.58K861.707K5.663BPEN48.550.14PEN8.341KHàng tiêu dùng không lâu bền
CASAGRC1CASA GRANDE SAA
0.51%7.85PEN0.51%0.04PEN
Bán
5.15K40.428K661.241MPEN7.101.10PEN6.168KCông nghiệp Chế biến
FERREYC1FERREYCORP SAA
0.44%2.28PEN0.44%0.01PEN
Sức mua mạnh
25.065K57.148K2.157BPEN4.960.46PENDịch vụ Phân phối
LUSURC1LUZ DEL SUR SA
0.37%16.31PEN0.37%0.06PEN
Sức mua mạnh
2.884K47.038K7.942BPEN13.311.22PENCông ty dịch vụ công cộng
FICORPS5CORIL RENTA PRIME SOLES 5 FI
0.02%111.78PEN0.02%0.02PEN
Mua
455.03K
FICOCMP6CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 6
0.02%114.00USD0.02%0.02USD
Mua
657.41K
FICORPS3CORIL RENTA PRIME SOLES 3
0.02%115.34PEN0.02%0.02PEN
Mua
445.075K
FICORPS2CORIL RENTA PRIME SOLES 2
0.02%116.50PEN0.02%0.02PEN
Mua
728.388K
CARTAVC1CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
0.00%34.60PEN0.00%0.00PEN
Bán
23796715.386MPEN6.215.57PENCông nghiệp Chế biến
FOSSALC1FOSSAL SAA
0.00%0.80PEN0.00%0.00PEN
Bán
764.127MPEN−0.21PENKhoáng sản phi năng lượng
INRETC1INRETAIL PERU CORP
0.00%36.25USD0.00%0.00USD
Sức mua mạnh
1036315.083BPEN19.667.33PENBán Lẻ
ENGIEC1ENGIE ENERGIA DEL PERU SA
0.00%5.03PEN0.00%0.00PEN
Bán
1005033.025BPEN14.210.35PENCông ty dịch vụ công cộng
TELEFBC1TELEFONICA DEL PERU
0.00%0.68PEN0.00%0.00PEN
Bán
3.513K2.389K2.274BPEN−0.33PEN3.664KTruyền thông
CRECAPC1CREDICORP CAPITAL PERU SAA
0.00%2.61PEN0.00%0.00PEN
Bán
4681.221K231.525MPEN46.190.06PENTài chính
EXALMC1PESQUERA EXALMAR SA
0.00%2.50PEN0.00%0.00PEN
Mua
1.55K3.875K738.84MPEN4.230.59PENHàng tiêu dùng không lâu bền
SIDERC1EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
0.00%1.56PEN0.00%0.00PEN
Theo dõi
8121.092BPEN4.530.34PENKhoáng sản phi năng lượng
HIDRA2C1EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO
0.00%1.49PEN0.00%0.00PEN
Mua
671001.116BPEN9.280.16PENCông ty dịch vụ công cộng
CSPFOSSCCSPFOSSC
0.00%0.14PEN53.183K7.446K4.127MPEN−0.21PENKhoáng sản phi năng lượng
TUMANC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN SA
0.00%0.98PEN0.00%0.00PEN
Mua
6.27K6.145K33.146MPENCông nghiệp Chế biến