Định giá quá caoChứng khoán Peru

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Peru được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E (TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
FICCMP10CORIL INSTRUME CORTO PLAZO Y MED 10
101.25USD0.02%0.02USD
Mua
2.701K273.476K
FICOCMP9CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 9
103.22USD0.01%0.01USD
Mua
26026.837K
FICORPS2CORIL RENTA PRIME SOLES 2
114.95PEN0.02%0.02PEN
Mua
445.058K
FICORPS3CORIL RENTA PRIME SOLES 3
113.99PEN0.02%0.02PEN
Mua
859.689K
FICORPS5CORIL RENTA PRIME SOLES 5 FI
110.48PEN0.03%0.03PEN
Mua
465.082K
INRETC1INRETAIL PERU CORP
33.25USD2.62%0.85USD
Sức mua mạnh
48.692K1.619M13.864BPEN20.626.02PENBán Lẻ