Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Argentina

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
163.760B-1.93%95.966KCông nghiệp Chế biến9
182.840B-0.31%378.549KKhoáng sản phi năng lượng1
2.468B-1.75%1.094KHàng tiêu dùng không lâu bền1
10936.971B2.04%2Hàng tiêu dùng không lâu bền1
9.389B1.11%5.704KSản xuất Chế tạo2
65490.550B1.17%1.716KDịch vụ Khách hàng2
2.810B3.03%1.000KCông nghiệp Chế biến1
1350.750B-1.94%24.425KKhoáng sản phi năng lượng3
80.101B1.58%2.543MDịch vụ Công nghiệp1
8619.869B0.68%78.179KCông ty dịch vụ công cộng12
12.120B-1.98%648.145KCông nghệ Điện tử1
2.502B-0.38%5.085KKhách hàng Lâu năm2
16.276B-0.13%14.414KDịch vụ Công nghiệp4
93789.391B-0.06%3.157KTài chính4
27896.816B0.37%3.183KTài chính3
79516.707B0.75%5.742KBán Lẻ3
22.179B0.00%3.275KHàng tiêu dùng không lâu bền1
749.574M-0.49%10.855KKhoáng sản phi năng lượng1
33.416B3.37%87.824KCông ty dịch vụ công cộng3
47.468B0.73%13.770KSản xuất Chế tạo1
17.697B0.00%20Công nghiệp Chế biến1
24053.902B0.42%610Dịch vụ Công nghệ3
47970.757B-0.96%1.657KNăng lượng Mỏ6
430243.931B0.90%7.722KBán Lẻ4
584185.270B-2.10%1.982KDịch vụ Công nghệ4
177.528B1.71%39.436KTài chính6
121047.845B0.89%3.933KTài chính16
1039.811B-2.31%45.927KTruyền thông2
44412.581B-0.08%219Công nghệ Sức khỏe2
147322.214B0.91%2.295KKhách hàng Lâu năm2
4568.511B0.38%1.822KTài chính1
22.488B1.34%316.158KDịch vụ Công nghiệp2
20.252B-0.36%169.334KNăng lượng Mỏ1
149.047B-1.32%121.229KNăng lượng Mỏ2
22411.989B-0.58%808Khoáng sản phi năng lượng2
467599.011B-0.65%4.030KDịch vụ Công nghệ3
137214.664B-0.20%1.136KCông nghệ Sức khỏe7
1079.374B0.47%3.294KKhoáng sản phi năng lượng3
8.254B1.12%361Dịch vụ Khách hàng1
2.241B-0.45%8.255KCông nghiệp Chế biến1
207.648B-1.20%10.074KTài chính6
3863.896B0.69%154.939KTài chính9
164165.802B0.15%3.840KCông nghệ Điện tử3
74.876B-0.97%19.707KTruyền thông1
910.194B-0.01%141.933KKhoáng sản phi năng lượng2
483489.645B-1.52%14.004KCông nghệ Điện tử2
4.293B-1.24%64.952KSản xuất Chế tạo1
4.900B0.00%32Dịch vụ Phân phối1
4293.748B1.08%1Truyền thông1
Tải thêm