Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Peru

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

            
ALICORC1 ALICORP SAA
5.60-4.27%-0.25Bán209.156K1171273.604.989B14.120.41Hàng tiêu dùng không lâu bền
BBVAC1 BANCO BBVA PERU
1.82-4.21%-0.08Mua164.319K299060.5812.841B13.110.14Tài chính
CRECAPC1 CREDICORP CAPITAL PERU SAA
3.000.00%0.00Bán2.679K8037.00266.120M5.410.55Tài chính
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC
182.50-2.54%-4.76Bán173102.50896.551B45.1117.3926500.00Dịch vụ Công nghệ
TV TREVALI MINING CORPORATION
0.110.00%0.00Bán10.410K1186.74519.421M-0.23Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm