Các công ty của Argentinaphá vỡ mục tiêu bán hàng của họ

Chứng khoán Argentina này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những người chủ yếu tìm kiếm các công ty tăng doanh số bán hàng của họ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Nhưng hãy cảnh báo, Padawan trẻ của tôi, vào cuối ngày doanh thu chỉ tính rất ít nếu công việc kinh doanh không bao giờ có lãi. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu đầy đủ trước khi giao dịch bất kỳ thứ gì trong danh sách này.

Ticker
Doanh thu
(FY)
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
PATAIMP Y EX PATAGONIA
224.115BARS81.700ARS1.49%1.200ARS
Sức mua mạnh
2.36K192.812K40.753BARSBán Lẻ
ALUAALUAR ALUMINIO ARG
172.192BARS174.250ARS3.72%6.250ARS
Sức mua mạnh
468.877K81.702M487.9BARSKhoáng sản phi năng lượng
GBANNATURGY BAN SA
38.704BARS154.000ARS2.67%4.000ARS
Mua
9.39K1.446M50.133BARS451Dịch vụ Công nghiệp
IRS2WIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
32.535BARS70.000ARS−2.10%−1.500ARS
Mua
16911.83K130.43BARSTài chính
VALOBANCO DE VALORES S
31.036BARS60.100ARS0.33%0.200ARS
Mua
542.048K32.577M50.495BARSTài chính
CGPA2CAMUZZI GAS PAMPEA
29.75BARS161.250ARS3.37%5.250ARS
Mua
9.277K1.496M26.333BARS16.709.34ARSCông ty dịch vụ công cộng
INVJINVRS JURAMENTO SA
13.805BARS28.300ARS1.25%0.350ARS
Sức mua mạnh
1.394K39.45K20.031BARSDịch vụ Phân phối
DGCU2DISTRIB GAS CUYANA
13.513BARS142.000ARS7.58%10.000ARS
Sức mua mạnh
186.608K26.498M28.734BARS262Công ty dịch vụ công cộng
GRIMGRIMOLDI
12.037BARS224.000ARS0.00%0.000ARS
Sức mua mạnh
5011.2K9.699BARSHàng tiêu dùng không lâu bền
RIGORIGOLLEAU SA
11.978BARS340.000ARS−2.86%−10.000ARS
Bán
206.8K49.32BARSCông nghiệp Chế biến
GAROGAROVAGLIO ZORRAQ
10.545BARS32.500ARS0.62%0.200ARS
Bán
5.682K184.665K2.097BARSSản xuất Chế tạo
OESTGPO CONCESIONARIO
7.629BARS83.500ARS4.51%3.600ARS
Mua
16.25K1.357M13.36BARS834Dịch vụ Công nghiệp
GCDIGCDI SA
7.262BARS4.900ARS0.41%0.020ARS
Mua
206.331K1.011M4.532BARSTài chính
SEMIMOLINOS JUAN SEMIN
7.005BARS12.550ARS3.72%0.450ARS
Sức mua mạnh
21.392K268.47K2.738BARSCông nghiệp Chế biến
LONGLONGVIE
6.285BARS15.900ARS0.63%0.100ARS
Mua
6.587K104.733K2.443BARSKhách hàng Lâu năm
DYCADYCASA SA
5.667BARS109.000ARS0.00%0.000ARS
Mua
20021.8K1.595BARSDịch vụ Công nghiệp
GAMIB-GAMING S.A.
5.438BARS80.400ARS1.90%1.500ARS
Sức mua mạnh
22.23K1.787M27.336BARSDịch vụ Công nghệ
HAVAHAVANNA HOLDING SA
5.386BARS450.000ARS1.58%7.000ARS
Mua
632284.4K21.139BARSTài chính
FIPLFIPLASTO
3.838BARS18.300ARS−0.27%−0.050ARS
Bán
19.437K355.697K1.345BARSKhoáng sản phi năng lượng
CADOCARLOS CASADO SA
1.02BARS50.200ARS3.40%1.650ARS
Sức mua mạnh
5.375K269.825K6.099BARSTài chính
ROSEINSTITUTO ROSENBUC
781.605MARS10.900ARS0.00%0.000ARS
Bán
5.588K60.909K464.159MARS28.620.38ARSCông nghệ Sức khỏe
MTRMATBA ROFEX SA
494.000ARS2.92%14.000ARS
Mua
4.064K2.008M60.722BARSTài chính
INTRCIA INTRODUCTORA
25.250ARS4.99%1.200ARS
Bán
2.842K71.761K4.3BARSCông nghiệp Chế biến