Cổ phiếu Áo có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. Cổ phiếu Áo sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ATSAT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
1,7621,02 EUR+2,64%62,287 K1,10816,627 M EUR−1,40 EUR−145,98%1,90%Công nghệ Điện tử
Mua
LNZLENZING AG
1,7333,45 EUR+1,21%11,379 K0,591,292 B EUR−15,84 EUR−172,37%0,00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
BGBAWAG GROUP AG
1,3666,30 EUR+0,30%122,756 K0,785,211 B EUR8,278,02 EUR7,54%Tài chính
Sức mua mạnh
VOEVOESTALPINE AG
1,2625,12 EUR+1,70%194,991 K1,194,484 B EUR45,540,55 EUR−90,85%5,97%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
RBIRAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
1,2517,44 EUR+2,29%149,229 K0,705,727 B EUR2,516,95 EUR7,17%Tài chính
Mua
WIEWIENERBERGER AG
1,1632,48 EUR+1,18%369,456 K0,933,42 B EUR10,263,17 EUR−37,63%2,77%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
EBSERSTE GROUP BANK AG
1,0946,54 EUR−0,13%190,079 K0,4918,456 B EUR6,407,27 EUR5,80%Tài chính
Mua
MMKMAYR-MELNHOF KARTON AG
1,07109,6 EUR−0,36%4,53 K1,002,192 B EUR1,37%Công nghiệp Chế biến
Mua
ANDRANDRITZ AG
1,0057,45 EUR+2,13%63,314 K0,795,704 B EUR11,215,13 EUR+15,10%4,35%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SBOSCHOELLER-BLECKMANN AG
1,0036,75 EUR+1,94%20,711 K1,20578,058 M EUR8,864,15 EUR−23,34%5,44%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
OMVOMV AG
1,0039,60 EUR+0,92%233,666 K0,7112,95 B EUR8,324,76 EUR−55,23%7,45%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
CLENCLEEN ENERGY AG
0,921,10 EUR−4,35%14,7 K2,287,189 M EUR−1,70 EUR−86,27%0,00%Công nghệ Điện tử
PALPALFINGER AG
0,8922,45 EUR+1,13%8,936 K1,23843,969 M EUR7,253,10 EUR+34,08%4,68%Sản xuất Chế tạo
Mua
VERVERBUND AG KAT. A
0,8677,10 EUR−0,32%50,805 K0,5326,786 B EUR5,38%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
POSPORR AG
0,8613,72 EUR+0,29%1,664 K0,23535,927 M EUR5,982,29 EUR+32,22%5,47%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
MERMERIDIANA BLOCKCHAIN VENTURES
0,860,370 EUR0,00%00,00120,61 K EURDịch vụ Thương mại
STRSTRABAG SE
0,8238,75 EUR0,00%6,418 K0,714,473 B EUR5,137,56 EUR+32,42%5,68%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
MARIMARINOMED BIOTECH AG
0,8012,15 EUR−0,41%2,585 K1,6418,717 M EUR−4,50 EUR−2,43%0,00%Công nghệ Sức khỏe
PYTPOLYTEC HOLDING AG
0,763,29 EUR+0,92%14,472 K1,8072,365 M EUR−0,65 EUR−171,21%3,04%Sản xuất Chế tạo
Mua
FACCFACC AG
0,708,08 EUR−1,10%15,228 K0,75369,983 M EUR22,510,36 EUR0,00%Công nghệ Điện tử
Mua
EVNEVN AG
0,6829,60 EUR0,00%128,179 K1,705,274 B EUR1,76%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
VIGVIENNA INSURANCE GROUP AG
0,6630,75 EUR+0,65%43,793 K2,103,936 B EUR7,144,31 EUR+46,76%4,55%Tài chính
Mua
KTCGKAPSCH TRAFFICCOM AG
0,629,06 EUR−0,88%1,028 K0,72129,558 M EUR4,651,95 EUR0,00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
POSTOESTERREICHISCHE POST AG
0,6130,40 EUR+0,16%19,375 K1,052,054 B EUR14,542,09 EUR+12,24%5,86%Vận chuyển
Bán
CAICA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
0,5931,04 EUR+0,13%422,405 K0,843,126 B EUR−2,45 EUR−684,35%2,58%Tài chính
Bán
DOCDO & CO AG
0,57167,4 EUR+0,48%5,382 K0,541,838 B EUR27,636,06 EUR+79,85%0,60%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SEMSEMPERIT AG HOLDING
0,5310,90 EUR+0,37%8,968 K0,76224,25 M EUR−0,67 EUR−107,74%4,59%Sản xuất Chế tạo
Mua
ZAGZUMTOBEL GROUP AG
0,455,84 EUR−2,67%31,053 K3,25249,913 M EUR10,250,57 EUR−58,70%6,85%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
UQAUNIQA INSURANCE GROUP AG
0,428,05 EUR−0,12%60,072 K0,662,471 B EUR8,160,99 EUR−3,81%7,08%Tài chính
WOLFWOLFTANK-ADISA HOLDING AG
0,3311,9 EUR−1,65%5001,5660,211 M EUR−0,67 EUR+7,42%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
IIAIMMOFINANZ AG
0,3326,65 EUR−0,74%458,596 K0,523,677 B EUR−1,09 EUR−262,69%0,00%Tài chính
Bán
UBSUBM DEVELOPMENT AG
0,3121,6 EUR−4,00%3,947 K1,82161,399 M EUR−8,14 EUR−558,27%5,09%Tài chính
Sức mua mạnh
WOLWOLFORD AG
0,263,02 EUR+0,67%5050,3628,888 M EUR0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ROSROSENBAUER INTERNATIONAL AG
0,2235,8 EUR0,00%1,133 K0,38243,44 M EUR388,290,09 EUR0,00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
BTSBANK FUER TIROL UND VBG AG
0,1554,0 EUR0,00%410,151,998 B EUR10,665,07 EUR0,74%Tài chính
ATHATHOS IMMOBILIEN AG
0,1042,2 EUR0,00%00,0073,613 M EUR223,990,19 EUR−90,86%3,32%Tài chính
TKATELEKOM AUSTRIA AG
0,098,63 EUR−0,92%56,901 K0,785,731 B EUR3,71%Truyền thông
Theo dõi
FKAFRAUENTHAL HOLDING AG
0,0924,6 EUR+0,82%580,18193,553 M EUR14,781,66 EUR+1,90%0,24%Dịch vụ Phân phối
ADKOADDIKO BANK AG
0,0819,60 EUR−1,75%3,069 K0,71382,2 M EUR9,292,11 EUR6,43%Tài chính
Mua
GAGSGURKTALER AG ST
0,0712,0 EUR0,00%591,6216,252 M EUR0,92%Dịch vụ Phân phối
SWUTSW UMWELTTECHNIK AG
0,0645,0 EUR0,00%1000,3732,67 M EUR3,1614,24 EUR+6,35%7,33%Khoáng sản phi năng lượng
AMAGAMAG AUSTRIA METALL AG
0,0625,5 EUR+2,00%11,019 K3,27899,232 M EUR17,011,50 EUR−48,96%5,88%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AGRAGRANA BETEILIGUNGS-AG
0,0613,20 EUR−0,38%12,087 K0,90824,854 M EUR12,701,04 EUR6,82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
WPBWIENER PRIVATBANK SE
0,016,70 EUR0,00%6910,8333,531 M EUR11,850,57 EUR3,73%Tài chính
WXFWARIMPEX FINANZ- UND BET. AG
−0,020,748 EUR0,00%1000,0138,941 M EUR−0,50 EUR−153,62%0,00%Tài chính
HSTHUTTER & SCHRANTZ STAHLBAU AG
−0,0519,4 EUR−3,00%601,1329,013 M EURDịch vụ Công nghiệp
BHDBURGENLAND HOLDING AG
−0,0873,5 EUR0,00%200,29220,5 M EUR19,073,85 EUR+11,43%5,17%Tài chính
HUSHUTTER & SCHRANTZ AG
−0,0813,5 EUR−0,74%220,186,715 M EURSản xuất Chế tạo
FLUFLUGHAFEN WIEN AG
−0,1050,6 EUR0,00%9101,574,244 B EUR23,712,13 EUR+43,91%2,61%Vận chuyển
Theo dõi
LTHLINZ TEXTIL HOLDING AG
−0,11179 EUR+1,13%100,5953,7 M EUR11,7315,26 EUR+54,71%11,73%Công nghiệp Chế biến
RATRATH AG
−0,1126,0 EUR0,00%1,146 K11,4639 M EUR7,413,51 EUR+22,02%3,85%Sản xuất Chế tạo
OBSOBERBANK AG
−0,1170,0 EUR0,00%2,417 K0,834,93 B EUR14,194,93 EUR1,43%Tài chính
SPIS IMMO AG
−0,1422,1 EUR−0,45%2,961 K0,721,56 B EUR−0,37 EUR−827,15%0,00%Tài chính
Mua
BKSBKS BANK AG
−0,1516,2 EUR−0,00%2,54 K1,12727,765 M EUR4,083,97 EUR2,16%Tài chính
MANJOSEF MANNER & COMP. AG
−0,17111 EUR0,00%100,31209,79 M EUR41,682,66 EUR+102,60%1,44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
WDGWEALTH DRAGONS GROUP PLC
−1,590,120 EUR+50,00%1000,022,366 M EURHỗn hợp