Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Qatar có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Công ty Qatar với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
173.25M QAR1.486 QAR−0.93%8.952M0.59128.100.01 QAR+7.41%0.00%Dịch vụ Phân phối
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
182.771M QAR2.910 QAR0.00%00.0041.690.07 QAR+57.92%2.06%Dịch vụ Khách hàng
FALHAL FALEH EDUCATIONAL HOLDING QPSC
192.96M QAR0.794 QAR−1.24%116.5K0.8615.850.05 QAR−2.91%3.89%Dịch vụ Thương mại
IHGSINMA HOLDING QPSC
233.396M QAR4.105 QAR−0.39%170.366K0.501.21%Tài chính
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
251.311M QAR1.390 QAR+5.30%5.609M4.43−0.17 QAR−1852.33%0.00%Tài chính
QOISQATAR OMAN INVESTMENT QPSC
275.94M QAR0.880 QAR+0.46%105.994K0.090.00%Tài chính
MHARAL MAHHAR HOLDING QPSC
337.41M QAR1.638 QAR+0.49%390.151K0.580.00%Công nghệ Điện tử
NLCSNATIONAL LEASING HOLDING QPSC
359.721M QAR0.723 QAR−0.55%1.626M0.3423.250.03 QAR−19.43%4.13%Tài chính
WDAMWIDAM FOOD QPSC
381.6M QAR2.130 QAR+0.47%824.554K0.28−0.55 QAR−56.51%0.00%Dịch vụ Phân phối
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
500.85M QAR4.801 QAR+0.65%190.368K0.4811.750.41 QAR+7.39%5.55%Dịch vụ Công nghiệp
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
678.276M QAR2.690 QAR+1.24%2.074M1.2310.630.25 QAR+27.14%3.76%Tài chính
MRDSMAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT QPSC
719M QAR0.714 QAR−0.70%5.942M0.6324.710.03 QAR−29.51%0.00%Tài chính
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
768.6M QAR2.190 QAR−0.27%227.898K0.9610.050.22 QAR−8.40%5.69%Tài chính
SIISSALAM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED QPSC
773.91M QAR0.667 QAR−1.48%3.883M1.0018.370.04 QAR−31.12%0.00%Bán Lẻ
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
938.947M QAR1.050 QAR−2.14%14.853K0.32−1.68 QAR−173.83%0.00%Tài chính
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
1.25B QAR2.490 QAR−0.36%64.999K0.516.00%Tài chính
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
1.312B QAR4.626 QAR−0.73%1.538M1.3319.820.23 QAR−17.03%5.63%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
1.326B QAR2.849 QAR+2.11%935.657K1.738.300.34 QAR+7.19%4.66%Sản xuất Chế tạo
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
1.376B QAR9.200 QAR+0.27%572.81K2.019.660.95 QAR+41.25%4.90%Tài chính
QFBQLESHA BANK LLC
1.504B QAR1.325 QAR−1.34%2.013M0.3615.720.08 QAR0.00%Tài chính
MEZAMEEZA QSTP LLC
1.72B QAR2.680 QAR+1.09%582.454K0.860.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
1.842B QAR3.143 QAR−0.03%1.333M1.008.560.37 QAR−10.23%3.18%Vận chuyển
Mua
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
1.921B QAR4.176 QAR−0.81%966.228K0.63−0.58 QAR−144.60%77.20%Dịch vụ Công nghệ
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
2.344B QAR1.895 QAR+0.53%3.402M0.9012.630.15 QAR−2.98%7.96%Khoáng sản phi năng lượng
BLDNBALADNA QPSC
2.376B QAR1.275 QAR+2.00%10.471M1.1322.100.06 QAR+36.08%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
2.455B QAR3.789 QAR+0.85%900.841K1.307.99%Khoáng sản phi năng lượng
MERSAL MEERA CONSUMER GOODS QPSC
2.79B QAR12.96 QAR−1.44%175.196K1.5013.960.93 QAR+0.53%3.23%Bán Lẻ
Theo dõi
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
3.636B QAR1.036 QAR+0.88%8.631M0.859.130.11 QAR+3.56%5.36%Tài chính
ZHCDZAD HOLDING QPSC
3.963B QAR13.88 QAR+0.65%20.74K0.3920.450.68 QAR+4.58%4.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AHCSAAMAL QPSC
4.99B QAR0.789 QAR−0.38%3.534M0.7913.530.06 QAR+5.62%6.31%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
DHBKDOHA BANK QPSC
5.209B QAR1.650 QAR−1.79%2.438M0.806.650.25 QAR4.46%Tài chính
Mua
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
5.427B QAR2.870 QAR−1.71%8.542M0.8213.610.21 QAR+35.04%3.42%Năng lượng Mỏ
Bán
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
6.617B QAR1.980 QAR+1.85%5.094M1.2619.370.10 QAR−5.19%0.00%Tài chính
Mua
QAMCQATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QPSC
7.176B QAR1.271 QAR−1.17%9.59M0.5915.910.08 QAR−51.49%7.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
VFQSVODAFONE QATAR PQSC
7.325B QAR1.730 QAR−0.17%19.447M2.2313.540.13 QAR+7.58%5.77%Truyền thông
Mua
QATIQATAR INSURANCE QSPC
7.62B QAR2.321 QAR−0.51%716.541K0.6914.630.16 QAR0.00%Tài chính
Mua
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
12.137B QAR3.060 QAR−1.89%6.403M1.939.690.32 QAR+8.00%5.61%Tài chính
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
12.623B QAR11.00 QAR−1.79%4.652M2.7312.130.91 QAR+1.72%3.13%Vận chuyển
Sức mua mạnh
QFLSQATAR FUEL QPSC
15.123B QAR14.96 QAR−1.64%2.581M2.8715.120.99 QAR−8.05%5.92%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
17.211B QAR11.41 QAR+0.35%1.544M1.6714.830.77 QAR3.52%Tài chính
Theo dõi
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
19.448B QAR17.31 QAR−2.09%1.519M2.6612.221.42 QAR−8.90%5.37%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
20.398B QAR5.056 QAR+0.32%6.408M2.197.620.66 QAR4.96%Tài chính
Mua
DUBKDUKHAN BANK QPSC
21.381B QAR4.160 QAR+1.09%19.221M1.7217.570.24 QAR3.89%Tài chính
Theo dõi
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
22.41B QAR4.000 QAR−1.11%7.771M1.0214.220.28 QAR+8.28%3.21%Vận chuyển
Mua
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
23.157B QAR2.530 QAR+1.61%16.687M1.1516.730.15 QAR4.02%Tài chính
Theo dõi
ERESEZDAN HOLDING GROUP QPSC
23.475B QAR0.864 QAR−2.37%9.849M0.76−0.00 QAR−110.71%0.00%Tài chính
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
23.682B QAR1.890 QAR+0.27%93.826M4.8421.930.09 QAR−38.69%5.84%Công nghiệp Chế biến
ORDSOOREDOO QPSC
37.093B QAR11.37 QAR−1.81%1.683M1.1212.080.94 QAR+27.78%3.71%Truyền thông
Sức mua mạnh
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
47.637B QAR20.15 QAR−0.05%13.324M7.5611.061.82 QAR3.10%Tài chính
Mua
IQCDINDUSTRIES QATAR QPSC
77.803B QAR12.90 QAR+0.31%4.366M1.2715.260.85 QAR−41.98%8.55%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
QNBKQATAR NATIONAL BANK QPSC
139.008B QAR15.23 QAR+1.20%7.751M2.619.791.55 QAR3.99%Tài chính
Mua
BEMADAMAAN ISLAMIC INSURANCE QPSC
3.948 QAR−0.05%40.902K1.65Tài chính