Cổ phiếu Argentina có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty của Argentina sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BHIPBANCO HIPOTECAIRO SA
338.000 ARS−4.38%1.645 M1.50507 B ARS11.0930.48 ARS0.00%Tài chính
BYMABOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS SA
1557.500 ARS+5.74%947.942 K2.441.188 T ARS11.67133.50 ARS+8371.34%0.47%Tài chính
GGALGRUPO FINANCIERO GALICIA SA
3097.300 ARS−0.70%1.339 M0.624.568 T ARS15.03206.10 ARS1.67%Tài chính
Theo dõi