Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Peru với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Peru tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Ticker
Doanh thu thuần
(FY)
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
CREDITC1BANCO DE CREDITO DEL PERU
3.036BPEN2.41PEN−1.63%−0.04PEN
Bán
92.503K222.932K29.345BPEN6.920.35PEN27.369KTài chính
MINSURI1MINSUR SA
2.142BPEN3.70PEN−1.07%−0.04PEN
Theo dõi
14.883K55.067K3.556BPEN4.330.86PENSản xuất Chế tạo
BBVAC1BANCO BBVA PERU
1.561BPEN1.56PEN1.30%0.02PEN
Bán
15.866K24.751K11.516BPEN5.150.30PENTài chính
ENGEPEC1ENEL GENERACION PERU SAA
587.578MPEN4.20PEN−8.89%−0.41PEN
Mua
5.413K22.735K7.341BPEN11.230.41PENCông ty dịch vụ công cộng
LUSURC1LUZ DEL SUR SA
554.418MPEN16.31PEN0.37%0.06PEN
Sức mua mạnh
2.884K47.038K7.942BPEN13.311.22PENCông ty dịch vụ công cộng
PODERC1COMPANIA MINERA PODEROSA SA
552.996MPEN9.15PEN1.67%0.15PEN
Mua
7456.817K4.152BPEN8.981.00PENKhoáng sản phi năng lượng
NEXAPEC1NEXA RESOURCES PERU SAA
531.308MPEN2.00PEN−4.31%−0.09PEN
Bán Mạnh
71.542K143.084K2.554BPEN5.150.41PENKhoáng sản phi năng lượng
FERREYC1FERREYCORP SAA
377.057MPEN2.28PEN0.44%0.01PEN
Sức mua mạnh
25.065K57.148K2.157BPEN4.960.46PENDịch vụ Phân phối
INRETC1INRETAIL PERU CORP
355.653MPEN36.25USD0.00%0.00USD
Sức mua mạnh
1036315.083BPEN19.667.33PENBán Lẻ
ENDISPC1ENEL DISTRIBUCION PERU SAA
330.542MPEN7.01PEN−7.64%−0.58PEN
Mua
8.01K56.15K4.476BPEN11.500.66PENCông ty dịch vụ công cộng
SIDERC1EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
322.993MPEN1.56PEN0.00%0.00PEN
Theo dõi
8121.092BPEN4.530.34PENKhoáng sản phi năng lượng
ENGIEC1ENGIE ENERGIA DEL PERU SA
253.202MPEN5.03PEN0.00%0.00PEN
Bán
1005033.025BPEN14.210.35PENCông ty dịch vụ công cộng
ELCOMEI1EMPRESA EDITORA EL COMERCIO
240.092MPEN0.69PEN−1.43%−0.01PEN
Bán Mạnh
21.25K14.663K24.698MPEN−0.12PENDịch vụ Khách hàng
GLORIAI1LECHE GLORIA SA
238.879MPEN7.80PEN−2.50%−0.20PEN
Bán
9.896K77.189K305.113MPEN15.100.53PENHàng tiêu dùng không lâu bền
EXALMC1PESQUERA EXALMAR SA
167.638MPEN2.50PEN0.00%0.00PEN
Mua
1.55K3.875K738.84MPEN4.230.59PENHàng tiêu dùng không lâu bền
CASAGRC1CASA GRANDE SAA
140.019MPEN7.85PEN0.51%0.04PEN
Bán
5.15K40.428K661.241MPEN7.101.10PEN6.168KCông nghiệp Chế biến
HIDRA2C1EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO
114.969MPEN1.49PEN0.00%0.00PEN
Mua
671001.116BPEN9.280.16PENCông ty dịch vụ công cộng
CARTAVC1CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
80.244MPEN34.60PEN0.00%0.00PEN
Bán
23796715.386MPEN6.215.57PENCông nghiệp Chế biến
CRECAPC1CREDICORP CAPITAL PERU SAA
31.204MPEN2.61PEN0.00%0.00PEN
Bán
4681.221K231.525MPEN46.190.06PENTài chính
BROCALC1MINERA EL BROCAL
22.49MPEN6.14PEN1.32%0.08PEN
Mua
4.067K24.971K983.117MPEN−0.31PENKhoáng sản phi năng lượng
GBVLAC1GRUPO BVL SAA
20.33MPEN2.34PEN−2.09%−0.05PEN
Bán
10K23.4K426.771MPEN25.240.09PENTài chính
POMALCC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA
−10.798MPEN0.39PEN0.77%0.00PEN
Mua
167.001K65.631K123.838MPEN2.210.18PENCông nghiệp Chế biến
FOSSALC1FOSSAL SAA
−23.901MPEN0.80PEN0.00%0.00PEN
Bán
764.127MPEN−0.21PENKhoáng sản phi năng lượng
CSPFOSSCCSPFOSSC
−23.901MPEN0.14PEN53.183K7.446K4.127MPEN−0.21PENKhoáng sản phi năng lượng
ALICORC1ALICORP SAA
−33.99MPEN6.65PEN−0.75%−0.05PEN
Theo dõi
129.58K861.707K5.663BPEN48.550.14PEN8.341KHàng tiêu dùng không lâu bền
AENZAC1AENZA SAA
−153.21MPEN0.70PEN11.11%0.07PEN
Bán
193.147K135.203K837.886MPENDịch vụ Công nghiệp
BUENAVC1COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA
−1.026BPEN30.00PEN38.57%8.35PEN
Theo dõi
1.234K37.02K7.616BPEN4.275.08PENKhoáng sản phi năng lượng
TELEFBC1TELEFONICA DEL PERU
−1.626BPEN0.68PEN0.00%0.00PEN
Bán
3.513K2.389K2.274BPEN−0.33PEN3.664KTruyền thông
FICOCMP9CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 9
104.37USD0.02%0.02USD
Mua
74377.547K
FICORPS2CORIL RENTA PRIME SOLES 2
116.50PEN0.02%0.02PEN
Mua
728.388K
TUMANC1EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN SA
0.98PEN0.00%0.00PEN
Mua
6.27K6.145K33.146MPENCông nghiệp Chế biến
FICOCMP6CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 6
114.00USD0.02%0.02USD
Mua
657.41K
FICORPS3CORIL RENTA PRIME SOLES 3
115.34PEN0.02%0.02PEN
Mua
445.075K
FICORPS5CORIL RENTA PRIME SOLES 5 FI
111.78PEN0.02%0.02PEN
Mua
455.03K