Henry Hub Natural Gas FuturesHenry Hub Natural Gas FuturesHenry Hub Natural Gas Futures

Henry Hub Natural Gas Futures

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Những điểm nổi bật trong hợp đồng

Khối lượng
Lãi suất mở
Quy mô hợp đồng
10000MMBTU
Tháng giao ngay
NGM2024

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Đại diện tài sản nào đáng giá hôm nay và điều gì khiến thị trường cho rằng tài sản sẽ đáng giá trong tương lai.
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.

Các mã liên quan

NG1!
Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
NG1!
NGAS
Khí tự nhiên (Henry Hub)
NGAS
NATGASUSD
CFDs Khí tự nhiên
NATGASUSD
QG1!
Hợp đồng tương lai Khí Tự nhiên E-mini
QG1!