Cổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường — Thị trường Chứng khoán Peru

Khối lượng tăng hoặc giảm vượt trội có nghĩa là điều gì đó quan trọng đang xảy ra với cổ phiếu. Thật hữu ích khi nhận thấy những thay đổi này, vì chúng có thể báo trước chuyển động giá trong tương lai. Hãy chú ý đến lượng tăng đột biến và đừng bỏ lỡ cơ hội.

           
SIDERC1 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA
1.240.81%0.01Mua185.208K861.000M3.310.37Khoáng sản phi năng lượng
CVERDEC1 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA
20.0011.11%2.00Sức mua mạnh46.662K24.704B8.238.57Khoáng sản phi năng lượng
MINSURI1 MINSUR SA
2.991.36%0.04Mua195.338K2.835B11.690.25Sản xuất Chế tạo
LUSURC1 LUZ DEL SUR SA
12.400.00%0.00Mua9.470K6.038BCông ty dịch vụ công cộng
POMALCC1 EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SA
0.070.00%0.00Bán594.975K22.058MCông nghiệp Chế biến
FERREYC1 FERREYCORP SAA
1.872.19%0.04Mua860.144K1.785B5.720.32Sản xuất Chế tạo
UNACEMC1 UNION ANDINA DE CEMENTOS S A A
1.541.32%0.02Sức mua mạnh404.645K2.764B6.700.23Khoáng sản phi năng lượng
BBVAC1 BANCO BBVA PERU
2.002.56%0.05Mua145.263K13.179B0.10Tài chính
CREDITC1 BANCO DE CREDITO DEL PERU
2.672.69%0.07Mua37.850K28.775B23.720.1127671.00Tài chính
ENGEPEC1 ENEL GENERACION PERU SAA
2.000.00%0.00Mua19.700K4.791B9.820.23Công ty dịch vụ công cộng
CASAGRC1 CASA GRANDE SAA
5.250.96%0.05Mua11.000K438.020M4.751.10Công nghiệp Chế biến
NEXAPEC1 NEXA RESOURCES PERU SAA
3.407.94%0.25Sức mua mạnh56.608K3.995B9.510.33Khoáng sản phi năng lượng
ALICORC1 ALICORP SAA
6.251.63%0.10Mua265.292K5.242B12.650.49Hàng tiêu dùng không lâu bền
RELAPAC1 REFINERIA LA PAMPILLA SAA
0.150.00%0.00Bán388.818K1.223B3.040.05Năng lượng Mỏ
HIDRA2C1 EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO
1.250.00%0.00Mua11.250K936.521M7.920.16Công ty dịch vụ công cộng
FICORPS5 CORIL RENTA PRIME SOLES 5 FI
103.620.19%0.20Mua1.638K
PODERC1 COMPANIA MINERA PODEROSA SA
8.500.00%0.00Mua1.000K3.857B8.590.99Khoáng sản phi năng lượng
AUSTRAC1 AUSTRAL GROUP SA
0.903.45%0.03Bán7.000K225.333M2.170.40Hàng tiêu dùng không lâu bền
ENDISPC1 ENEL DISTRIBUCION PERU SAA
4.227.65%0.30Mua3.076K2.503B8.610.46Công ty dịch vụ công cộng
AIHC1 ANDINO INVESTMENT HOLDING SAA
0.330.00%0.00Bán80.000K133.124M-0.02Vận chuyển
AENZAC1 AENZA SAA
1.536.25%0.09Sức mua mạnh190.378K1.256B-0.13Dịch vụ Công nghiệp
BUENAVC1 COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA
33.200.00%0.00Bán3458.428B0.29Khoáng sản phi năng lượng
RIMSEGC1 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
0.870.00%0.00Bán1.000K1.280BTài chính
INRETC1 INRETAIL PERU CORP
36.000.56%0.20Mua1.482K14.430B53.402.63Bán Lẻ
GBVLAC1 GRUPO BVL SAA
2.430.00%0.00Mua20440.798M23.750.10Tài chính
Tải thêm