Ký quỹ, ký quỹ còn dư và đòn bẩy là gì?

Education45 lượt xem

'Đòn bẩy' cho phép bạn có một vị thế trong một công cụ bằng cách sử dụng tiền đi vay với một khoản tiền gửi tương đối nhỏ. Đòn bẩy giúp bạn tăng lợi nhuận hoặc thua lỗ khi giao dịch.

For education purposes only!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Trò chuyện trực tuyến