All-Star Chứng khoán Argentina (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Argentina này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Ticker
Perf 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
CGPA2CAMUZZI GAS PAMPEA
290.49%156.000ARS−3.85%−6.250ARS
Mua
3.15K491.4K26.497BARS15.0810.76ARSCông ty dịch vụ công cộng
DGCU2DISTRIB GAS CUYANA
240.21%132.000ARS1.15%1.500ARS
Mua
61.209K8.08M26.407BARS262Công ty dịch vụ công cộng
HAVAHAVANNA HOLDING SA
214.18%443.000ARS−1.45%−6.500ARS
Mua
566250.738K21.116BARSTài chính
MTRMATBA ROFEX SA
146.15%480.000ARS5.73%26.000ARS
Mua
589282.72K55.806BARSTài chính
GRIMGRIMOLDI
142.16%224.000ARS5.66%12.000ARS
Sức mua mạnh
15033.6K9.179BARSHàng tiêu dùng không lâu bền
VALOBANCO DE VALORES S
136.29%59.900ARS0.50%0.300ARS
Sức mua mạnh
273.101K16.359M50.075BARSTài chính
RIGORIGOLLEAU SA
134.90%350.000ARS1.45%5.000ARS
Mua
1.138K398.3K50.045BARSCông nghiệp Chế biến
PATAIMP Y EX PATAGONIA
114.67%80.500ARS0.75%0.600ARS
Sức mua mạnh
3.714K298.977K39.855BARSBán Lẻ
GBANNATURGY BAN SA
114.29%150.000ARS0.33%0.500ARS
Mua
800120K48.668BARS451Dịch vụ Công nghiệp
SEMIMOLINOS JUAN SEMIN
105.08%12.100ARS−2.02%−0.250ARS
Mua
31.233K377.919K2.695BARSCông nghiệp Chế biến
OESTGPO CONCESIONARIO
104.87%79.900ARS3.10%2.400ARS
Mua
12.827K1.025M12.4BARS834Dịch vụ Công nghiệp
CADOCARLOS CASADO SA
72.47%48.550ARS−0.92%−0.450ARS
Mua
14.758K716.501K5.953BARSTài chính
GAMIB-GAMING S.A.
71.90%78.900ARS−0.75%−0.600ARS
Mua
3.877K305.895K27.03BARSDịch vụ Công nghệ
ALUAALUAR ALUMINIO ARG
69.70%168.000ARS1.82%3.000ARS
Mua
1.02M171.279M462BARSKhoáng sản phi năng lượng
LONGLONGVIE
59.60%15.800ARS0.96%0.150ARS
Mua
42.808K676.366K2.404BARSKhách hàng Lâu năm
IRS2WIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
48.96%71.500ARS2.88%2.000ARS
Sức mua mạnh
73952.839K120.902BARSTài chính
FIPLFIPLASTO
46.80%18.350ARS1.94%0.350ARS
Bán
12K220.2K1.323BARSKhoáng sản phi năng lượng
INVJINVRS JURAMENTO SA
35.35%27.950ARS0.18%0.050ARS
Sức mua mạnh
7.385K206.411K19.783BARSDịch vụ Phân phối
DOMEDOMEC SA
25.00%15.000ARS0.00%0.000ARS
Mua
6259.375K1.5BARS−0.70ARSKhách hàng Lâu năm
GAROGAROVAGLIO ZORRAQ
8.39%32.300ARS0.31%0.100ARS
Bán
4K129.2K2.078BARSSản xuất Chế tạo
ROSEINSTITUTO ROSENBUC
3.81%10.900ARS0.00%0.000ARS
Bán
2.48K27.032K464.159MARS28.620.38ARSCông nghệ Sức khỏe
GCDIGCDI SA
−6.15%4.880ARS0.83%0.040ARS
Mua
52.38K255.614K4.477BARSTài chính