Cổ phiếu Peruđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Peru nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Khối lượng
Giá
Thay đổi %
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AENZAC1AENZA SAA
15.235M0.54 PEN0.00%44.60740.862M PEN−0.07 PEN+63.29%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
POMALCC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA
103.63K0.23 PEN+2.27%0.8869.324M PEN0.00%Công nghiệp Chế biến
BBVAC1BANCO BBVA PERU
72.412K1.40 PEN0.00%0.8711.406B PEN5.960.23 PEN8.38%Tài chính
ENGEPEC1ENEL GENERACION PERU SAA
10.21K2.33 PEN0.00%0.177.304B PEN6.920.34 PEN−13.56%11.60%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
SIDERC1EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
9.12K1.19 PEN0.00%0.23833M PEN6.890.17 PEN−49.87%9.78%Khoáng sản phi năng lượng
FERREYC1FERREYCORP SAA
7.095K2.41 PEN+0.42%0.012.271B PEN5.260.46 PEN+0.17%10.24%Dịch vụ Phân phối
Mua
CVERDEC1SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA
6.428K30.80 USD−0.65%0.6040.79B PEN11.659.98 PEN−6.95%6.91%Khoáng sản phi năng lượng
ELCOMEI1EMPRESA EDITORA EL COMERCIO
6.31K0.85 PEN+4.94%0.2528.994M PEN−0.04 PEN+64.40%19.53%Dịch vụ Khách hàng
FICOCMP9CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 9
5.114K111.40 USD+0.02%1.77
CORAREC1CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA
4K1.70 PEN0.00%0.001.682B PEN33.140.05 PEN−83.45%2.43%Khoáng sản phi năng lượng
MINSURI1MINSUR SA
3.382K3.80 PEN0.00%0.033.652B PEN6.900.55 PEN−36.26%6.04%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
INTERBC1BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTBNC
2.714K1.75 PEN0.00%0.3410.346B PEN9.940.18 PEN5.68%Tài chính
UNACEMC1UNACEM CORP SAA
2.13K1.49 PEN0.00%0.002.709B PEN5.020.30 PEN−1.56%5.37%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ALICORC1ALICORP SAA
2.113K5.85 PEN−0.85%0.015.025B PEN20.880.28 PEN+103.04%4.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
PODERC1COMPANIA MINERA PODEROSA SA
1.275K7.30 PEN+0.41%0.574.362B PEN15.960.46 PEN−39.68%5.55%Khoáng sản phi năng lượng
CASAGRC1CASA GRANDE SAA
1.182K9.32 PEN−0.32%0.17787.593M PEN4.841.93 PEN+75.00%22.98%Công nghiệp Chế biến
CREDITC1BANCO DE CREDITO DEL PERU
9712.50 PEN0.00%0.0532.433B PEN6.980.36 PEN1.38%Tài chính
LUSURC1LUZ DEL SUR SA
68515.70 PEN0.00%0.267.645B PEN10.111.55 PEN+29.87%10.39%Công ty dịch vụ công cộng
INRETC1INRETAIL PERU CORP
50034.00 USD+0.74%0.1013.796B PEN15.838.11 PEN+16.48%2.45%Bán Lẻ
Mua
FICORPS3CORIL RENTA PRIME SOLES 3
41123.86 PEN+0.02%0.09
FICORPS2CORIL RENTA PRIME SOLES 2
40126.01 PEN+0.02%0.65
CARTAVC1CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
3347.99 PEN0.00%0.031.081B PEN10.62%Công nghiệp Chế biến
ENGIEC1ENGIE ENERGIA DEL PERU SA
204.52 PEN0.00%0.012.718B PEN11.120.41 PEN+14.89%4.16%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi