Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Qatari

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
GISS GULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
1.92-3.77%-0.07Mua36.305M3.698B-0.20Hỗn hợp
IQCD INDUSTRIES QATAR QPSC
16.160.37%0.06Mua1.384M97.405B19.370.83Công nghiệp Chế biến
MARK MASRAF AL RAYAN QPSC
4.821.22%0.06Sức mua mạnh6.435M35.745B16.050.30Tài chính
MCCS MANNAI CORPORATION QPSC
5.04-1.10%-0.06Mua955.247K2.325B6.960.73Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm