Cổ phiếu Áo được giao dịch tích cực nhất

Bạn có thể tìm thấy Cổ phiếu Áo hoạt động tích cực nhất trên thị trường bên dưới. Các công ty được sắp xếp theo khối lượng hàng ngày và được cung cấp các số liệu thống kê khác để giúp bạn tìm hiểu lý do tại sao các cổ phiếu này lại phổ biến đến vậy.
Khối lượng * Giá
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EBSERSTE GROUP BANK AG
27,603 M EUR46,48 EUR−1,34%593,877 K1,7818,682 B EUR6,397,27 EUR5,73%Tài chính
Mua
WIEWIENERBERGER AG
9,512 M EUR32,70 EUR−0,18%290,898 K0,803,45 B EUR10,333,17 EUR−37,63%2,75%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BGBAWAG GROUP AG
8,639 M EUR65,40 EUR−0,76%132,094 K0,845,18 B EUR8,158,02 EUR7,59%Tài chính
Sức mua mạnh
OMVOMV AG
8,162 M EUR39,22 EUR−0,05%208,099 K0,6212,832 B EUR8,244,76 EUR−55,23%7,52%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
IIAIMMOFINANZ AG
6,842 M EUR26,40 EUR−0,75%259,177 K0,583,67 B EUR−1,09 EUR−262,69%0,00%Tài chính
Bán
ANDRANDRITZ AG
6,776 M EUR56,20 EUR+0,09%120,577 K1,735,575 B EUR10,965,13 EUR+15,10%4,45%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
VERVERBUND AG KAT. A
5,951 M EUR75,65 EUR+0,80%78,662 K0,9226,074 B EUR5,53%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
CAICA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
5,619 M EUR30,72 EUR−0,58%182,904 K0,553,112 B EUR−2,45 EUR−684,35%2,59%Tài chính
Bán
RBIRAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
3,478 M EUR17,53 EUR+1,45%198,408 K1,125,674 B EUR2,526,95 EUR7,23%Tài chính
Mua
VOEVOESTALPINE AG
3,389 M EUR24,44 EUR+0,58%138,684 K0,824,338 B EUR44,310,55 EUR−90,85%6,17%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
EVNEVN AG
1,849 M EUR29,65 EUR+0,51%62,344 K0,745,256 B EUR1,76%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
DOCDO & CO AG
953,184 K EUR165,8 EUR−1,89%5,749 K0,891,855 B EUR27,376,06 EUR+79,85%0,59%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
TKATELEKOM AUSTRIA AG
792,256 K EUR8,72 EUR+0,58%90,855 K1,265,758 B EUR3,69%Truyền thông
Theo dõi
ATSAT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
652,587 K EUR20,10 EUR−2,33%32,467 K0,56799,533 M EUR−1,40 EUR−145,98%1,94%Công nghệ Điện tử
Mua
FACCFACC AG
515,976 K EUR7,59 EUR−4,77%67,981 K3,23364,946 M EUR21,150,36 EUR0,00%Công nghệ Điện tử
Mua
UQAUNIQA INSURANCE GROUP AG
504,192 K EUR7,98 EUR0,00%63,182 K0,822,45 B EUR8,090,99 EUR−3,81%7,14%Tài chính
POSTOESTERREICHISCHE POST AG
477,974 K EUR30,45 EUR+0,33%15,697 K0,872,05 B EUR14,572,09 EUR+12,24%5,86%Vận chuyển
Bán
VIGVIENNA INSURANCE GROUP AG
467,84 K EUR30,85 EUR+0,33%15,165 K0,693,936 B EUR7,164,31 EUR+46,76%4,55%Tài chính
Mua
POSPORR AG
408,929 K EUR14,50 EUR+2,11%28,202 K4,57554,677 M EUR6,322,29 EUR+32,22%5,28%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SBOSCHOELLER-BLECKMANN AG
389,432 K EUR36,45 EUR+2,10%10,684 K0,54561,542 M EUR8,794,15 EUR−23,34%5,60%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
LNZLENZING AG
387,115 K EUR33,05 EUR+1,38%11,713 K0,821,259 B EUR−15,84 EUR−172,37%0,00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
MMKMAYR-MELNHOF KARTON AG
379,557 K EUR108,6 EUR−0,18%3,495 K0,732,176 B EUR34,313,16 EUR−78,84%1,38%Công nghiệp Chế biến
Mua
AGRAGRANA BETEILIGUNGS-AG
316,056 K EUR13,00 EUR−0,38%24,312 K1,70815,481 M EUR12,511,04 EUR6,90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ROSROSENBAUER INTERNATIONAL AG
201,222 K EUR36,8 EUR+1,10%5,468 K2,19247,52 M EUR399,130,09 EUR0,00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
STRSTRABAG SE
198,919 K EUR39,25 EUR+1,29%5,068 K0,664,473 B EUR5,197,56 EUR+32,42%5,68%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
OBSOBERBANK AG
161,56 K EUR70,0 EUR0,00%2,308 K0,804,93 B EUR14,194,93 EUR1,43%Tài chính
PALPALFINGER AG
150,773 K EUR22,70 EUR−0,66%6,642 K0,79859,006 M EUR7,333,10 EUR+34,08%4,60%Sản xuất Chế tạo
Mua
SPIS IMMO AG
140,348 K EUR22,2 EUR0,00%6,322 K2,061,567 B EUR−0,37 EUR−827,15%0,00%Tài chính
Mua
SEMSEMPERIT AG HOLDING
105,538 K EUR10,82 EUR+1,69%9,754 K0,99218,901 M EUR−0,67 EUR−107,74%4,70%Sản xuất Chế tạo
Mua
ZAGZUMTOBEL GROUP AG
93,056 K EUR5,82 EUR−0,68%15,989 K0,98250,769 M EUR10,210,57 EUR−58,70%6,83%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ADKOADDIKO BANK AG
44,381 K EUR20,7 EUR−0,48%2,144 K0,20405,6 M EUR9,812,11 EUR6,06%Tài chính
Mua
KTCGKAPSCH TRAFFICCOM AG
34,074 K EUR9,00 EUR0,00%3,786 K2,08128,7 M EUR4,621,95 EUR0,00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
UBSUBM DEVELOPMENT AG
31,24 K EUR21,5 EUR−0,46%1,453 K0,70161,399 M EUR−8,14 EUR−558,27%5,09%Tài chính
Sức mua mạnh
EIOSENRY S ISLAND S.P.A. SB
26,112 K EUR68,0 EUR−2,16%3841,95Dịch vụ Thương mại
FLUFLUGHAFEN WIEN AG
17,544 K EUR51,6 EUR+1,57%3400,354,261 B EUR24,182,13 EUR+43,91%2,60%Vận chuyển
Theo dõi
AMAGAMAG AUSTRIA METALL AG
11,466 K EUR25,2 EUR−0,79%4550,13895,706 M EUR16,811,50 EUR−48,96%5,91%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MARIMARINOMED BIOTECH AG
4,956 K EUR12,00 EUR0,00%4130,2618,486 M EUR−4,50 EUR−2,43%0,00%Công nghệ Sức khỏe
PYTPOLYTEC HOLDING AG
2,742 K EUR3,34 EUR+1,83%8210,1072,145 M EUR−0,65 EUR−171,21%3,05%Sản xuất Chế tạo
Mua
BKSBKS BANK AG
1,62 K EUR16,2 EUR0,00%1000,04727,765 M EUR4,083,97 EUR2,16%Tài chính
ROR1SUNMIRROR AG
240 EUR0,510 EUR+2,00%4700,64−0,77 EUR+85,51%Khoáng sản phi năng lượng
WXFWARIMPEX FINANZ- UND BET. AG
8 EUR0,750 EUR0,00%100,0039,046 M EUR−0,50 EUR−153,62%0,00%Tài chính
MERMERIDIANA BLOCKCHAIN VENTURES
0 EUR0,370 EUR0,00%00,00120,61 K EURDịch vụ Thương mại
WDGWEALTH DRAGONS GROUP PLC
0 EUR0,0595 EUR0,00%00,001,173 M EURHỗn hợp
BIOBIOGENA GROUP INVEST AG
0 EUR1,83 EUR0,00%00,00Công nghệ Sức khỏe
ATHATHOS IMMOBILIEN AG
0 EUR41,4 EUR0,00%00,0072,217 M EUR219,750,19 EUR−90,86%3,38%Tài chính