Oscar Wilde cho biết:

Cổ phiếu Venezuela với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Cổ phiếu Venezuela này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Biến động 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
8.86%22.99 VES−4.01%1463.069B VESTài chính
2TPGTELARES DE PALO GRANDE, C.A.
8.70%23.00 VES9.52%11249.552M VESCông nghiệp Chế biến
PTNPROTINAL, C.A.
7.29%4.80 VES−6.80%250
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
3.57%2.85 VES−1.72%361.318K825.35M VES112.650.03 VES2008.33%1.85%Tài chính
TDV.DC.A. NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA CLASE 'D'
3.16%2.85 VES−1.72%4.023K
BVLBANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL
2.15%4.19 VES2.20%110
BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
1.82%2.75 VES0.00%10.435KTài chính
CRM.ACORIMON, C.A.
1.64%3.05 VES−1.61%15506.823M VESCông nghiệp Chế biến
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
1.45%9.74 VES1.46%5084.156B VES4.36%Tài chính
MPAMANUFACTURAS DE PAPEL, S.A.C.A. (MANPA)
1.23%1.62 VES1.25%10.1K367.056M VESCông nghiệp Chế biến
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
0.61%49.00 VES−0.61%6125.001B VES0.02%Tài chính
C0004ACERTIFICADO FINANCIAMIENTO BURSATIL G3 LOGISTICA C0004A
0.60%100.00 USD42.394K
1PGRPROAGRO, C.A.
0.56%7.15 VES0.56%1520.678M VESCông nghiệp Chế biến
EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
0.00%1.20 VES0.00%252840M VESHàng tiêu dùng không lâu bền
CGQCORPORACIÃN GRUPO QUIMICO, C.A.
0.00%6.97 VES0.00%10638.377M VESCông nghiệp Chế biến
DOMDOMINGUEZ CIA, S.A
0.00%10.25 VES0.00%480542.425M VESCông nghiệp Chế biến
ENVENVASES VENEZOLANOS S.A.
0.00%13.81 VES0.00%4731.753B VES0.07%Công nghiệp Chế biến
IVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
0.00%17.50 VES0.00%51.665B VESTài chính