Cổ phiếu Áo được định giá cao nhất

Cổ phiếu Áo quá mua được tập hợp trong danh sách bên dưới và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: chỉ số này sẽ giúp bạn thấy tốc độ và mức độ thay đổi giá, có thể kiếm lời dựa trên dự báo sụt giảm giá của các cổ phiếu này.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TKATELEKOM AUSTRIA AG
80.409.11 EUR+1.56%127.614 K1.585.957 B EUR3.57%Truyền thông
Theo dõi
SPIS IMMO AG
74.7721.9 EUR0.00%8.258 K0.701.546 B EUR−0.37 EUR−827.15%0.00%Tài chính
Mua
ANDRANDRITZ AG
73.2660.75 EUR+1.25%238.595 K2.225.958 B EUR11.855.13 EUR+15.10%4.17%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh