Cổ phiếu Peru tăng giá nhiều nhất

Các công ty của Peru sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
IIPCHAC1INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SA
+13.96%4.00 PEN691.299 K3.04Tài chính
CARTAVC1CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
+4.82%43.50 PEN2.016 K2.05935.205 M PEN8.595.06 PEN+5.70%12.29%Công nghiệp Chế biến
BROCALC1MINERA EL BROCAL
+4.76%11.00 PEN4830.141.684 B PEN18.810.58 PEN2.18%Khoáng sản phi năng lượng
CREDITC1BANCO DE CREDITO DEL PERU
+3.12%3.30 PEN70.173 K0.8141.514 B PEN9.480.35 PEN10.74%Tài chính
POMALCC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA
+2.04%0.25 PEN118.214 K1.4777.202 M PEN2.26%Công nghiệp Chế biến
BBVAC1BANCO BBVA PERU
+1.48%1.37 PEN498.276 K1.8112.008 B PEN7.170.19 PEN7.78%Tài chính
CVERDEC1SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA
+1.28%39.70 USD51.902 K5.5852.049 B PEN21.956.73 PEN−27.56%4.74%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
EXALMC1PESQUERA EXALMAR SA
+1.01%2.01 PEN4.975 K0.63588.117 M PEN−0.18 PEN−137.80%16.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HIDRA2C1EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO
+0.62%1.63 PEN22.413 K0.911.248 B PEN10.100.16 PEN10.13%Công ty dịch vụ công cộng
CASAGRC1CASA GRANDE SAA
+0.43%11.73 PEN12.674 K1.52983.86 M PEN8.231.43 PEN−11.52%18.40%Công nghiệp Chế biến
ALICORC1ALICORP SAA
+0.32%6.30 PEN21.125 K0.015.35 B PEN18.220.35 PEN−23.27%4.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
FICCMP10CORIL INSTRUME CORTO PLAZO Y MED 10
+0.08%113.51 USD3640.27
FICOCMP9CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 9
+0.03%115.57 USD990.07
FICORPS5CORIL RENTA PRIME SOLES 5 FI
+0.02%124.34 PEN450.06
FICORPS4CORIL RENTA PRIME SOLES 4 FI
+0.02%129.34 PEN450.01
FICORPS2CORIL RENTA PRIME SOLES 2
+0.02%131.30 PEN5.786 K4.43
FFICRPS13CORIL RENTA PRIME SOLES 13 - FONDO
+0.02%101.49 PEN1.498 K0.48
FICCMP13CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIA
+0.02%102.26 USD5.234 K0.83
FICRPS12CORIL RENTA PRIME SOLES 12 - FONDO
+0.02%102.59 PEN1.712 K0.55
FICRPS11CORIL RENTA PRIME SOLES 11
+0.02%106.04 PEN1520.61