Các công ty Qatar nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách Công ty Qatar nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
FQ
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
IQCDINDUSTRIES QATAR QPSC
14.459B QAR11.99 QAR−0.25%2.61M0.8373.145B QAR14.330.84 QAR−46.70%9.10%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ORDSOOREDOO QPSC
9.909B QAR10.00 QAR0.00%751.318K0.7232.019B QAR10.760.93 QAR+4.22%4.30%Truyền thông
Sức mua mạnh
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
5.628B QAR16.69 QAR−0.89%606.715K0.9918.645B QAR11.781.42 QAR+1.05%5.60%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
4.665B QAR3.267 QAR+1.15%6.338M1.0017.973B QAR12.120.27 QAR+0.48%4.01%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
3.254B QAR1.551 QAR−0.89%3.301M0.6119.686B QAR17.030.09 QAR−39.59%7.02%Công nghiệp Chế biến
QFLSQATAR FUEL QPSC
3.123B QAR15.72 QAR0.00%336.833K0.6215.809B QAR15.341.02 QAR−2.60%5.66%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
2.369B QAR0.988 QAR0.00%2.775M0.703.537B QAR8.540.12 QAR+15.35%5.51%Tài chính
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
2.245B QAR9.401 QAR−0.93%1.482M0.7510.685B QAR10.350.91 QAR+12.10%3.69%Vận chuyển
Mua
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
1.662B QAR2.594 QAR−0.04%3.643M0.574.778B QAR10.990.24 QAR+57.12%3.89%Năng lượng Mỏ
Bán
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
1.359B QAR2.700 QAR−0.04%1.757M0.6410.506B QAR8.940.30 QAR+4.90%6.48%Tài chính
QAMCQATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QPSC
1.329B QAR1.220 QAR−0.25%5.943M0.836.813B QAR14.490.08 QAR−57.90%7.37%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
646.131M QAR1.550 QAR−1.15%459.244K0.421.973B QAR11.830.13 QAR−32.30%9.45%Khoáng sản phi năng lượng
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
631.273M QAR3.717 QAR−0.88%663.507K1.492.419B QAR8.11%Khoáng sản phi năng lượng
ZHCDZAD HOLDING QPSC
537.713M QAR13.47 QAR−0.96%3.068K1.173.909B QAR19.850.68 QAR+4.58%4.34%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ERESEZDAN HOLDING GROUP QPSC
447.687M QAR0.831 QAR−0.12%10.236M1.4322.016B QAR−0.00 QAR−110.71%0.00%Tài chính
NLCSNATIONAL LEASING HOLDING QPSC
340.231M QAR0.702 QAR+0.29%1.593M0.91349.825M QAR23.800.03 QAR+57.75%4.24%Tài chính
MERSAL MEERA CONSUMER GOODS QPSC
300.213M QAR12.87 QAR−0.39%50.81K0.792.752B QAR13.870.93 QAR+0.53%3.27%Bán Lẻ
Mua
MEZAMEEZA QSTP LLC
258.599M QAR2.824 QAR+0.50%319.449K0.671.829B QAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
258.385M QAR3.005 QAR−0.73%639.416K0.951.772B QAR7.550.40 QAR−0.60%3.31%Vận chuyển
Mua
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
246.725M QAR2.931 QAR−2.17%5K0.201.424B QAR8.740.34 QAR−10.73%4.34%Sản xuất Chế tạo
AHCSAAMAL QPSC
202.492M QAR0.838 QAR+0.96%242.594K1.095.279B QAR14.780.06 QAR+0.89%5.97%Dịch vụ Phân phối
Mua
SIISSALAM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED QPSC
167.02M QAR0.657 QAR−0.15%1.717M0.64745.331M QAR18.460.04 QAR−12.53%0.00%Bán Lẻ
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
158.758M QAR2.023 QAR−0.59%2.715M0.516.914B QAR20.210.10 QAR−0.50%0.00%Tài chính
Mua
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
153.896M QAR1.250 QAR−1.57%167.513K0.39242.363M QAR−0.17 QAR−1852.33%0.00%Tài chính
MRDSMAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT QPSC
151.594M QAR0.715 QAR+1.42%13.392M1.26711M QAR23.520.03 QAR0.00%Tài chính
VFQSVODAFONE QATAR PQSC
117.752M QAR1.791 QAR−0.50%1.07M0.527.604B QAR13.520.13 QAR+21.34%5.56%Truyền thông
Mua
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
95.33M QAR3.712 QAR−0.40%471.427K0.541.725B QAR−0.58 QAR−144.60%85.93%Dịch vụ Công nghệ
BLDNBALADNA QPSC
55.287M QAR1.163 QAR−1.19%3.494M1.202.241B QAR24.690.05 QAR+2.17%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
55.275M QAR5.082 QAR0.00%30.831K0.41535.08M QAR11.920.43 QAR+22.22%5.19%Dịch vụ Công nghiệp
IHGSINMA HOLDING QPSC
46.405M QAR3.684 QAR−0.97%91.052K1.08210.968M QAR1.34%Tài chính
QOISQATAR OMAN INVESTMENT QPSC
23.791M QAR0.847 QAR+0.59%3.205M6.27270.9M QAR88.230.01 QAR+20.00%0.00%Tài chính
WDAMWIDAM FOOD QPSC
22.542M QAR2.250 QAR+1.63%582.446K1.12396M QAR−0.55 QAR−56.51%0.00%Dịch vụ Phân phối
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
20.94M QAR3.000 QAR0.00%00.00188.424M QAR41.670.07 QAR+75.61%2.00%Dịch vụ Khách hàng
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
15.253M QAR5.377 QAR−0.35%145.496K0.241.517B QAR20.590.26 QAR−9.81%4.87%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
FALHAL FALEH EDUCATIONAL HOLDING QPSC
7.515M QAR0.777 QAR0.00%52.754K0.07185.04M QAR15.510.05 QAR−2.91%4.05%Dịch vụ Thương mại
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
110.885K QAR1.420 QAR−1.59%1.369M1.08165.165M QAR−0.00 QAR−117.59%0.00%Dịch vụ Phân phối
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
2.808 QAR−1.72%932.409K0.91728.822M QAR12.490.22 QAR+33.49%3.50%Tài chính
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
8.640 QAR0.00%00.001.32B QAR10.090.86 QAR+32.45%5.11%Tài chính
ABQKAHLI BANK QPSC
3.600 QAR0.00%00.009.184B QAR11.830.30 QAR5.56%Tài chính
Theo dõi
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
2.336 QAR−0.60%123.669K1.961.175B QAR7.920.30 QAR+61.73%6.38%Tài chính
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
1.248 QAR0.00%00.001.092B QAR−0.64 QAR−943.77%0.00%Tài chính
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
5.225 QAR+0.08%732.842K0.4021.329B QAR7.980.65 QAR4.74%Tài chính
Sức mua mạnh
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
2.600 QAR+2.85%27.806K0.06910M QAR10.510.25 QAR+6.13%4.81%Tài chính
MHARAL MAHHAR HOLDING QPSC
1.488 QAR+0.54%172.816K0.57310.5M QAR0.00%Công nghệ Điện tử
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
9.899 QAR−0.05%621.253K1.0915.078B QAR13.030.76 QAR4.02%Tài chính
Theo dõi
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
18.16 QAR+0.28%661.561K0.5743.124B QAR10.191.78 QAR3.42%Tài chính
Sức mua mạnh
BEMADAMAAN ISLAMIC INSURANCE QPSC
3.650 QAR0.00%00.00Tài chính
QNBKQATAR NATIONAL BANK QPSC
15.20 QAR−1.94%3.367M1.02145.658B QAR9.971.53 QAR3.80%Tài chính
Mua
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
2.334 QAR−1.35%7.593M0.4222.153B QAR18.470.13 QAR4.20%Tài chính
Theo dõi
QFBQLESHA BANK LLC
1.320 QAR+1.69%3.271M1.371.467B QAR18.800.07 QAR0.00%Tài chính
DHBKDOHA BANK QPSC
1.586 QAR−0.38%709.582K0.154.945B QAR10.710.15 QAR4.70%Tài chính
Theo dõi
DUBKDUKHAN BANK QPSC
3.838 QAR+0.68%14.798M1.1919.9B QAR9.690.40 QAR4.18%Tài chính
Theo dõi
QATIQATAR INSURANCE QSPC
2.370 QAR−0.08%618.12K2.787.659B QAR−0.05 QAR+11.59%0.00%Tài chính
Mua