Các công ty Qatar có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty Qatar sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
QNBKQATAR NATIONAL BANK QPSC
14,361 B QAR15,13 QAR+0,20%753,23 K0,16139,47 B QAR9,371,62 QAR4,30%Tài chính
Mua
IQCDINDUSTRIES QATAR QPSC
4,72 B QAR13,23 QAR0,00%1,165 M0,6680,041 B QAR15,310,86 QAR−28,13%5,90%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
4,087 B QAR19,62 QAR−0,41%1,044 M0,6946,55 B QAR10,651,84 QAR3,68%Tài chính
Mua
ORDSOOREDOO QPSC
3,016 B QAR10,53 QAR+0,10%355,034 K0,4633,698 B QAR11,360,93 QAR+11,50%5,23%Truyền thông
Sức mua mạnh
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
2,727 B QAR4,120 QAR0,00%927,164 K0,3116,675 B QAR6,090,68 QAR6,07%Tài chính
Mua
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
1,559 B QAR15,83 QAR+0,57%165,977 K0,4117,314 B QAR11,641,36 QAR−12,23%5,46%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
1,558 B QAR4,655 QAR−0,11%1,043 M0,3825,818 B QAR16,300,29 QAR+8,92%3,00%Vận chuyển
Mua
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
1,406 B QAR2,328 QAR−0,13%4,252 M0,4821,678 B QAR15,180,15 QAR4,29%Tài chính
Bán
DUBKDUKHAN BANK QPSC
1,23 B QAR3,771 QAR−0,40%2,233 M0,4619,671 B QAR15,810,24 QAR4,23%Tài chính
Theo dõi
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
1,229 B QAR2,779 QAR−0,32%766,437 K0,4110,849 B QAR8,780,32 QAR+7,65%6,46%Tài chính
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
1,083 B QAR1,668 QAR−0,60%4,345 M0,4221,081 B QAR20,800,08 QAR−36,75%5,13%Công nghiệp Chế biến
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
1,065 B QAR10,37 QAR−0,77%257,511 K0,5015,818 B QAR13,260,78 QAR4,31%Tài chính
Theo dõi
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
1,03 B QAR11,59 QAR+0,78%1,887 M1,8012,961 B QAR12,760,91 QAR+1,62%3,26%Vận chuyển
Sức mua mạnh
QFLSQATAR FUEL QPSC
983,957 M QAR14,98 QAR+0,07%206,482 K0,6814,884 B QAR14,831,01 QAR−2,55%6,01%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ABQKAHLI BANK QPSC
836,505 M QAR3,710 QAR−0,46%16,7 K0,249,508 B QAR11,740,32 QAR6,71%Tài chính
Theo dõi
DHBKDOHA BANK QPSC
769,478 M QAR1,441 QAR+0,91%9,195 M1,824,427 B QAR5,640,26 QAR5,25%Tài chính
Mua
VFQSVODAFONE QATAR PQSC
540,044 M QAR1,747 QAR−0,17%656,19 K0,337,397 B QAR13,260,13 QAR+5,36%6,29%Truyền thông
Sức mua mạnh
QAMCQATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QPSC
446,009 M QAR1,341 QAR+0,45%8,782 M0,667,449 B QAR17,040,08 QAR−43,14%5,24%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
QATIQATAR INSURANCE QSPC
434,538 M QAR2,124 QAR−0,75%16,5 K0,246,989 B QAR14,150,15 QAR4,67%Tài chính
Mua
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
418,064 M QAR3,322 QAR−0,60%1,435 M0,256,211 B QAR13,340,25 QAR+55,72%4,49%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
402,065 M QAR1,135 QAR−0,18%1,843 M0,344,026 B QAR10,390,11 QAR−2,33%4,84%Tài chính
AHCSAAMAL QPSC
367,498 M QAR0,820 QAR−0,36%2,754 M1,105,185 B QAR13,800,06 QAR+3,48%6,08%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
347,752 M QAR1,939 QAR−0,21%2,845 M1,106,614 B QAR18,430,11 QAR−17,30%0,00%Tài chính
Mua
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
215,043 M QAR3,370 QAR−0,15%365,994 K0,611,978 B QAR9,660,35 QAR−15,97%3,26%Vận chuyển
Mua
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
205,1 M QAR3,761 QAR−0,08%503,926 K0,532,46 B QAR7,97%Khoáng sản phi năng lượng
ZHCDZAD HOLDING QPSC
195,289 M QAR14,42 QAR+9,99%55,038 K1,033,768 B QAR20,960,69 QAR+2,38%4,96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
186,507 M QAR1,588 QAR+0,32%2,198 M2,191,968 B QAR11,250,14 QAR+6,57%9,48%Khoáng sản phi năng lượng
MERSAL MEERA CONSUMER GOODS QPSC
181,147 M QAR14,83 QAR−0,87%68,915 K0,353,174 B QAR16,190,92 QAR−3,99%5,68%Bán Lẻ
Theo dõi
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
163,037 M QAR2,537 QAR+0,75%287,219 K1,001,197 B QAR7,970,32 QAR−5,18%5,16%Sản xuất Chế tạo
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
142,799 M QAR8,015 QAR−0,48%142,341 K0,801,208 B QAR7,681,04 QAR+50,15%6,21%Tài chính
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
134,406 M QAR2,417 QAR+0,29%92,219 K0,541,205 B QAR7,720,31 QAR+31,72%7,26%Tài chính
BLDNBALADNA QPSC
109,629 M QAR1,352 QAR−0,22%7,316 M0,782,576 B QAR18,650,07 QAR+84,48%5,13%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ERESEZDAN HOLDING GROUP QPSC
99,657 M QAR0,818 QAR+2,51%40,021 M4,0821,167 B QAR209,740,00 QAR+333,33%0,00%Tài chính
QFBQLESHA BANK LLC
94,388 M QAR1,286 QAR+0,47%5,498 M1,291,434 B QAR14,260,09 QAR0,00%Tài chính
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
76,279 M QAR2,009 QAR−0,05%193,595 K0,47703,5 M QAR9,540,21 QAR−2,64%6,22%Tài chính
BEMADAMAAN ISLAMIC INSURANCE QPSC
70,279 M QAR3,733 QAR+0,11%5000,04745,8 M QAR10,260,36 QAR−76,89%4,83%Tài chính
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
65,701 M QAR4,318 QAR−0,44%306,904 K0,221,221 B QAR18,230,24 QAR−17,49%5,07%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
64,575 M QAR2,415 QAR+1,98%11,376 M4,82604,501 M QAR9,580,25 QAR+11,70%5,07%Tài chính
MEZAMEEZA QSTP LLC
60,216 M QAR3,502 QAR−0,79%142,476 K0,602,291 B QAR2,29%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SIISSALAM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED QPSC
41,516 M QAR0,678 QAR+0,74%1,264 M0,91769,337 M QAR16,870,04 QAR−15,55%4,46%Bán Lẻ
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
36,272 M QAR3,660 QAR+0,83%234,776 K0,86490,045 M QAR12,420,29 QAR−1,01%5,67%Dịch vụ Công nghiệp
MRDSMAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT QPSC
29,687 M QAR0,630 QAR+1,12%9,806 M1,16623 M QAR24,510,03 QAR−35,59%4,01%Tài chính
MHARAL MAHHAR HOLDING QPSC
28,165 M QAR1,880 QAR+3,13%3,522 M2,15377,361 M QAR5,49%Công nghệ Điện tử
TTQESQATAR ELECTRONIC SYSTEMS QPSC
19,732 M QAR3,266 QAR+0,52%45,031 K0,54274,541 M QAR13,990,23 QAR0,00%Khách hàng Lâu năm
NLCSNATIONAL LEASING HOLDING QPSC
15,396 M QAR0,728 QAR+1,68%6,002 M1,42354,278 M QAR22,400,03 QAR−20,54%4,19%Tài chính
FALHAL FALEH EDUCATIONAL HOLDING QPSC
12,021 M QAR0,681 QAR−1,73%51,18 K0,47166,32 M QAR13,070,05 QAR+46,76%4,51%Dịch vụ Thương mại
IHGSINMA HOLDING QPSC
10,302 M QAR4,334 QAR+1,31%585,017 K0,57242,288 M QAR19,400,22 QAR+12,71%1,17%Tài chính
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
4,381 M QAR2,702 QAR0,00%150,03169,707 M QAR35,840,08 QAR+46,41%2,59%Dịch vụ Khách hàng
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
2,101 M QAR1,228 QAR−0,24%47,404 K0,16234,367 M QAR−0,00 QAR+98,89%0,00%Tài chính
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
1,336 M QAR1,867 QAR−0,64%8,119 M1,31217,024 M QAR159,570,01 QAR+36,05%0,00%Dịch vụ Phân phối
QOISQATAR OMAN INVESTMENT QPSC
−8,156 M QAR0,765 QAR+0,66%2,019 M2,20239,4 M QAR0,00%Tài chính
WDAMWIDAM FOOD QPSC
−33,556 M QAR3,063 QAR+7,66%9,847 M7,35512,1 M QAR−0,03 QAR+92,12%0,00%Dịch vụ Phân phối
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
−243,453 M QAR3,928 QAR+0,15%399,507 K0,561,789 B QAR−0,50 QAR−224,45%6,37%Dịch vụ Công nghệ
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
−1,466 B QAR0,990 QAR+9,03%100,07 K3,53794,561 M QAR−1,71 QAR−172,89%0,00%Tài chính