Chứng khoán Qatar được giao dịch tích cực nhất

Bạn có thể tìm thấy Chứng khoán Qatar hoạt động tích cực nhất trên thị trường bên dưới. Các công ty được sắp xếp theo khối lượng hàng ngày và được cung cấp các số liệu thống kê khác để giúp bạn tìm hiểu lý do tại sao các cổ phiếu này lại phổ biến đến vậy.
Khối lượng * Giá
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
QNBKQATAR NATIONAL BANK QPSC
98.963 M QAR13.90 QAR+1.24%7.12 M1.94126.816 B QAR8.781.58 QAR4.73%Tài chính
Sức mua mạnh
DUBKDUKHAN BANK QPSC
75.87 M QAR3.900 QAR0.00%19.454 M1.4920.263 B QAR16.470.24 QAR4.10%Tài chính
Theo dõi
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
25.421 M QAR17.80 QAR+0.68%1.428 M1.1741.777 B QAR9.661.84 QAR4.10%Tài chính
Mua
IQCDINDUSTRIES QATAR QPSC
25.008 M QAR12.00 QAR0.00%2.084 M0.7172.6 B QAR14.190.85 QAR−41.98%6.50%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
17.681 M QAR2.495 QAR+0.60%7.087 M0.5823.064 B QAR16.500.15 QAR4.03%Tài chính
Theo dõi
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
15.698 M QAR3.920 QAR0.00%4.005 M0.7721.718 B QAR13.940.28 QAR+8.28%3.57%Vận chuyển
Mua
QAMCQATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QPSC
13.746 M QAR1.431 QAR−1.17%9.606 M0.418.08 B QAR17.910.08 QAR−51.49%4.83%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
12.89 M QAR1.138 QAR−2.57%11.327 M1.984.136 B QAR10.030.11 QAR+3.56%4.71%Tài chính
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
11.929 M QAR2.770 QAR+2.55%4.306 M0.965.02 B QAR13.140.21 QAR+35.04%5.55%Năng lượng Mỏ
Bán
ORDSOOREDOO QPSC
10.797 M QAR10.18 QAR+0.39%1.061 M0.7532.48 B QAR10.810.94 QAR+27.78%5.42%Truyền thông
Sức mua mạnh
VFQSVODAFONE QATAR PQSC
10.154 M QAR1.687 QAR−0.41%6.019 M0.707.161 B QAR13.200.13 QAR+7.58%6.49%Truyền thông
Mua
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
9.803 M QAR1.885 QAR+0.27%5.2 M0.9923.619 B QAR21.870.09 QAR−38.69%4.57%Công nghiệp Chế biến
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
9.784 M QAR10.20 QAR+1.29%959.231 K1.8215.243 B QAR13.260.77 QAR3.97%Tài chính
Theo dõi
BLDNBALADNA QPSC
6.934 M QAR1.300 QAR+0.46%5.334 M0.542.46 B QAR22.530.06 QAR+36.08%5.37%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
6.803 M QAR4.210 QAR−0.66%1.616 M0.4117.152 B QAR6.340.66 QAR5.90%Tài chính
Mua
MEZAMEEZA QSTP LLC
5.898 M QAR3.632 QAR−1.28%1.624 M1.222.388 B QAR2.20%Dịch vụ Công nghệ
Mua
QFLSQATAR FUEL QPSC
5.13 M QAR14.68 QAR+1.24%349.458 K0.6314.417 B QAR14.830.99 QAR−8.05%6.21%Năng lượng Mỏ
Mua
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
4.948 M QAR1.371 QAR0.00%3.609 M0.78158.351 M QAR118.190.01 QAR+7.41%0.00%Dịch vụ Phân phối
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
4.344 M QAR1.321 QAR+4.02%3.289 M4.30241.792 M QAR120.090.01 QAR0.00%Tài chính
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
3.484 M QAR1.959 QAR+0.98%1.778 M0.576.604 B QAR19.170.10 QAR−5.19%0.00%Tài chính
Mua
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
3.421 M QAR4.070 QAR−0.49%840.612 K0.651.151 B QAR17.440.23 QAR−17.03%6.42%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
3.169 M QAR2.872 QAR−0.97%1.104 M0.4211.285 B QAR9.090.32 QAR+8.00%6.21%Tài chính
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
2.764 M QAR16.19 QAR+0.25%170.723 K0.4517.765 B QAR11.431.42 QAR−8.90%5.33%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
DHBKDOHA BANK QPSC
2.484 M QAR1.502 QAR+0.74%1.653 M0.424.623 B QAR5.03%Tài chính
Theo dõi
MERSAL MEERA CONSUMER GOODS QPSC
1.55 M QAR13.91 QAR−0.57%111.443 K0.682.968 B QAR15.820.88 QAR−7.86%3.03%Bán Lẻ
Theo dõi
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
1.533 M QAR3.351 QAR−0.83%457.403 K0.711.98 B QAR9.130.37 QAR−10.23%3.26%Vận chuyển
Mua
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
1.176 M QAR3.599 QAR+0.06%326.78 K1.382.351 B QAR8.34%Khoáng sản phi năng lượng
IHGSINMA HOLDING QPSC
1.11 M QAR3.835 QAR+0.26%289.465 K0.50216.632 M QAR1.31%Tài chính
WDAMWIDAM FOOD QPSC
1.006 M QAR2.105 QAR−0.85%478.103 K0.43382.14 M QAR−0.19 QAR+45.35%0.00%Dịch vụ Phân phối
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
837.594 K QAR2.688 QAR−0.55%311.605 K2.421.284 B QAR7.830.34 QAR+7.19%4.81%Sản xuất Chế tạo
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
788.762 K QAR10.78 QAR+1.60%73.169 K0.1711.958 B QAR11.890.91 QAR+1.72%3.53%Vận chuyển
Sức mua mạnh
QATIQATAR INSURANCE QSPC
785.183 K QAR2.201 QAR−0.32%356.739 K0.527.212 B QAR13.880.16 QAR4.53%Tài chính
Mua
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
620.075 K QAR3.905 QAR+0.13%158.79 K0.291.779 B QAR−0.53 QAR−220.26%83.33%Dịch vụ Công nghệ
ZHCDZAD HOLDING QPSC
601.464 K QAR13.85 QAR+2.29%43.427 K2.043.892 B QAR20.380.68 QAR+0.56%4.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
QFBQLESHA BANK LLC
559.082 K QAR1.270 QAR−0.08%440.222 K0.191.424 B QAR15.070.08 QAR0.00%Tài chính
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
538.456 K QAR2.277 QAR+0.31%236.476 K1.911.135 B QAR7.550.30 QAR+73.88%7.71%Tài chính
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
456.547 K QAR2.568 QAR+0.67%177.783 K0.13651.217 M QAR10.150.25 QAR+27.14%4.70%Tài chính
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
274.433 K QAR1.563 QAR−0.06%175.581 K0.131.944 B QAR11.070.14 QAR+6.57%9.59%Khoáng sản phi năng lượng
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
209.231 K QAR7.978 QAR+0.73%26.226 K0.211.188 B QAR8.380.95 QAR+41.25%6.31%Tài chính
ABQKAHLI BANK QPSC
183.912 K QAR3.700 QAR−0.08%49.706 K0.269.447 B QAR11.900.31 QAR6.75%Tài chính
Theo dõi
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
174.819 K QAR2.100 QAR+0.48%83.247 K0.58731.5 M QAR9.630.22 QAR−8.40%5.98%Tài chính
MHARAL MAHHAR HOLDING QPSC
155.483 K QAR1.501 QAR−0.60%103.586 K0.81312.57 M QAR6.62%Công nghệ Điện tử
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
95.336 K QAR3.897 QAR−0.46%24.464 K0.11528.519 M QAR12.260.32 QAR+7.40%5.26%Dịch vụ Công nghiệp
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
1.437 K QAR1.105 QAR0.00%1.3 K0.05966.949 M QAR−1.68 QAR−173.83%0.00%Tài chính
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
0 QAR2.910 QAR0.00%00.00182.771 M QAR41.690.07 QAR+57.92%2.41%Dịch vụ Khách hàng
BEMADAMAAN ISLAMIC INSURANCE QPSC
0 QAR3.749 QAR0.00%00.00749.8 M QAR10.670.35 QAR−83.91%4.80%Tài chính