Chứng khoán Qatar

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Qatar bạn có thể đầu tư vào.

Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABQKAHLI BANK QPSC
3.750 QAR0.00%00.009.567B QAR12.320.30 QAR5.33%Tài chính
Theo dõi
AHCSAAMAL QPSC
0.834 QAR−0.71%121.954K0.265.254B QAR14.710.06 QAR+0.89%6.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
2.930 QAR+0.51%362.272K0.21747.968M QAR13.030.22 QAR+33.49%3.41%Tài chính
BEMADAMAAN ISLAMIC INSURANCE QPSC
3.663 QAR−5.23%1K0.08Tài chính
BLDNBALADNA QPSC
1.221 QAR+0.33%2.694M1.062.321B QAR25.920.05 QAR+2.17%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
2.700 QAR−1.82%6.425M2.9710.506B QAR8.940.30 QAR+4.90%6.48%Tài chính
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
5.330 QAR+0.38%6.148M3.5021.572B QAR8.140.65 QAR4.69%Tài chính
Sức mua mạnh
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
1.321 QAR+0.61%366.068K0.93251.501M QAR−0.17 QAR−1852.33%0.00%Tài chính
DHBKDOHA BANK QPSC
1.610 QAR+0.81%6.563M1.424.992B QAR10.870.15 QAR4.66%Tài chính
Theo dõi
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
2.280 QAR+0.04%3.317K0.031.14B QAR7.730.30 QAR+61.73%6.58%Tài chính
DUBKDUKHAN BANK QPSC
3.862 QAR−0.77%21.151M1.8820.066B QAR9.750.40 QAR4.14%Tài chính
Theo dõi
ERESEZDAN HOLDING GROUP QPSC
0.874 QAR+0.11%3.163M0.4423.183B QAR−0.00 QAR−110.71%0.00%Tài chính
FALHAL FALEH EDUCATIONAL HOLDING QPSC
0.808 QAR−0.25%15K0.02193.92M QAR16.130.05 QAR−2.91%3.87%Dịch vụ Thương mại
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
2.740 QAR+1.71%5.878M0.945.092B QAR11.610.24 QAR+57.12%3.65%Năng lượng Mỏ
Bán
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
3.025 QAR−0.17%501.944K1.291.773B QAR7.600.40 QAR−0.60%3.31%Vận chuyển
Mua
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
2.040 QAR+2.00%2.557M0.336.944B QAR20.380.10 QAR−0.50%0.00%Tài chính
Mua
IHGSINMA HOLDING QPSC
3.786 QAR+0.11%72.015K0.50214.423M QAR1.32%Tài chính
IQCDINDUSTRIES QATAR QPSC
12.50 QAR+0.08%4.693M2.3475.625B QAR14.940.84 QAR−46.70%8.80%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
2.486 QAR−0.52%49.79M2.1323.12B QAR19.670.13 QAR4.02%Tài chính
Theo dõi
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
3.837 QAR−0.18%455.548K0.641.75B QAR−0.58 QAR−144.60%84.70%Dịch vụ Công nghệ
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
5.550 QAR+1.19%294.617K0.411.562B QAR21.250.26 QAR−9.81%4.73%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
MERSAL MEERA CONSUMER GOODS QPSC
13.14 QAR+1.55%64.825K0.772.788B QAR14.160.93 QAR+0.53%3.23%Bán Lẻ
Mua
MEZAMEEZA QSTP LLC
2.834 QAR+0.50%384.667K0.281.839B QAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
MHARAL MAHHAR HOLDING QPSC
1.522 QAR−0.85%147.468K0.30315.054M QAR0.00%Công nghệ Điện tử
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
5.150 QAR+1.58%69.144K0.43540.75M QAR12.080.43 QAR+22.22%5.14%Dịch vụ Công nghiệp
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
1.679 QAR+5.66%15.611M4.2921.094B QAR18.430.09 QAR−39.59%6.55%Công nghiệp Chế biến
MRDSMAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT QPSC
0.661 QAR+0.76%11.996M1.18765.19M QAR25.230.03 QAR0.00%Tài chính
NLCSNATIONAL LEASING HOLDING QPSC
0.728 QAR+0.28%949.464K0.42360.216M QAR24.680.03 QAR+57.75%4.12%Tài chính
ORDSOOREDOO QPSC
10.29 QAR+3.16%3.767M5.0632.961B QAR11.080.93 QAR+4.22%4.18%Truyền thông
Sức mua mạnh
QAMCQATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QPSC
1.263 QAR+0.64%4.379M0.477.048B QAR15.000.08 QAR−57.90%7.13%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
QATIQATAR INSURANCE QSPC
2.420 QAR+1.98%221.398K0.897.904B QAR−0.05 QAR+11.59%0.00%Tài chính
Mua
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
3.020 QAR0.00%00.00189.68M QAR41.940.07 QAR+75.61%1.99%Dịch vụ Khách hàng
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
16.88 QAR−0.71%3.097M7.2718.568B QAR11.921.42 QAR+1.05%5.63%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
QFBQLESHA BANK LLC
1.345 QAR+2.20%4.928M2.271.506B QAR19.160.07 QAR0.00%Tài chính
QFLSQATAR FUEL QPSC
15.92 QAR+0.13%1.468M2.7515.829B QAR15.541.02 QAR−2.60%5.65%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
1.509 QAR+0.20%1.448M0.60174.29M QAR−0.00 QAR−117.59%0.00%Dịch vụ Phân phối
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
1.156 QAR−4.46%41.151K3.721.012B QAR−0.64 QAR−943.77%0.00%Tài chính
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
3.240 QAR+1.25%11.285M2.0217.95B QAR12.020.27 QAR+0.48%4.01%Vận chuyển
Mua
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
19.00 QAR+2.21%3.728M2.9144.896B QAR10.661.78 QAR3.29%Tài chính
Sức mua mạnh
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
1.639 QAR+1.36%1.218M0.682.038B QAR12.510.13 QAR−32.30%9.15%Khoáng sản phi năng lượng
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
10.030 QAR+0.94%1.685M2.2315.182B QAR13.200.76 QAR3.99%Tài chính
Theo dõi
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
2.995 QAR+0.74%10.09K0.581.423B QAR8.930.34 QAR−10.73%4.34%Sản xuất Chế tạo
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
8.800 QAR0.00%56.012K1.391.32B QAR10.280.86 QAR+32.45%5.11%Tài chính
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
2.600 QAR0.00%00.00910M QAR10.510.25 QAR+6.13%4.81%Tài chính
QNBKQATAR NATIONAL BANK QPSC
15.70 QAR−0.95%9.765M3.33145.012B QAR10.291.53 QAR3.82%Tài chính
Mua
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
3.701 QAR−0.16%337.871K0.802.419B QAR8.11%Khoáng sản phi năng lượng
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
9.500 QAR−1.35%8.844M4.9110.707B QAR10.460.91 QAR+12.10%3.68%Vận chuyển
Mua
QOISQATAR OMAN INVESTMENT QPSC
0.879 QAR−0.11%208.851K0.43276.885M QAR91.560.01 QAR+20.00%0.00%Tài chính
SIISSALAM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED QPSC
0.660 QAR0.00%3.006M1.01754.476M QAR18.540.04 QAR−12.53%0.00%Bán Lẻ
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
0.988 QAR+0.51%7.129M1.263.498B QAR8.540.12 QAR+15.35%5.57%Tài chính
VFQSVODAFONE QATAR PQSC
1.840 QAR+0.60%5.005M2.297.778B QAR13.890.13 QAR+21.34%5.43%Truyền thông
Mua
WDAMWIDAM FOOD QPSC
2.271 QAR+0.66%279.59K0.14408.78M QAR−0.55 QAR−56.51%0.00%Dịch vụ Phân phối
ZHCDZAD HOLDING QPSC
13.11 QAR−0.15%2.19K0.193.768B QAR19.320.68 QAR+4.58%4.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền