Oscar Wilde cho biết:

Venezuelan stocks với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Venezuelan stocks này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Ticker
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
CCRCERAMICA CARABOBO S.A.C.A
82.00VES−18.00%−18.00VES
Mua
5410283.408MVESSản xuất Chế tạo
FFV.BFIVENCA FONDO DE CAPITAL PRIVADO, S.A. CLASE 'B'
27.90VES18.22%4.30VES
Sức mua mạnh
5140Tài chính
PIV.BPIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
100.00VES−12.66%−14.50VES
Bán
5500Tài chính
GZLGRUPO ZULIANO, C.A. S.A.C.A
8.00VES14.29%1.00VES
Mua
2001.6K169.758MVESCông nghiệp Chế biến
1CRMACORIMON, C.A.
7.20VES−10.00%−0.80VES
Bán
322130.793MVESCông nghiệp Chế biến
2TPGTELARES DE PALO GRANDE, C.A.
3.49VES−2.51%−0.09VES
Bán
11941542.543MVESCông nghiệp Chế biến
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
2.60VES1.96%0.05VES
Sức mua mạnh
1.343K3.492K697.928MVES3642.860.00VESTài chính
1MPAMANUFACTURAS DE PAPEL, S.A.C.A. (MANPA)
6.15VES−0.81%−0.05VES
Mua
102627142.234MVESCông nghiệp Chế biến
1EFEPRODUCTOS EFE, S.A.
1.70VES−0.58%−0.01VES
Bán
113192119.7MVESHàng tiêu dùng không lâu bền
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
2.38VES0.00%0.00VES
Mua
1.413K3.363K896.25MVES0.00170919.76VES1.735KTài chính
1BVCCBOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
4.99VES−0.20%−0.01VES
Theo dõi
4.439K22.151KTài chính
FVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
10.95VES0.00%0.00VES
Mua
60657576.645MVESTài chính
ABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
3.20VES0.00%0.00VES
Mua
1445427.2MVESTài chính
1PGRPROAGRO, C.A.
1.54VES0.00%0.00VES
Mua
1422109.848MVESCông nghiệp Chế biến
MVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
6.50VES0.00%0.00VES
Bán
8375.441K680.946MVESTài chính