Venezuelan companiesphá vỡ mục tiêu bán hàng của họ

Venezuelan stocks này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những người chủ yếu tìm kiếm các công ty tăng doanh số bán hàng của họ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Nhưng hãy cảnh báo, Padawan trẻ của tôi, vào cuối ngày doanh thu chỉ tính rất ít nếu công việc kinh doanh không bao giờ có lãi. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu đầy đủ trước khi giao dịch bất kỳ thứ gì trong danh sách này.

Ticker
EPS (FY)
EPS (TTM)
EPS Pha loãng (TTM)
Chỉ tiêu EBITDA
Lợi nhuận gộp (MRQ)
Tổng lợi nhuận (FY)
Doanh thu
EPS Pha Loãng (FY)
Doanh thu hàng năm
Thu nhập
BPVBANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL
0.20VES170919.76VES170919.76VES378.088MVES0.20VES378.088MVES76.105MVES
2BNCBANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL
0.00VES0.00VES0.00VES171.851MVES0.00VES171.851MVES20.694MVES