Cổ phiếu Peru mất giá nhiều nhất

Các công ty của Peru sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SIDERC1EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
−3.70%1.30 PEN21.845 K1.13945 M PEN7.860.17 PEN−47.46%8.62%Khoáng sản phi năng lượng
POMALCC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA
−3.70%0.26 PEN61.181 K0.1685.08 M PEN0.00%Công nghiệp Chế biến
CVERDEC1SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA
−3.06%34.90 USD21.445 K0.3446.865 B PEN15.688.26 PEN−15.82%5.95%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ALICORC1ALICORP SAA
−2.96%5.24 PEN334.157 K5.274.601 B PEN21.410.24 PEN−61.22%5.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BBVAC1BANCO BBVA PERU
−2.96%1.31 PEN659.442 K0.7410.999 B PEN5.700.23 PEN8.69%Tài chính
INRETC1INRETAIL PERU CORP
−2.38%28.70 USD13.951 K0.8911.89 B PEN12.308.66 PEN+28.24%2.82%Bán Lẻ
Mua
CARTAVC1CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
−2.27%43.00 PEN1.264 K1.07991.543 M PEN11.59%Công nghiệp Chế biến
CREDITC1BANCO DE CREDITO DEL PERU
−1.99%3.45 PEN73.381 K0.8145.666 B PEN9.970.35 PEN0.98%Tài chính
UNACEMC1UNACEM CORP SAA
−1.35%1.46 PEN956.458 K0.282.691 B PEN5.260.28 PEN−9.54%5.41%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi