Cổ phiếu ArgentinaCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Argentina này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ALUAALUAR ALUMINIO ARG
167.000ARS−0.89%−1.500ARS
Mua
762.163K127.281M467.6BARSKhoáng sản phi năng lượng
CGPA2CAMUZZI GAS PAMPEA
159.750ARS0.79%1.250ARS
Mua
6.506K1.039M26.088BARS14.7310.76ARSCông ty dịch vụ công cộng
DGCU2DISTRIB GAS CUYANA
138.500ARS1.65%2.250ARS
Mua
92.457K12.805M28.026BARS262Công ty dịch vụ công cộng
PATAIMP Y EX PATAGONIA
77.000ARS2.53%1.900ARS
Sức mua mạnh
1K77K38.408BARSBán Lẻ