Các công ty Qatar with the most cash on hand

It's no secret that a large cash pile can be a tried and tested insurance policy in the face of good-old volatility. And these companies are taking that knowledge very seriously, as they're currently sitting on oodles of cash reserves. On the other hand though, perhaps these businesses are hoarding their capital when they should be using it to maximize shareholder value instead. Whatever your take, here's a list of the most cash rich Công ty Qatar.

Ticker
TIền mặt (MRQ)
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ORDSOOREDOO QPSC
11.566BQAR8.940QAR−1.17%−0.106QAR
Mua
530.831K4.746M28.095BQAR11.690.77QARTruyền thông
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
4.814BQAR18.99QAR0.00%0.00QAR
Mua
205.299K3.899M20.889BQAR15.271.24QARCông ty dịch vụ công cộng
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
3.838BQAR4.000QAR−0.50%−0.020QAR
Bán
2.801M11.204M22.992BQAR15.380.26QARVận chuyển
QFLSQATAR FUEL QPSC
2.528BQAR18.20QAR0.11%0.02QAR
Mua
514.785K9.369M18.046BQAR17.821.02QARNăng lượng Mỏ
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
2.458BQAR2.650QAR−2.29%−0.062QAR
Bán
6.382M16.911M34.411BQAR17.120.16QARCông nghiệp Chế biến
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
2.108BQAR11.06QAR2.12%0.23QAR
Sức mua mạnh
1.529M16.906M12.251BQAR13.270.82QARVận chuyển
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
1.761BQAR1.490QAR−2.10%−0.032QAR
Bán
2.449M3.648M5.4BQAR15.070.10QARTài chính
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
1.272BQAR2.083QAR−4.10%−0.089QAR
Mua
19.031M39.641M4.088BQAR28.210.08QARNăng lượng Mỏ
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
1.177BQAR3.590QAR−1.16%−0.042QAR
Theo dõi
2.461M8.834M14.047BQAR12.650.29QARTài chính
QAMCQATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QPSC
851.922MQAR1.978QAR−0.80%−0.016QAR
Mua
15.114M29.896M11.155BQAR9.610.21QARKhoáng sản phi năng lượng
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
762.041MQAR2.087QAR−1.93%−0.041QAR
Mua
4.464M9.316M2.531BQAR11.020.19QARKhoáng sản phi năng lượng
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
699.221MQAR5.099QAR0.77%0.039QAR
Mua
184.45K940.511K3.268BQAR13.700.37QARKhoáng sản phi năng lượng
ZHCDZAD HOLDING QPSC
535.139MQAR17.60QAR0.57%0.10QAR
Bán
1.465K25.784K4.894BQAR25.170.70QARHàng tiêu dùng không lâu bền
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
323.369MQAR3.586QAR−0.39%−0.014QAR
Mua
17.556K62.956K1.687BQAR10.290.35QARSản xuất Chế tạo
ERESEZDAN HOLDING GROUP QPSC
303.724MQAR1.273QAR−0.93%−0.012QAR
Mua
4.208M5.357M33.687BQAR225.440.01QARTài chính
MERSAL MEERA CONSUMER GOODS QPSC
219.413MQAR17.78QAR−0.73%−0.13QAR
Bán
13.972K248.422K3.582BQAR19.320.93QARBán Lẻ
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
163.286MQAR1.548QAR−0.96%−0.015QAR
Bán
1.253M1.94M446.131MQAR131.340.01QARTài chính
VFQSVODAFONE QATAR PQSC
156.2MQAR1.685QAR−0.82%−0.014QAR
Mua
590.289K994.637K7.148BQAR17.530.10QARTruyền thông
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
129.835MQAR4.490QAR−0.22%−0.010QAR
Mua
72.168K324.034K2.652BQAR11.400.39QARVận chuyển
AHCSAAMAL QPSC
123.055MQAR1.180QAR0.51%0.006QAR
Mua
1.059M1.249M7.258BQAR22.280.05QARDịch vụ Phân phối
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
111.112MQAR10.170QAR9.98%0.923QAR
Sức mua mạnh
313.244K3.186M4.218BQAR15.360.60QARDịch vụ Công nghệ
BLDNBALADNA QPSC
93.933MQAR1.678QAR−3.01%−0.052QAR
Bán
9.339M15.67M3.289BQAR28.410.06QARCông nghiệp Chế biến
SIISSALAM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED QPSC
88.297MQAR0.907QAR−1.73%−0.016QAR
Theo dõi
10.822M9.816M1.06BQAR20.840.04QARBán Lẻ
IHGSINMA HOLDING QPSC
65.76MQAR6.270QAR1.13%0.070QAR
Sức mua mạnh
1.231M7.721M347.178MQAR31.280.20QARTài chính
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
39.798MQAR2.312QAR−3.14%−0.075QAR
Mua
17.303M40.005M8.173BQAR73.900.03QARTài chính
QOISQATAR OMAN INVESTMENT QPSC
29.582MQAR0.764QAR−0.65%−0.005QAR
Theo dõi
768.632K587.235K243.18MQAR145.090.01QARTài chính
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
23.485MQAR7.225QAR−1.03%−0.075QAR
Mua
73.072K527.945K2.038BQAR27.600.26QARDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
20.279MQAR7.603QAR3.95%0.289QAR
Sức mua mạnh
1.353M10.289M506.6MQAR0.43QARDịch vụ Công nghiệp
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
14.305MQAR3.345QAR0.00%0.000QAR
Bán
00207.894MQAR84.470.04QARDịch vụ Khách hàng