Tài chính (Khu vực)

93
Cổ phiếu
4237.927B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.922M
Khối lượng
−1.02%
Thay đổi
−4.43%
Hiệu suất Tháng
+20.89%
Hiệu suất Năm
+2.25%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Tài chính/Cho thuê33.901B ZAR2.98%−0.31%64.653K5
Tập đoàn Tài chính1.935T ZAR0.46%−2.60%2.792M19
Ngân hàng / Môi giới đầu tư297.582B ZAR7.01%−0.05%1.421M6
Quản lý Đầu tư272.423B ZAR5.93%0.23%723.448K10
Bảo hiểm nhân thọ / Y tế113.143B ZAR1.38%−1.95%5.432M2
Các Ngân hàng lớn460.259B ZAR6.89%1.07%33.31M2
Bảo hiểm nhiều Rủi ro76.32B ZAR3.87%1.06%5.816M2
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn107.655B ZAR6.94%0.14%14.237M1
Phát triển Bất động sản134.131B ZAR7.55%−0.45%2.287M11
Quỹ Đầu tư Bất động sản302.293B ZAR7.00%0.34%7.395M32
Ngân hàng khu vực501.873B ZAR6.48%0.55%5.666M3