Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Qatar có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán Qatar sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
+71.41%1.313 QAR+3.30%1.396M1.24241.982M QAR−0.17 QAR−1852.33%0.00%Tài chính
QOISQATAR OMAN INVESTMENT QPSC
+60.44%0.884 QAR+0.45%931.72K0.86277.2M QAR0.00%Tài chính
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
+55.37%2.907 QAR−0.45%13.953M1.345.427B QAR13.790.21 QAR+35.04%3.42%Năng lượng Mỏ
Bán
QFBQLESHA BANK LLC
+54.41%1.331 QAR−0.60%1.752M0.311.5B QAR15.790.08 QAR0.00%Tài chính
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
+53.53%1.500 QAR+6.61%38.569M3.53162.509M QAR129.310.01 QAR+7.41%0.00%Dịch vụ Phân phối
WDAMWIDAM FOOD QPSC
+48.35%2.117 QAR+3.27%5.555M2.38369M QAR−0.55 QAR−56.51%0.00%Dịch vụ Phân phối
DUBKDUKHAN BANK QPSC
+41.38%4.100 QAR+0.89%15.933M1.8521.116B QAR17.310.24 QAR3.94%Tài chính
Theo dõi
IHGSINMA HOLDING QPSC
+36.50%4.144 QAR+3.08%978.453K4.63227.676M QAR1.24%Tài chính
SIISSALAM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED QPSC
+31.77%0.676 QAR+0.90%3.044M0.84765.908M QAR18.620.04 QAR−31.12%0.00%Bán Lẻ
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
+31.26%10.93 QAR+0.28%1.779M1.2812.285B QAR12.050.91 QAR+1.72%3.21%Vận chuyển
Sức mua mạnh
QATIQATAR INSURANCE QSPC
+29.26%2.350 QAR0.00%156.252K0.147.675B QAR14.820.16 QAR0.00%Tài chính
Mua
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
+27.52%2.660 QAR+0.91%3.74M2.51672.916M QAR10.510.25 QAR+27.14%3.79%Tài chính
ORDSOOREDOO QPSC
+22.33%11.45 QAR+0.44%1.766M1.0836.516B QAR12.160.94 QAR+27.78%3.77%Truyền thông
Sức mua mạnh
MEZAMEEZA QSTP LLC
+21.31%2.693 QAR+2.79%776.171K1.221.7B QAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
+18.33%2.485 QAR−0.60%70.211K0.451.25B QAR6.00%Tài chính
MRDSMAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT QPSC
+11.44%0.718 QAR+2.28%12.063M1.51702M QAR24.840.03 QAR−29.51%0.00%Tài chính
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
+11.20%4.080 QAR−4.00%14.344M1.2623.546B QAR14.510.28 QAR+8.28%3.06%Vận chuyển
Mua
VFQSVODAFONE QATAR PQSC
+10.69%1.760 QAR+1.68%11.789M1.477.317B QAR13.770.13 QAR+7.58%5.78%Truyền thông
Mua
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
+10.27%3.060 QAR+1.76%3.702M1.7311.701B QAR9.690.32 QAR+8.00%5.82%Tài chính
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
+9.44%11.25 QAR0.00%1.309M1.5117.029B QAR14.620.77 QAR3.56%Tài chính
Theo dõi
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
+9.43%20.30 QAR+1.05%2.051M1.1047.471B QAR11.141.82 QAR3.11%Tài chính
Mua
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
+9.21%9.175 QAR−0.80%277.093K1.101.387B QAR9.640.95 QAR+41.25%4.87%Tài chính
NLCSNATIONAL LEASING HOLDING QPSC
+6.88%0.730 QAR−1.35%10.819M2.69366.153M QAR23.470.03 QAR−19.43%4.05%Tài chính
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
+5.72%1.923 QAR+1.75%4.706M1.256.434B QAR18.820.10 QAR−5.19%0.00%Tài chính
Mua
ERESEZDAN HOLDING GROUP QPSC
+1.51%0.873 QAR+3.68%33.43M3.4722.334B QAR−0.00 QAR−110.71%0.00%Tài chính
ZHCDZAD HOLDING QPSC
+0.96%13.75 QAR−0.36%14.654K0.213.966B QAR20.260.68 QAR+4.58%4.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
−0.28%17.80 QAR+0.96%1.222M2.6119.393B QAR12.561.42 QAR−8.90%5.39%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
−0.65%1.073 QAR+9.60%54.223K1.32856.691M QAR−1.68 QAR−173.83%0.00%Tài chính
DHBKDOHA BANK QPSC
−1.10%1.618 QAR+1.19%2.965M1.334.958B QAR6.520.25 QAR4.69%Tài chính
Mua
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
−4.53%2.780 QAR+0.18%447.65K0.771.319B QAR8.100.34 QAR+7.19%4.68%Sản xuất Chế tạo
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
−4.69%1.868 QAR−0.64%1.942M0.442.337B QAR12.450.15 QAR−2.98%7.98%Khoáng sản phi năng lượng
QFLSQATAR FUEL QPSC
−7.06%15.28 QAR+0.53%614.496K0.6715.113B QAR15.440.99 QAR−8.05%5.92%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
IQCDINDUSTRIES QATAR QPSC
−7.35%12.85 QAR+0.47%2.906M0.8077.379B QAR15.200.85 QAR−41.98%8.60%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
QNBKQATAR NATIONAL BANK QPSC
−7.42%15.09 QAR+0.60%2.892M0.90138.546B QAR9.701.55 QAR4.00%Tài chính
Mua
BLDNBALADNA QPSC
−8.27%1.220 QAR+0.25%7.91M0.972.314B QAR21.140.06 QAR+36.08%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
−8.41%3.115 QAR−0.48%974.956K0.761.834B QAR8.490.37 QAR−10.23%3.19%Vận chuyển
Mua
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
−8.56%2.521 QAR+1.69%15.101M1.0223.055B QAR16.670.15 QAR4.03%Tài chính
Theo dõi
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
−10.48%1.025 QAR+0.39%9.737M0.993.615B QAR9.030.11 QAR+3.56%5.39%Tài chính
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
−10.85%3.762 QAR+0.13%306.603K0.412.455B QAR7.99%Khoáng sản phi năng lượng
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
−12.07%1.843 QAR+1.43%21.487M1.1322.827B QAR21.380.09 QAR−38.69%6.05%Công nghiệp Chế biến
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
−14.41%2.910 QAR0.00%00.00182.771M QAR41.690.07 QAR+57.92%2.06%Dịch vụ Khách hàng
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
−14.48%4.780 QAR−0.40%294.467K0.71503.895M QAR11.700.41 QAR+7.39%5.51%Dịch vụ Công nghiệp
MERSAL MEERA CONSUMER GOODS QPSC
−15.06%13.03 QAR−0.15%111.743K1.182.769B QAR14.040.93 QAR+0.53%3.25%Bán Lẻ
Theo dõi
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
−16.24%5.180 QAR+0.19%1.458M0.4620.924B QAR7.810.66 QAR4.84%Tài chính
Mua
AHCSAAMAL QPSC
−17.95%0.791 QAR+0.13%4.694M1.014.977B QAR13.570.06 QAR+5.62%6.33%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
MHARAL MAHHAR HOLDING QPSC
−19.20%1.616 QAR+1.00%152.63K0.24331.2M QAR0.00%Công nghệ Điện tử
QAMCQATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QPSC
−19.88%1.346 QAR+0.22%19.857M1.487.494B QAR16.850.08 QAR−51.49%6.70%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
−20.99%4.622 QAR+0.13%894.972K0.871.299B QAR19.800.23 QAR−17.03%5.69%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
FALHAL FALEH EDUCATIONAL HOLDING QPSC
−31.51%0.789 QAR0.00%1K0.01189.36M QAR15.750.05 QAR−2.91%3.96%Dịch vụ Thương mại
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
−44.38%2.197 QAR−0.99%18.213K0.05776.65M QAR10.080.22 QAR−8.40%5.63%Tài chính
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
−45.21%4.202 QAR−2.19%1.3M0.821.96B QAR−0.58 QAR−144.60%75.65%Dịch vụ Công nghệ