Cổ phiếu Qatar tăng giá nhiều nhất

Các công ty Qatar sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
+5.79%12.05 QAR1.792 M2.2913.581 B QAR13.270.91 QAR+1.62%3.11%Vận chuyển
Sức mua mạnh
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
+2.33%2.458 QAR9.305 M5.34627.476 M QAR9.750.25 QAR+11.70%4.88%Tài chính
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
+2.00%2.499 QAR68.824 K0.451.25 B QAR7.980.31 QAR+31.72%7.00%Tài chính
DUBKDUKHAN BANK QPSC
+1.99%3.694 QAR15.555 M1.0219.193 B QAR15.490.24 QAR4.33%Tài chính
Theo dõi
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
+1.89%8.338 QAR27.042 K0.241.251 B QAR7.991.04 QAR+50.15%6.00%Tài chính
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
+1.46%1.943 QAR2.758 M2.056.614 B QAR18.470.11 QAR−17.30%0.00%Tài chính
Mua
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
+1.46%1.255 QAR373.288 K0.41238.936 M QAR−0.00 QAR+98.89%0.00%Tài chính
IQCDINDUSTRIES QATAR QPSC
+1.39%12.40 QAR4.41 M2.0175.02 B QAR14.350.86 QAR−28.13%6.29%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
IHGSINMA HOLDING QPSC
+1.24%4.400 QAR45.403 K0.30249.198 M QAR19.700.22 QAR+12.71%1.14%Tài chính
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
+1.09%1.858 QAR8.011 M0.71214.599 M QAR158.800.01 QAR+36.05%0.00%Dịch vụ Phân phối
WDAMWIDAM FOOD QPSC
+0.92%2.735 QAR118.855 K0.07492.3 M QAR−0.03 QAR+92.12%0.00%Dịch vụ Phân phối
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
+0.91%3.332 QAR6.18 M1.186.192 B QAR13.380.25 QAR+55.72%4.50%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
+0.63%3.975 QAR8.326 M2.4216.088 B QAR5.880.68 QAR6.29%Tài chính
Mua
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
+0.56%3.623 QAR529.991 K1.392.368 B QAR8.28%Khoáng sản phi năng lượng
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
+0.34%17.85 QAR8.497 M4.4442.178 B QAR9.691.84 QAR4.06%Tài chính
Mua
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
+0.34%3.572 QAR32.452 K0.18482.215 M QAR12.120.29 QAR−1.01%5.76%Dịch vụ Công nghiệp
BEMADAMAAN ISLAMIC INSURANCE QPSC
+0.26%3.800 QAR13.2 K0.47760 M QAR10.450.36 QAR−76.89%4.74%Tài chính
MEZAMEEZA QSTP LLC
+0.25%3.545 QAR553.027 K0.922.301 B QAR2.28%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BLDNBALADNA QPSC
+0.23%1.320 QAR5.041 M0.472.509 B QAR18.210.07 QAR+84.48%5.27%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
QAMCQATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QPSC
+0.22%1.352 QAR6.183 M0.467.544 B QAR17.180.08 QAR−43.14%5.18%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
+0.19%1.564 QAR719.908 K0.431.944 B QAR11.080.14 QAR+6.57%9.59%Khoáng sản phi năng lượng