Công ty Venezuela có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: Công ty Venezuela này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MMVZ.AMERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. CLASE 'A'
8,372 B VES84,85 VES+0,53%3673,448,676 B VES5,1616,46 VES0,04%Tài chính
BBPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
7,001 B VES4,59 VES−0,22%11,913 K0,156,793 B VES2,541,81 VES11,00%Tài chính
22BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
5,293 B VES4,38 VES0,00%5,369 K0,191,268 B VES755,170,01 VES1,37%Tài chính
AABC.ABANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, CLASE (A)
1,49 B VES26,80 VES−0,33%9,814 K8,153,716 B VES33,730,79 VES1,12%Tài chính
EENVENVASES VENEZOLANOS S.A.
954,051 M VES20,50 VES−5,75%1720,102,602 B VES0,14%Công nghiệp Chế biến
SSVSSIDERURGICA VENEZOLANA 'SIVENSA', S.A.
0 VES8,40 VES0,00%2,57 K1,0944,12 M VES13,390,63 VES0,00%Sản xuất Chế tạo
GGZLGRUPO ZULIANO, C.A. S.A.C.A
0 VES24,03 VES−14,18%3,15 K25,80582,755 M VES0,00%Công nghiệp Chế biến
FFVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
228,00 VES0,00%20,256,303 B VESTài chính
IICP.BINVERSIONES CRECEPYMES, C.A. CLASE 'B'
7,90 VES+1,28%150,065,946 M VESTài chính
DDOMDOMINGUEZ CIA, S.A
20,00 VES+0,05%1000,021,058 B VESCông nghiệp Chế biến
PPIV.BPIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
1.650,00 VES+3,13%30,01Tài chính
FFNCFABRICA NACIONAL DE CEMENTOS, C.A
9,99 VES−0,10%3350,96809,999 M VESKhoáng sản phi năng lượng
BBVLBANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL
17,00 VES0,00%3960,12
EEFEPRODUCTOS EFE, S.A.
7,00 VES+4,48%7880,934,9 B VESHàng tiêu dùng không lâu bền
MMPAMANUFACTURAS DE PAPEL, S.A.C.A. (MANPA)
4,37 VES−5,62%6110,241,003 B VESCông nghiệp Chế biến
TTDV.DC.A. NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA CLASE 'D'
12,85 VES+0,39%8190,21
PPTNPROTINAL, C.A.
9,90 VES−1,00%4880,67
AALZ.BALALZA INVERSIONES, C.A.
36,00 VES−7,69%721,10Tài chính
PPERPC-IBC FONDO MUTUAL DE INVERSIONES DE CAPITAL CERRADO, C.A.
13,00 VES0,00%320,42
IIMP.BIMPULSA VENTURE CAPITAL, C.A. CLASE 'B'
300,00 VES0,00%10,07Tài chính
22TPGTELARES DE PALO GRANDE, C.A.
35,00 VES0,00%761,14415,921 M VESCông nghiệp Chế biến
VVNA.BVENEALTERNATIVE, S.A. CLASE 'B'
95,00 VES0,00%91,70Tài chính
CCGQCORPORACIÃN GRUPO QUIMICO, C.A.
44,00 VES−2,22%810,944,013 B VESCông nghiệp Chế biến
IIVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
33,00 VES+0,03%200,153,664 B VESTài chính
CCRM.ACORIMON, C.A.
12,00 VES0,00%2320,731,962 B VESCông nghiệp Chế biến
MMTC.BMONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL C.A., CLASE B
22,00 VES0,00%1200,21Tài chính
CCCRCERAMICA CARABOBO S.A.C.A
799,97 VES+6,66%30,332,267 B VESSản xuất Chế tạo