Chứng khoán Argentina

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Argentina bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ALUAALUAR ALUMINIO ARG
174.250ARS3.72%6.250ARS
Sức mua mạnh
468.877K81.702M487.9BARSKhoáng sản phi năng lượng
CADOCARLOS CASADO SA
50.200ARS3.40%1.650ARS
Sức mua mạnh
5.375K269.825K6.099BARSTài chính
CGPA2CAMUZZI GAS PAMPEA
161.250ARS3.37%5.250ARS
Mua
9.277K1.496M26.333BARS16.709.34ARSCông ty dịch vụ công cộng
DGCU2DISTRIB GAS CUYANA
142.000ARS7.58%10.000ARS
Sức mua mạnh
186.608K26.498M28.734BARS262Công ty dịch vụ công cộng
DYCADYCASA SA
109.000ARS0.00%0.000ARS
Mua
20021.8K1.595BARSDịch vụ Công nghiệp
FIPLFIPLASTO
18.300ARS−0.27%−0.050ARS
Bán
19.437K355.697K1.345BARSKhoáng sản phi năng lượng
GAMIB-GAMING S.A.
80.400ARS1.90%1.500ARS
Sức mua mạnh
22.23K1.787M27.336BARSDịch vụ Công nghệ
GAROGAROVAGLIO ZORRAQ
32.500ARS0.62%0.200ARS
Bán
5.682K184.665K2.097BARSSản xuất Chế tạo
GBANNATURGY BAN SA
154.000ARS2.67%4.000ARS
Mua
9.39K1.446M50.133BARS451Dịch vụ Công nghiệp
GCDIGCDI SA
4.900ARS0.41%0.020ARS
Mua
206.331K1.011M4.532BARSTài chính
GRIMGRIMOLDI
224.000ARS0.00%0.000ARS
Sức mua mạnh
5011.2K9.699BARSHàng tiêu dùng không lâu bền
HAVAHAVANNA HOLDING SA
450.000ARS1.58%7.000ARS
Mua
632284.4K21.139BARSTài chính
INTRCIA INTRODUCTORA
25.250ARS4.99%1.200ARS
Bán
2.842K71.761K4.3BARSCông nghiệp Chế biến
INVJINVRS JURAMENTO SA
28.300ARS1.25%0.350ARS
Sức mua mạnh
1.394K39.45K20.031BARSDịch vụ Phân phối
IRS2WIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
70.000ARS−2.10%−1.500ARS
Mua
16911.83K130.43BARSTài chính
LONGLONGVIE
15.900ARS0.63%0.100ARS
Mua
6.587K104.733K2.443BARSKhách hàng Lâu năm
MTRMATBA ROFEX SA
494.000ARS2.92%14.000ARS
Mua
4.064K2.008M60.722BARSTài chính
OESTGPO CONCESIONARIO
83.500ARS4.51%3.600ARS
Mua
16.25K1.357M13.36BARS834Dịch vụ Công nghiệp
PATAIMP Y EX PATAGONIA
81.700ARS1.49%1.200ARS
Sức mua mạnh
2.36K192.812K40.753BARSBán Lẻ
RIGORIGOLLEAU SA
340.000ARS−2.86%−10.000ARS
Bán
206.8K49.32BARSCông nghiệp Chế biến
ROSEINSTITUTO ROSENBUC
10.900ARS0.00%0.000ARS
Bán
5.588K60.909K464.159MARS28.620.38ARSCông nghệ Sức khỏe
SEMIMOLINOS JUAN SEMIN
12.550ARS3.72%0.450ARS
Sức mua mạnh
21.392K268.47K2.738BARSCông nghiệp Chế biến
VALOBANCO DE VALORES S
60.100ARS0.33%0.200ARS
Mua
542.048K32.577M50.495BARSTài chính