Cổ phiếu Qatarđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Qatari nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Ticker
Khối lượng 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
29.063M3.538QAR0.23%0.008QAR
Bán
102.825M32.829BQAR24.950.14QARTài chính
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
17.868M10.96QAR−0.09%−0.01QAR
Bán
195.838M16.605BQAR15.590.70QARTài chính
QNBKQATAR NATIONAL BANK QPSC
17.161M19.60QAR1.55%0.30QAR
Mua
336.359M178.263BQAR13.321.45QAR27.381KTài chính
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
16.934M2.330QAR2.19%0.050QAR
Mua
39.457M28.644BQAR15.120.15QARCông nghiệp Chế biến
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
16.761M1.970QAR2.13%0.041QAR
Mua
33.019M6.566BQAR19.170.10QARTài chính
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
14.952M1.410QAR9.73%0.125QAR
Theo dõi
21.083M148.417MQAR118.980.01QARDịch vụ Phân phối
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
12.222M3.970QAR1.48%0.058QAR
Bán
48.522M21.674BQAR14.590.27QARVận chuyển
QFLSQATAR FUEL QPSC
11.231M18.13QAR−1.89%−0.35QAR
Bán Mạnh
203.612M18.374BQAR17.561.05QARNăng lượng Mỏ
QAMCQATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QPSC
11.16M1.580QAR0.64%0.010QAR
Bán
17.633M8.761BQAR7.850.20QARKhoáng sản phi năng lượng
DHBKDOHA BANK QPSC
10.203M2.137QAR0.33%0.007QAR
Bán
21.804M6.604BQAR8.860.24QARTài chính
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
9.384M3.300QAR2.84%0.091QAR
Bán
30.966M12.487BQAR11.150.29QARTài chính
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
8.689M5.940QAR−0.57%−0.034QAR
Bán
51.611M24.178BQAR10.080.59QARTài chính
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
6.74M24.28QAR4.21%0.98QAR
Mua
163.646M55.056BQAR14.581.60QARTài chính
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
5.37M1.570QAR−0.44%−0.007QAR
Bán
8.432M2.931BQAR10.500.15QARNăng lượng Mỏ
IQCDINDUSTRIES QATAR QPSC
5.072M14.89QAR0.81%0.12QAR
Bán
75.521M89.359BQAR9.411.57QARKhoáng sản phi năng lượng
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
4.556M1.389QAR−0.07%−0.001QAR
Bán
6.328M4.922BQAR13.860.10QARTài chính
ORDSOOREDOO QPSC
4.547M8.872QAR2.45%0.212QAR
Bán
40.337M27.74BQAR9.720.89QARTruyền thông
ERESEZDAN HOLDING GROUP QPSC
2.833M1.113QAR1.09%0.012QAR
Bán
3.154M29.204BQAR196.610.01QARTài chính
VFQSVODAFONE QATAR PQSC
2.693M1.695QAR2.17%0.036QAR
Theo dõi
4.565M7.013BQAR15.190.11QARTruyền thông
BLDNBALADNA QPSC
2.44M1.691QAR1.56%0.026QAR
Mua
4.126M3.165BQAR36.120.05QARCông nghiệp Chế biến
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
2.355M10.02QAR−1.28%−0.13QAR
Bán
23.594M11.44BQAR12.530.81QARVận chuyển
QATIQATAR INSURANCE QSPC
1.74M2.000QAR−3.24%−0.067QAR
Bán
3.48M6.751BQAR−0.05QARTài chính
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
1.704M8.300QAR5.04%0.398QAR
Mua
14.14M3.605BQAR6.031.31QARDịch vụ Công nghệ
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
1.44M1.840QAR3.37%0.060QAR
Theo dõi
2.649M2.213BQAR9.200.19QARKhoáng sản phi năng lượng
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
1.363M16.91QAR−1.00%−0.17QAR
Bán
23.05M18.788BQAR12.191.40QARCông ty dịch vụ công cộng
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
1.009M1.176QAR−1.01%−0.012QAR
Bán
1.186M226.18MQAR−0.01QARTài chính
WDAMWIDAM FOOD QPSC
392.687K2.250QAR2.27%0.050QAR
Bán
883.546K396MQAR−0.35QARDịch vụ Phân phối
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
372.992K6.565QAR−2.73%−0.184QAR
Bán
2.449M1.899BQAR23.300.29QARDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
312.203K3.931QAR−1.73%−0.069QAR
Bán
1.227M2.344BQAR9.990.40QARVận chuyển
AHCSAAMAL QPSC
303.62K1.024QAR0.00%0.000QAR
Bán
310.907K6.451BQAR18.220.06QARDịch vụ Phân phối
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
253.878K3.120QAR−2.53%−0.081QAR
Bán Mạnh
792.099K1.521BQAR8.520.38QARSản xuất Chế tạo
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
222.53K2.280QAR0.13%0.003QAR
Bán
507.368K581.27MQAR13.520.17QARTài chính
QFBQLESHA BANK LLC
187.538K1.215QAR−0.49%−0.006QAR
Bán
227.859K1.368BQAR10.190.12QARTài chính
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
159.05K4.599QAR1.57%0.071QAR
Mua
731.471K2.959BQAR12.970.35QARKhoáng sản phi năng lượng
IHGSINMA HOLDING QPSC
110.721K4.733QAR−0.78%−0.037QAR
Bán
524.042K270.153MQAR24.250.20QARTài chính
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
75.572K7.720QAR−0.39%−0.030QAR
Mua
583.416K527MQAR0.46QARDịch vụ Công nghiệp
ABQKAHLI BANK QPSC
34.164K4.120QAR2.74%0.110QAR
Sức mua mạnh
140.756K10.23BQAR0.28QARTài chính
MERSAL MEERA CONSUMER GOODS QPSC
29.133K16.62QAR−0.42%−0.07QAR
Bán
484.19K3.338BQAR17.550.95QARBán Lẻ
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
11.141K4.990QAR1.84%0.090QAR
Mua
55.594K1.715BQAR21.010.23QARTài chính
FALHAL FALEH EDUCATIONAL HOLDING QPSC
5.1K1.209QAR−0.08%−0.001QAR
Bán
6.166K290.4MQAR23.540.05QARDịch vụ Thương mại
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
9658.697QAR−0.58%−0.051QAR
Theo dõi
8.393K1.312BQAR13.530.65QARTài chính
ZHCDZAD HOLDING QPSC
13015.92QAR2.58%0.40QAR
Bán
2.07K4.248BQAR22.770.68QARHàng tiêu dùng không lâu bền
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
03.115QAR0.00%0.000QAR
Bán Mạnh
0195.647MQAR75.980.04QARDịch vụ Khách hàng
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
02.100QAR0.00%0.000QAR
Mua
01.05BQAR11.510.18QARTài chính
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
01.848QAR0.00%0.000QAR
Theo dõi
01.617BQAR21.240.09QARTài chính