Chứng khoán Qatar

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Qatar bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ABQKAHLI BANK QPSC
4.010QAR0.00%0.000QAR
Bán
20K80.2K10.23BQAR0.28QARTài chính
AHCSAAMAL QPSC
1.040QAR2.46%0.025QAR
Theo dõi
66.43K69.087K6.395BQAR18.060.06QARDịch vụ Phân phối
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
2.272QAR0.93%0.021QAR
Bán
305.905K695.016K574.633MQAR13.370.17QARTài chính
BLDNBALADNA QPSC
1.606QAR−1.53%−0.025QAR
Bán
1.034M1.66M3.101BQAR35.380.05QARCông nghiệp Chế biến
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
3.110QAR−0.64%−0.020QAR
Bán
1.326M4.124M12.18BQAR10.880.29QARTài chính
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
5.450QAR−4.40%−0.251QAR
Bán Mạnh
3.198M17.428M23.073BQAR9.620.59QARTài chính
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
1.288QAR−1.60%−0.021QAR
Bán
20.533K26.447K249.217MQAR−0.01QARTài chính
DHBKDOHA BANK QPSC
2.070QAR−0.96%−0.020QAR
Bán Mạnh
1.014M2.099M6.48BQAR8.700.24QARTài chính
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
1.950QAR−7.14%−0.150QAR
Bán Mạnh
69.061K134.669K1.05BQAR11.510.18QARTài chính
ERESEZDAN HOLDING GROUP QPSC
1.109QAR−1.07%−0.012QAR
Bán
4.669M5.177M29.734BQAR200.180.01QARTài chính
FALHAL FALEH EDUCATIONAL HOLDING QPSC
1.190QAR−0.83%−0.010QAR
Bán
34.356K40.884K288MQAR23.350.05QARDịch vụ Thương mại
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
1.565QAR−1.07%−0.017QAR
Bán
4.859M7.604M2.94BQAR10.530.15QARNăng lượng Mỏ
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
3.930QAR−1.08%−0.043QAR
Bán Mạnh
331.226K1.302M2.328BQAR9.920.40QARVận chuyển
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
1.925QAR−2.97%−0.059QAR
Theo dõi
3.343M6.436M6.754BQAR19.720.10QARTài chính
IHGSINMA HOLDING QPSC
4.687QAR−0.28%−0.013QAR
Bán Mạnh
398.429K1.867M266.188MQAR23.890.20QARTài chính
IQCDINDUSTRIES QATAR QPSC
14.53QAR−1.09%−0.16QAR
Bán
4.61M66.986M88.874BQAR9.361.57QARKhoáng sản phi năng lượng
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
3.465QAR−1.90%−0.067QAR
Bán
14.623M50.669M32.848BQAR24.960.14QARTài chính
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
8.475QAR−0.82%−0.070QAR
Mua
169.224K1.434M3.898BQAR6.521.31QARDịch vụ Công nghệ
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
6.688QAR1.26%0.083QAR
Bán
34.614K231.498K1.859BQAR22.810.29QARDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MERSAL MEERA CONSUMER GOODS QPSC
16.90QAR0.78%0.13QAR
Bán
18.892K319.275K3.354BQAR17.630.95QARBán Lẻ
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
7.631QAR0.28%0.021QAR
Theo dõi
197.205K1.505M517.48MQAR0.46QARDịch vụ Công nghiệp
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
2.227QAR−0.13%−0.003QAR
Bán
1.669M3.717M28.016BQAR14.790.15QARCông nghiệp Chế biến
MRDSMAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT QPSC
0.770QAR−0.65%−0.005QAR
Bán Mạnh
2.073M1.596M897.159MQAR−0.20QARTài chính
NLCSNATIONAL LEASING HOLDING QPSC
0.766QAR−1.79%−0.014QAR
Bán Mạnh
4.071M3.118M385.946MQAR41.710.02QARTài chính
ORDSOOREDOO QPSC
9.238QAR3.87%0.344QAR
Theo dõi
3.117M28.799M28.489BQAR9.980.89QARTruyền thông
QAMCQATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QPSC
1.604QAR0.25%0.004QAR
Bán
10.291M16.507M8.928BQAR8.000.20QARKhoáng sản phi năng lượng
QATIQATAR INSURANCE QSPC
1.994QAR3.85%0.074QAR
Bán
78.791K157.109K6.271BQAR−0.05QARTài chính
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
3.127QAR0.00%0.000QAR
Bán
00196.4MQAR76.270.04QARDịch vụ Khách hàng
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
17.00QAR1.43%0.24QAR
Bán
352.609K5.994M18.436BQAR11.961.40QARCông ty dịch vụ công cộng
QFBQLESHA BANK LLC
1.214QAR−0.08%−0.001QAR
Bán
265.892K322.793K1.361BQAR10.140.12QARTài chính
QFLSQATAR FUEL QPSC
17.80QAR−0.11%−0.02QAR
Bán Mạnh
871.272K15.509M17.718BQAR16.941.05QARNăng lượng Mỏ
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
1.362QAR−1.66%−0.023QAR
Bán
1.938M2.639M159.967MQAR128.240.01QARDịch vụ Phân phối
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
1.798QAR0.00%0.000QAR
Bán
001.573BQAR23.560.08QARTài chính
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
3.871QAR−0.54%−0.021QAR
Bán
3.218M12.456M21.563BQAR14.510.27QARVận chuyển
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
23.11QAR0.00%0.00QAR
Bán Mạnh
1.079M24.932M54.607BQAR14.461.60QARTài chính
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
1.780QAR−1.71%−0.031QAR
Bán
621.475K1.106M2.252BQAR9.360.19QARKhoáng sản phi năng lượng
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
10.65QAR−3.01%−0.33QAR
Bán Mạnh
2.12M22.582M16.62BQAR15.600.70QARTài chính
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
3.151QAR−3.46%−0.113QAR
Bán Mạnh
6.468K20.381K1.551BQAR8.690.38QARSản xuất Chế tạo
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
8.700QAR0.00%0.000QAR
Mua
9.006K78.352K1.305BQAR13.450.65QARTài chính
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
4.600QAR1.48%0.067QAR
Bán
4.716K21.694K1.587BQAR19.440.23QARTài chính
QNBKQATAR NATIONAL BANK QPSC
17.70QAR−4.58%−0.85QAR
Bán Mạnh
6.903M122.188M171.336BQAR12.801.45QAR27.381KTài chính
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
4.640QAR0.87%0.040QAR
Mua
259.511K1.204M3.006BQAR13.180.35QARKhoáng sản phi năng lượng
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
10.29QAR−0.39%−0.04QAR
Mua
1.075M11.065M11.643BQAR12.750.81QARVận chuyển
QOISQATAR OMAN INVESTMENT QPSC
0.574QAR−2.05%−0.012QAR
Bán
277.858K159.49K184.59MQAR108.520.01QARTài chính
SIISSALAM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED QPSC
0.678QAR−0.88%−0.006QAR
Bán
5.313M3.603M781.912MQAR16.810.04QARBán Lẻ
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
1.370QAR−0.65%−0.009QAR
Bán Mạnh
434.188K594.838K4.883BQAR13.750.10QARTài chính
VFQSVODAFONE QATAR PQSC
1.646QAR0.98%0.016QAR
Bán
613.95K1.011M6.89BQAR14.930.11QARTruyền thông
WDAMWIDAM FOOD QPSC
2.200QAR−1.21%−0.027QAR
Bán
47.165K103.763K400.86MQAR−0.35QARDịch vụ Phân phối
ZHCDZAD HOLDING QPSC
15.20QAR−5.53%−0.89QAR
Bán Mạnh
10.57K160.664K4.404BQAR23.610.68QARHàng tiêu dùng không lâu bền