Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Argentina

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
AGRO AGROMETAL SA
34.350.73%0.25Mua91.862K4.580B420.00Sản xuất Chế tạo
ALUA ALUAR ALUMINIO ARG
71.800.84%0.60Mua1.132M201.040BKhoáng sản phi năng lượng
AUSO AUTOPISTAS DEL SOL
106.252.41%2.50Sức mua mạnh34.761K9.391BDịch vụ Công nghiệp
BRIO BANC SANTANDER RIO
30.001.35%0.40Sức mua mạnh16.844K110.573BTài chính
CECO2 ENEL GENERACION
31.202.97%0.90Sức mua mạnh53.164K21.902BCông ty dịch vụ công cộng
CEPU CENTRAL PUERTO SA
83.852.95%2.40Mua2.102M126.951BCông ty dịch vụ công cộng
CGPA2 CAMUZZI GAS PAMPEA
42.75-0.70%-0.30Mua6.704K6.981BCông ty dịch vụ công cộng
CVH CABLEVISION HLDG S
475.504.74%21.50Sức mua mạnh69.912K85.896B-29.11Truyền thông
DGCU2 DISTRIB GAS CUYANA
44.651.71%0.75Mua284.479K9.035BCông ty dịch vụ công cộng
DOME DOMEC SA
12.000.00%0.00Mua3001.200BKhách hàng Lâu năm
EDN EMP DIS NOR EDENOR
73.055.34%3.70Sức mua mạnh420.167K66.217B-30.994776.00Công ty dịch vụ công cộng
FERR FERRUM SA CERAMICA
15.853.26%0.50Sức mua mạnh25.946K8.464BSản xuất Chế tạo
GARO GAROVAGLIO ZORRAQ
32.003.90%1.20Sức mua mạnh1.064K2.065BSản xuất Chế tạo
GGAL GPO FIN GALICIA
228.901.15%2.60Mua1.050M337.557B15.14Tài chính
INTR CIA INTRODUCTORA
19.4010.23%1.80Sức mua mạnh4.260K3.304BCông nghiệp Chế biến
LONG LONGVIE
9.610.21%0.02Mua124.107K1.476BKhách hàng Lâu năm
SAMI SAN MIGUEL SA
149.754.90%7.00Sức mua mạnh39.608K6.553B-57.06Công nghiệp Chế biến
TGNO4 TRANSPORT GAS NORT
103.253.98%3.95Sức mua mạnh540.122K9.073BDịch vụ Công nghiệp
TRAN CIA DE TRANSP ENER
68.000.74%0.50Sức mua mạnh637.868K30.238B-0.20Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm