Cổ phiếu Peruđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Peru nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Ticker
Khối lượng 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AENZAC1AENZA SAA
193.147K0.70PEN11.11%0.07PEN
Bán
135.203K837.886MPENDịch vụ Công nghiệp
POMALCC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA
167.001K0.39PEN0.77%0.00PEN
Mua
65.631K123.838MPEN2.210.18PENCông nghiệp Chế biến
ALICORC1ALICORP SAA
129.58K6.65PEN−0.75%−0.05PEN
Theo dõi
861.707K5.663BPEN48.550.14PEN8.341KHàng tiêu dùng không lâu bền
CREDITC1BANCO DE CREDITO DEL PERU
92.503K2.41PEN−1.63%−0.04PEN
Bán
222.932K29.345BPEN6.920.35PEN27.369KTài chính
NEXAPEC1NEXA RESOURCES PERU SAA
71.542K2.00PEN−4.31%−0.09PEN
Bán Mạnh
143.084K2.554BPEN5.150.41PENKhoáng sản phi năng lượng
CSPFOSSCCSPFOSSC
53.183K0.14PEN7.446K4.127MPEN−0.21PENKhoáng sản phi năng lượng
FERREYC1FERREYCORP SAA
25.065K2.28PEN0.44%0.01PEN
Sức mua mạnh
57.148K2.157BPEN4.960.46PENDịch vụ Phân phối
ELCOMEI1EMPRESA EDITORA EL COMERCIO
21.25K0.69PEN−1.43%−0.01PEN
Bán Mạnh
14.663K24.698MPEN−0.12PENDịch vụ Khách hàng
BBVAC1BANCO BBVA PERU
15.866K1.56PEN1.30%0.02PEN
Bán
24.751K11.516BPEN5.150.30PENTài chính
MINSURI1MINSUR SA
14.883K3.70PEN−1.07%−0.04PEN
Theo dõi
55.067K3.556BPEN4.330.86PENSản xuất Chế tạo
GBVLAC1GRUPO BVL SAA
10K2.34PEN−2.09%−0.05PEN
Bán
23.4K426.771MPEN25.240.09PENTài chính
GLORIAI1LECHE GLORIA SA
9.896K7.80PEN−2.50%−0.20PEN
Bán
77.189K305.113MPEN15.100.53PENHàng tiêu dùng không lâu bền
ENDISPC1ENEL DISTRIBUCION PERU SAA
8.01K7.01PEN−7.64%−0.58PEN
Mua
56.15K4.476BPEN11.500.66PENCông ty dịch vụ công cộng
TUMANC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN SA
6.27K0.98PEN0.00%0.00PEN
Mua
6.145K33.146MPENCông nghiệp Chế biến
ENGEPEC1ENEL GENERACION PERU SAA
5.413K4.20PEN−8.89%−0.41PEN
Mua
22.735K7.341BPEN11.230.41PENCông ty dịch vụ công cộng
CASAGRC1CASA GRANDE SAA
5.15K7.85PEN0.51%0.04PEN
Bán
40.428K661.241MPEN7.101.10PEN6.168KCông nghiệp Chế biến
BROCALC1MINERA EL BROCAL
4.067K6.14PEN1.32%0.08PEN
Mua
24.971K983.117MPEN−0.31PENKhoáng sản phi năng lượng
TELEFBC1TELEFONICA DEL PERU
3.513K0.68PEN0.00%0.00PEN
Bán
2.389K2.274BPEN−0.33PEN3.664KTruyền thông
LUSURC1LUZ DEL SUR SA
2.884K16.31PEN0.37%0.06PEN
Sức mua mạnh
47.038K7.942BPEN13.311.22PENCông ty dịch vụ công cộng
EXALMC1PESQUERA EXALMAR SA
1.55K2.50PEN0.00%0.00PEN
Mua
3.875K738.84MPEN4.230.59PENHàng tiêu dùng không lâu bền
BUENAVC1COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA
1.234K30.00PEN38.57%8.35PEN
Theo dõi
37.02K7.616BPEN4.275.08PENKhoáng sản phi năng lượng
PODERC1COMPANIA MINERA PODEROSA SA
7459.15PEN1.67%0.15PEN
Mua
6.817K4.152BPEN8.981.00PENKhoáng sản phi năng lượng
FICOCMP9CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 9
743104.37USD0.02%0.02USD
Mua
77.547K
CRECAPC1CREDICORP CAPITAL PERU SAA
4682.61PEN0.00%0.00PEN
Bán
1.221K231.525MPEN46.190.06PENTài chính
ENGIEC1ENGIE ENERGIA DEL PERU SA
1005.03PEN0.00%0.00PEN
Bán
5033.025BPEN14.210.35PENCông ty dịch vụ công cộng
FICORPS2CORIL RENTA PRIME SOLES 2
72116.50PEN0.02%0.02PEN
Mua
8.388K
HIDRA2C1EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO
671.49PEN0.00%0.00PEN
Mua
1001.116BPEN9.280.16PENCông ty dịch vụ công cộng
FICOCMP6CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 6
65114.00USD0.02%0.02USD
Mua
7.41K
FICORPS5CORIL RENTA PRIME SOLES 5 FI
45111.78PEN0.02%0.02PEN
Mua
5.03K
FICORPS3CORIL RENTA PRIME SOLES 3
44115.34PEN0.02%0.02PEN
Mua
5.075K
CARTAVC1CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
2334.60PEN0.00%0.00PEN
Bán
796715.386MPEN6.215.57PENCông nghiệp Chế biến
INRETC1INRETAIL PERU CORP
1036.25USD0.00%0.00USD
Sức mua mạnh
36315.078BPEN19.667.33PENBán Lẻ
SIDERC1EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
81.56PEN0.00%0.00PEN
Theo dõi
121.092BPEN4.530.34PENKhoáng sản phi năng lượng
FOSSALC1FOSSAL SAA
70.80PEN0.00%0.00PEN
Bán
64.127MPEN−0.21PENKhoáng sản phi năng lượng