Cổ phiếu Áo có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty Áo sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DOCDO & CO AG
160.6 EUR−1.35%25.394 K2.401.763 B EUR28.625.61 EUR+144.95%0.62%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
EVNEVN AG
29.90 EUR+1.36%181.949 K1.825.328 B EUR1.74%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ICGINCERGO SA
1.91 EUR0.00%10.4 K8.89Tài chính
OBSOBERBANK AG
70.0 EUR0.00%1.248 K0.344.93 B EUR14.194.93 EUR1.43%Tài chính
ROSROSENBAUER INTERNATIONAL AG
36.5 EUR+4.29%16.57 K2.34248.2 M EUR395.880.09 EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
TKATELEKOM AUSTRIA AG
9.30 EUR+0.76%379.223 K3.886.176 B EUR3.44%Truyền thông
Theo dõi