Cổ phiếu Áo có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Cổ phiếu Áo sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SPIS IMMO AG
+78,17%22,2 EUR0,00%6,322 K2,061,567 B EUR−0,37 EUR−827,15%0,00%Tài chính
Mua
ADKOADDIKO BANK AG
+66,94%20,7 EUR−0,48%2,144 K0,20405,6 M EUR9,812,11 EUR6,06%Tài chính
Mua
TKATELEKOM AUSTRIA AG
+55,74%8,72 EUR+0,58%90,855 K1,265,758 B EUR3,69%Truyền thông
Theo dõi
BGBAWAG GROUP AG
+54,76%65,40 EUR−0,76%132,094 K0,845,18 B EUR8,158,02 EUR7,59%Tài chính
Sức mua mạnh
IIAIMMOFINANZ AG
+49,83%26,40 EUR−0,75%259,177 K0,583,67 B EUR−1,09 EUR−262,69%0,00%Tài chính
Bán
EVNEVN AG
+42,89%29,65 EUR+0,51%62,344 K0,745,256 B EUR1,76%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
EBSERSTE GROUP BANK AG
+40,04%46,48 EUR−1,34%593,877 K1,7818,682 B EUR6,397,27 EUR5,73%Tài chính
Mua
DOCDO & CO AG
+34,58%165,8 EUR−1,89%5,749 K0,891,855 B EUR27,376,06 EUR+79,85%0,59%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
VIGVIENNA INSURANCE GROUP AG
+30,72%30,85 EUR+0,33%15,165 K0,693,936 B EUR7,164,31 EUR+46,76%4,55%Tài chính
Mua
BKSBKS BANK AG
+26,56%16,2 EUR0,00%1000,04727,765 M EUR4,083,97 EUR2,16%Tài chính
ROSROSENBAUER INTERNATIONAL AG
+24,75%36,8 EUR+1,10%5,468 K2,19247,52 M EUR399,130,09 EUR0,00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
FACCFACC AG
+23,62%7,59 EUR−4,77%67,981 K3,23364,946 M EUR21,150,36 EUR0,00%Công nghệ Điện tử
Mua
RBIRAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
+19,66%17,53 EUR+1,45%198,408 K1,125,674 B EUR2,526,95 EUR7,23%Tài chính
Mua
OBSOBERBANK AG
+16,67%70,0 EUR0,00%2,308 K0,804,93 B EUR14,194,93 EUR1,43%Tài chính
POSPORR AG
+15,45%14,50 EUR+2,11%28,202 K4,57554,677 M EUR6,322,29 EUR+32,22%5,28%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
WIEWIENERBERGER AG
+14,74%32,70 EUR−0,18%290,898 K0,803,45 B EUR10,333,17 EUR−37,63%2,75%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ANDRANDRITZ AG
+14,13%56,20 EUR+0,09%120,577 K1,735,575 B EUR10,965,13 EUR+15,10%4,45%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CAICA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
+12,73%30,72 EUR−0,58%182,904 K0,553,112 B EUR−2,45 EUR−684,35%2,59%Tài chính
Bán
UQAUNIQA INSURANCE GROUP AG
+8,72%7,98 EUR0,00%63,182 K0,822,45 B EUR8,090,99 EUR−3,81%7,14%Tài chính
FLUFLUGHAFEN WIEN AG
+7,50%51,6 EUR+1,57%3400,354,261 B EUR24,182,13 EUR+43,91%2,60%Vận chuyển
Theo dõi
STRSTRABAG SE
+6,66%39,25 EUR+1,29%5,068 K0,664,473 B EUR5,197,56 EUR+32,42%5,68%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
VERVERBUND AG KAT. A
+4,49%75,65 EUR+0,80%78,662 K0,9226,074 B EUR5,53%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
OMVOMV AG
−1,33%39,22 EUR−0,05%208,099 K0,6212,832 B EUR8,244,76 EUR−55,23%7,52%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
POSTOESTERREICHISCHE POST AG
−8,83%30,45 EUR+0,33%15,697 K0,872,05 B EUR14,572,09 EUR+12,24%5,86%Vận chuyển
Bán
WXFWARIMPEX FINANZ- UND BET. AG
−10,18%0,750 EUR0,00%100,0039,046 M EUR−0,50 EUR−153,62%0,00%Tài chính
UBSUBM DEVELOPMENT AG
−13,31%21,5 EUR−0,46%1,453 K0,70161,399 M EUR−8,14 EUR−558,27%5,09%Tài chính
Sức mua mạnh
ATHATHOS IMMOBILIEN AG
−13,75%41,4 EUR0,00%00,0072,217 M EUR219,750,19 EUR−90,86%3,38%Tài chính
KTCGKAPSCH TRAFFICCOM AG
−14,29%9,00 EUR0,00%3,786 K2,08128,7 M EUR4,621,95 EUR0,00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
PALPALFINGER AG
−15,14%22,70 EUR−0,66%6,642 K0,79859,006 M EUR7,333,10 EUR+34,08%4,60%Sản xuất Chế tạo
Mua
MMKMAYR-MELNHOF KARTON AG
−19,20%108,6 EUR−0,18%3,495 K0,732,176 B EUR34,313,16 EUR−78,84%1,38%Công nghiệp Chế biến
Mua
VOEVOESTALPINE AG
−19,45%24,44 EUR+0,58%138,684 K0,824,338 B EUR44,310,55 EUR−90,85%6,17%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
AGRAGRANA BETEILIGUNGS-AG
−21,69%13,00 EUR−0,38%24,312 K1,70815,481 M EUR12,511,04 EUR6,90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
AMAGAMAG AUSTRIA METALL AG
−22,22%25,2 EUR−0,79%4550,13895,706 M EUR16,811,50 EUR−48,96%5,91%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ZAGZUMTOBEL GROUP AG
−24,42%5,82 EUR−0,68%15,989 K0,98250,769 M EUR10,210,57 EUR−58,70%6,83%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
PYTPOLYTEC HOLDING AG
−25,86%3,34 EUR+1,83%8210,1072,145 M EUR−0,65 EUR−171,21%3,05%Sản xuất Chế tạo
Mua
LNZLENZING AG
−26,47%33,05 EUR+1,38%11,713 K0,821,259 B EUR−15,84 EUR−172,37%0,00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SBOSCHOELLER-BLECKMANN AG
−31,61%36,45 EUR+2,10%10,684 K0,54561,542 M EUR8,794,15 EUR−23,34%5,60%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ATSAT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
−34,61%20,10 EUR−2,33%32,467 K0,56799,533 M EUR−1,40 EUR−145,98%1,94%Công nghệ Điện tử
Mua
SEMSEMPERIT AG HOLDING
−46,57%10,82 EUR+1,69%9,754 K0,99218,901 M EUR−0,67 EUR−107,74%4,70%Sản xuất Chế tạo
Mua
MERMERIDIANA BLOCKCHAIN VENTURES
−55,42%0,370 EUR0,00%00,00120,61 K EURDịch vụ Thương mại
MARIMARINOMED BIOTECH AG
−69,07%12,00 EUR0,00%4130,2618,486 M EUR−4,50 EUR−2,43%0,00%Công nghệ Sức khỏe
WDGWEALTH DRAGONS GROUP PLC
−84,59%0,0595 EUR0,00%00,001,173 M EURHỗn hợp