Chứng khoán Venezuela có mức giá hàng năm cao nhất

Công ty Venezuela sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CCGQCORPORACIÃN GRUPO QUIMICO, C.A.
35,00 VES+2,94%170,343,192 B VESCông nghiệp Chế biến
DDOMDOMINGUEZ CIA, S.A
21,50 VES0,00%1540,031,138 B VESCông nghiệp Chế biến
IIVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
27,98 VES+11,92%1210,853,106 B VESTài chính
MMVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
90,00 VES−4,19%850,159,648 B VES5,4716,46 VES0,03%Tài chính
PPTNPROTINAL, C.A.
9,49 VES+11,65%1,481 K2,49
SSVSSIDERURGICA VENEZOLANA 'SIVENSA', S.A.
6,99 VES+7,54%7790,3736,715 M VES11,150,63 VES0,00%Sản xuất Chế tạo