Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán Qatar biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Qatar trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
10.31%1.390 QAR+5.30%5.609M4.43264.638M QAR−0.17 QAR−1852.33%0.00%Tài chính
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
8.49%1.050 QAR−2.14%14.853K0.32918.82M QAR−1.68 QAR−173.83%0.00%Tài chính
MCCSMANNAI CORPORATION QPSC
4.39%4.176 QAR−0.81%966.228K0.631.905B QAR−0.58 QAR−144.60%77.83%Dịch vụ Công nghệ
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
4.08%2.490 QAR−0.36%64.999K0.511.245B QAR6.02%Tài chính
ERESEZDAN HOLDING GROUP QPSC
3.47%0.864 QAR−2.37%9.849M0.7622.918B QAR−0.00 QAR−110.71%0.00%Tài chính
QNNSQATAR NAVIGATION QPSC
3.38%11.00 QAR−1.79%4.652M2.7312.398B QAR12.130.91 QAR+1.72%3.18%Vận chuyển
Sức mua mạnh
QIMDQATAR INDUSTRIAL MANUFACTURING QPSC
3.22%2.849 QAR+2.11%935.657K1.731.354B QAR8.300.34 QAR+7.19%4.56%Sản xuất Chế tạo
QEWSQATAR ELECTRICITY AND WATER QPSC
3.00%17.31 QAR−2.09%1.519M2.6619.041B QAR12.221.42 QAR−8.90%5.49%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MHARAL MAHHAR HOLDING QPSC
2.96%1.638 QAR+0.49%390.151K0.58339.066M QAR0.00%Công nghệ Điện tử
GWCSGULF WAREHOUSING QPSC
2.95%3.143 QAR−0.03%1.333M1.001.842B QAR8.560.37 QAR−10.23%3.50%Vận chuyển
Mua
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
2.68%3.060 QAR−1.89%6.403M1.9311.907B QAR9.690.32 QAR+8.00%5.72%Tài chính
BEMADAMAAN ISLAMIC INSURANCE QPSC
2.60%3.948 QAR−0.05%40.902K1.65Tài chính
QGMDQATARI GERMAN FOR MEDICAL DEVICES QPSC
2.50%1.486 QAR−0.93%8.952M0.59171.633M QAR128.100.01 QAR+7.41%0.00%Dịch vụ Phân phối
ORDSOOREDOO QPSC
2.46%11.37 QAR−1.81%1.683M1.1236.42B QAR12.080.94 QAR+27.78%3.78%Truyền thông
Sức mua mạnh
MPHCMESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING QPSC
2.45%1.890 QAR+0.27%93.826M4.8423.744B QAR21.930.09 QAR−38.69%5.82%Công nghiệp Chế biến
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
2.43%1.980 QAR+1.85%5.094M1.266.74B QAR19.370.10 QAR−5.19%0.00%Tài chính
Mua
IHGSINMA HOLDING QPSC
2.42%4.105 QAR−0.39%170.366K0.50232.49M QAR1.22%Tài chính
BLDNBALADNA QPSC
2.40%1.275 QAR+2.00%10.471M1.132.424B QAR22.100.06 QAR+36.08%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MEZAMEEZA QSTP LLC
2.15%2.680 QAR+1.09%582.454K0.861.739B QAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
2.14%2.190 QAR−0.27%227.898K0.96766.5M QAR10.050.22 QAR−8.40%5.71%Tài chính
SIISSALAM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED QPSC
2.11%0.667 QAR−1.48%3.883M1.00762.478M QAR18.370.04 QAR−31.12%0.00%Bán Lẻ
QGTSQATAR GAS TRANSPORT LTD QPSC
2.08%4.000 QAR−1.11%7.771M1.0222.161B QAR14.220.28 QAR+8.28%3.50%Vận chuyển
Mua
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
2.06%9.200 QAR+0.27%572.81K2.011.38B QAR9.660.95 QAR+41.25%4.89%Tài chính
DHBKDOHA BANK QPSC
2.06%1.650 QAR−1.79%2.438M0.805.116B QAR6.650.25 QAR4.55%Tài chính
Mua
QOISQATAR OMAN INVESTMENT QPSC
2.05%0.880 QAR+0.46%105.994K0.09277.2M QAR0.00%Tài chính
QFLSQATAR FUEL QPSC
2.01%14.96 QAR−1.64%2.581M2.8714.874B QAR15.120.99 QAR−8.05%6.02%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
QAMCQATAR ALUMINIUM MANUFACTURING QPSC
1.97%1.271 QAR−1.17%9.59M0.597.092B QAR15.910.08 QAR−51.49%5.51%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
1.93%2.690 QAR+1.24%2.074M1.23686.701M QAR10.630.25 QAR+27.14%3.72%Tài chính
QFBQLESHA BANK LLC
1.81%1.325 QAR−1.34%2.013M0.361.484B QAR15.720.08 QAR0.00%Tài chính
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
1.81%2.530 QAR+1.61%16.687M1.1523.529B QAR16.730.15 QAR3.95%Tài chính
Theo dõi
WDAMWIDAM FOOD QPSC
1.81%2.130 QAR+0.47%824.554K0.28383.4M QAR−0.55 QAR−56.51%0.00%Dịch vụ Phân phối
MCGSMEDICARE GROUP QPSC
1.79%4.626 QAR−0.73%1.538M1.331.302B QAR19.820.23 QAR−17.03%5.67%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
MKDMMEKDAM HOLDING GROUP QPSC
1.79%4.801 QAR+0.65%190.368K0.48504.105M QAR11.750.41 QAR+7.39%5.51%Dịch vụ Công nghiệp
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
1.75%20.15 QAR−0.05%13.324M7.5647.613B QAR11.061.82 QAR3.60%Tài chính
Mua
GISSGULF INTERNATIONAL SERVICES QPSC
1.74%2.870 QAR−1.71%8.542M0.825.334B QAR13.610.21 QAR+35.04%3.48%Năng lượng Mỏ
Bán
QNBKQATAR NATIONAL BANK QPSC
1.74%15.23 QAR+1.20%7.751M2.61140.671B QAR9.791.55 QAR4.27%Tài chính
Mua
MRDSMAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT QPSC
1.54%0.714 QAR−0.70%5.942M0.63714M QAR24.710.03 QAR−29.51%0.00%Tài chính
MERSAL MEERA CONSUMER GOODS QPSC
1.54%12.96 QAR−1.44%175.196K1.502.75B QAR13.960.93 QAR+0.53%3.27%Bán Lẻ
Theo dõi
NLCSNATIONAL LEASING HOLDING QPSC
1.53%0.723 QAR−0.55%1.626M0.34357.742M QAR23.250.03 QAR−19.43%4.15%Tài chính
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
1.46%1.036 QAR+0.88%8.631M0.853.668B QAR9.130.11 QAR+3.56%5.31%Tài chính
VFQSVODAFONE QATAR PQSC
1.45%1.730 QAR−0.17%19.447M2.237.313B QAR13.540.13 QAR+7.58%6.36%Truyền thông
Mua
QATIQATAR INSURANCE QSPC
1.38%2.321 QAR−0.51%716.541K0.697.581B QAR14.630.16 QAR0.00%Tài chính
Mua
QIGDQATARI INVESTORS GROUP QPSC
1.38%1.895 QAR+0.53%3.402M0.902.356B QAR12.630.15 QAR−2.98%7.92%Khoáng sản phi năng lượng
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
1.30%5.056 QAR+0.32%6.408M2.1920.463B QAR7.620.66 QAR4.94%Tài chính
Mua
FALHAL FALEH EDUCATIONAL HOLDING QPSC
1.26%0.794 QAR−1.24%116.5K0.86190.56M QAR15.850.05 QAR−2.91%3.94%Dịch vụ Thương mại
IQCDINDUSTRIES QATAR QPSC
1.25%12.90 QAR+0.31%4.366M1.2778.045B QAR15.260.85 QAR−41.98%8.53%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
1.15%11.41 QAR+0.35%1.544M1.6717.271B QAR14.830.77 QAR3.51%Tài chính
Theo dõi
AHCSAAMAL QPSC
1.14%0.789 QAR−0.38%3.534M0.794.971B QAR13.530.06 QAR+5.62%6.34%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
DUBKDUKHAN BANK QPSC
1.12%4.160 QAR+1.09%19.221M1.7221.614B QAR17.570.24 QAR3.85%Tài chính
Theo dõi
QNCDQATAR NATIONAL CEMENT QPSC
1.09%3.789 QAR+0.85%900.841K1.302.476B QAR7.92%Khoáng sản phi năng lượng
ZHCDZAD HOLDING QPSC
0.72%13.88 QAR+0.65%20.74K0.393.989B QAR20.450.68 QAR+4.58%4.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
QCFSQATAR CINEMA AND FILM DISTRIBUTION QPSC
0.00%2.910 QAR0.00%00.00182.771M QAR41.690.07 QAR+57.92%2.06%Dịch vụ Khách hàng