Chứng khoán Peru được định giá cao nhất

Chứng khoán Peru quá mua được tập hợp trong danh sách bên dưới và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: chỉ số này sẽ giúp bạn thấy tốc độ và mức độ thay đổi giá, có thể kiếm lời dựa trên dự báo sụt giảm giá của các cổ phiếu này.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FICRPS11CORIL RENTA PRIME SOLES 11
100,00106,59 PEN+0,03%9501,57
FFICRPS13CORIL RENTA PRIME SOLES 13 - FONDO
100,00102,01 PEN+0,02%550,05
FICCMP13CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIA
100,00102,72 USD+0,02%1,946 K0,73
FICCMP10CORIL INSTRUME CORTO PLAZO Y MED 10
100,00113,96 USD0,00%90,02
FICORPS4CORIL RENTA PRIME SOLES 4 FI
100,00130,00 PEN+0,02%430,02
FFICRPS14CORIL RENTA PRIME SOLES 14 - FONDO
100,00100,64 PEN+0,02%5,366 K0,66
FICRPS12CORIL RENTA PRIME SOLES 12 - FONDO
100,00103,12 PEN+0,02%4,534 K4,71
FICORPSCORIL RENTA PRIME SOLES
100,00140,41 PEN+0,02%4760,10Hỗn hợp
FICORPS5CORIL RENTA PRIME SOLES 5 FI
100,00124,98 PEN+0,02%450,02
FICOCMP6CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 6
99,98125,89 USD0,00%90,00
BROCALC1MINERA EL BROCAL
84,7513,20 PEN0,00%300,012,113 B PEN22,580,58 PEN1,73%Khoáng sản phi năng lượng
ENGEPEC1ENEL GENERACION PERU SAA
77,392,30 PEN+1,32%66,196 K0,107,21 B PEN8,320,28 PEN−25,25%9,23%Công ty dịch vụ công cộng