Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Argentina

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
295.110B2.740.11%83.232KCông nghiệp Chế biến10
1180.164B6.71%1.907KVận chuyển1
217.000B0.00-2.39%1.187MKhoáng sản phi năng lượng1
3.550B-3.30%1.811KHàng tiêu dùng không lâu bền1
13373.966B1.144.80%54Hàng tiêu dùng không lâu bền1
208.628B14.43-2.65%46Hàng tiêu dùng không lâu bền1
22.569B-0.26%2.298KDịch vụ Khách hàng1
13.008B2.310.66%8.869KSản xuất Chế tạo2
69844.973B-3.11%1.653KDịch vụ Khách hàng3
3.747B0.68-1.79%750Công nghiệp Chế biến1
5057.690B5.274.38%24.173KCông nghiệp Chế biến1
973.550B0.004.64%37.956KKhoáng sản phi năng lượng3
121.948B2.51-3.20%2.917MDịch vụ Công nghiệp1
9758.452B2.27-2.57%215.906KCông ty dịch vụ công cộng8
3616.929B1.082.98%2Công nghệ Điện tử1
8163.153B1.335.90%101Công nghệ Điện tử1
1.613B1.94%236Khách hàng Lâu năm1
19.422B0.000.13%3.224KDịch vụ Công nghiệp4
7.046B3.720.00%400Tài chính1
15501.986B1.002.30%245Dịch vụ Thương mại1
133013.848B0.580.83%3.644KBán Lẻ4
23.190B4.260.66%1.462KHàng tiêu dùng không lâu bền2
1.213B3.12%200Khoáng sản phi năng lượng1
36.686B-3.79%8.535KCông ty dịch vụ công cộng3
46.677B0.00-1.79%6.292KSản xuất Chế tạo1
25.385B0.000.00%2.171KCông nghiệp Chế biến1
33422.419B1.51-1.22%53Dịch vụ Công nghệ3
98194.491B2.140.67%6.748KNăng lượng Mỏ7
551370.345B4.09%67.622KBán Lẻ6
527556.725B4.75%4.501KDịch vụ Công nghệ4
24421.877B1.384.22%1.461KTài chính4
172214.143B1.19-3.52%1.712KTài chính11
465.281B-1.66%28.129KTruyền thông1
50102.124B0.550.25%28Công nghệ Sức khỏe2
167886.829B0.245.58%2.290KDịch vụ Thương mại3
211539.757B4.27%2.272KKhách hàng Lâu năm4
5464.572B0.778.51%123Tài chính1
44.925B6.89%79.785KDịch vụ Công nghiệp2
28.151B4.06%368.432KNăng lượng Mỏ1
184.585B-1.33%100.291KNăng lượng Mỏ2
26748.733B5.82-2.40%94Khoáng sản phi năng lượng2
804351.569B0.31-2.23%6.445KDịch vụ Công nghệ6
332880.448B0.961.83%1.040KCông nghệ Sức khỏe9
1609.380B1.353.79%965Khoáng sản phi năng lượng3
3.013B-2.29%6.000KCông nghiệp Chế biến1
189.557B2.120.02%190.660KTài chính5
4763.679B0.581.61%85Khách hàng Lâu năm1
3342.839B1.09-1.22%112.224KTài chính6
167353.811B0.414.35%6.021KCông nghệ Điện tử3
964.000M5.19-0.62%10Bán Lẻ1
123.257B-1.88%91.597KTruyền thông2
461.873B0.00%388.714KKhoáng sản phi năng lượng1
1198845.883B0.211.29%13.456KCông nghệ Điện tử4
5.313B327.03-0.25%37.544KSản xuất Chế tạo1
5684.830B3.32-1.11%2Truyền thông1
Tải thêm