Chứng khoán Argentina rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Argentina đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Ticker
Thử nghiệm 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
CGPA2CAMUZZI GAS PAMPEA
1.18154.500ARS1.98%3.000ARS
Mua
19.952K3.083M24.741BARS14.0810.76ARSCông ty dịch vụ công cộng
ALUAALUAR ALUMINIO ARG
0.98156.750ARS2.79%4.250ARS
Sức mua mạnh
574.734K90.09M427BARSKhoáng sản phi năng lượng
OESTGPO CONCESIONARIO
0.8963.500ARS0.00%0.000ARS
Bán
2.31K146.685K10.16BARS834Dịch vụ Công nghiệp
DGCU2DISTRIB GAS CUYANA
0.86118.000ARS3.96%4.500ARS
Sức mua mạnh
127.787K15.079M22.967BARS262Công ty dịch vụ công cộng
LONGLONGVIE
0.6614.000ARS−1.41%−0.200ARS
Bán
4005.6K2.182BARSKhách hàng Lâu năm
GCDIGCDI SA
0.644.760ARS−1.65%−0.080ARS
Bán
45.711K217.584K4.477BARSTài chính
PATAIMP Y EX PATAGONIA
0.5975.500ARS1.34%1.000ARS
Sức mua mạnh
503.775K37.161BARSBán Lẻ
HAVAHAVANNA HOLDING SA
0.59445.000ARS−2.20%−10.000ARS
Mua
2.831K1.26M21.374BARSTài chính
VALOBANCO DE VALORES S
0.5457.800ARS−0.69%−0.400ARS
Theo dõi
285.35K16.493M48.899BARSTài chính
INVJINVRS JURAMENTO SA
0.5228.000ARS1.08%0.300ARS
Sức mua mạnh
3.56K99.68K19.606BARSDịch vụ Phân phối
SEMIMOLINOS JUAN SEMIN
0.4211.100ARS−1.33%−0.150ARS
Theo dõi
2.07K22.977K2.455BARSCông nghiệp Chế biến
CADOCARLOS CASADO SA
0.3947.600ARS−2.26%−1.100ARS
Mua
2.518K119.857K5.917BARSTài chính
IRS2WIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
0.3562.000ARS−0.80%−0.500ARS
Bán
13806103.955BARSTài chính
GRIMGRIMOLDI
0.35212.000ARS−0.82%−1.750ARS
Mua
29261.904K9.255BARSHàng tiêu dùng không lâu bền
FIPLFIPLASTO
0.2718.400ARS1.66%0.300ARS
Bán
14.949K275.062K1.33BARSKhoáng sản phi năng lượng
DYCADYCASA SA
0.23110.000ARS4.76%5.000ARS
Mua
10011K1.536BARSDịch vụ Công nghiệp
GAMIB-GAMING S.A.
0.2280.000ARS1.14%0.900ARS
Sức mua mạnh
1.835K146.8K26.894BARSDịch vụ Công nghệ
MTRMATBA ROFEX SA
0.12405.000ARS1.25%5.000ARS
Mua
2.458K995.49K49.168BARSTài chính
ROSEINSTITUTO ROSENBUC
0.0910.900ARS7.39%0.750ARS
Bán
9.2K100.28K432.222MARS0.38ARSCông nghệ Sức khỏe
GBANNATURGY BAN SA
−0.02138.000ARS0.55%0.750ARS
Mua
30041.4K44.68BARS451Dịch vụ Công nghiệp