Các công ty Áo có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Áo với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MERMERIDIANA BLOCKCHAIN VENTURES
140.169 K EUR0.430 EUR0.00%00.00Dịch vụ Thương mại
WDGWEALTH DRAGONS GROUP PLC
887.077 K EUR0.0450 EUR0.00%00.00Hỗn hợp
HEDMASCHINENFABRIK HEID AG
5.713 M EUR1.45 EUR0.00%1000.061.520.95 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
CLENCLEEN ENERGY AG
8.823 M EUR1.35 EUR0.00%1.1 K0.27−1.70 EUR−86.27%0.00%Công nghệ Điện tử
MARIMARINOMED BIOTECH AG
20.181 M EUR13.10 EUR0.00%4.854 K1.85−4.50 EUR−2.43%0.00%Công nghệ Sức khỏe
STMSTADLAUER MALZFABRIK AG
28.56 M EUR51.0 EUR+2.00%500.5713.543.77 EUR+65.74%1.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
WPBWIENER PRIVATBANK SE
29.277 M EUR5.85 EUR−1.68%250.0510.350.57 EUR4.27%Tài chính
HSTHUTTER & SCHRANTZ STAHLBAU AG
30.508 M EUR20.4 EUR0.00%300.364.90%Dịch vụ Công nghiệp
WOLWOLFORD AG
32.523 M EUR3.40 EUR−2.86%1150.090.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SWUTSW UMWELTTECHNIK AG
34.848 M EUR48.0 EUR−2.04%20.013.3714.24 EUR+6.35%6.88%Khoáng sản phi năng lượng
WXFWARIMPEX FINANZ- UND BET. AG
41.44 M EUR0.796 EUR+6.13%105.177 K18.03−0.50 EUR−153.62%0.00%Tài chính
RATRATH AG
42.3 M EUR28.2 EUR−2.08%2001.858.043.51 EUR+22.02%3.55%Sản xuất Chế tạo
LTHLINZ TEXTIL HOLDING AG
53.1 M EUR177 EUR0.00%100.1611.6015.26 EUR+54.71%11.86%Công nghiệp Chế biến
WOLFWOLFTANK-ADISA HOLDING AG
64.964 M EUR12.5 EUR0.00%700.28−0.67 EUR+7.42%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
ATHATHOS IMMOBILIEN AG
72.566 M EUR41.6 EUR−0.48%2.8 K6.95220.810.19 EUR−90.86%3.37%Tài chính
PYTPOLYTEC HOLDING AG
76.105 M EUR3.46 EUR+0.29%5.808 K0.71−0.65 EUR−171.21%2.89%Sản xuất Chế tạo
Mua
KTCGKAPSCH TRAFFICCOM AG
126.984 M EUR8.88 EUR−0.22%8240.174.561.95 EUR0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
UBSUBM DEVELOPMENT AG
165.135 M EUR22.1 EUR0.00%6580.21−8.14 EUR−558.27%4.98%Tài chính
Sức mua mạnh
FKAFRAUENTHAL HOLDING AG
188.832 M EUR24.0 EUR−1.64%1200.7414.421.66 EUR+1.90%0.25%Dịch vụ Phân phối
MANJOSEF MANNER & COMP. AG
207.9 M EUR110 EUR0.00%181.0741.312.66 EUR+102.60%1.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BHDBURGENLAND HOLDING AG
220.5 M EUR73.5 EUR0.00%100.1719.073.85 EUR+11.43%5.17%Tài chính
SEMSEMPERIT AG HOLDING
234.537 M EUR11.40 EUR−0.18%11.411 K0.97−0.67 EUR−107.74%4.39%Sản xuất Chế tạo
Mua
ROSROSENBAUER INTERNATIONAL AG
248.2 M EUR36.5 EUR+4.29%16.57 K2.34395.880.09 EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ZAGZUMTOBEL GROUP AG
259.327 M EUR6.06 EUR−1.30%8.084 K0.556.920.88 EUR−32.71%6.60%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
FACCFACC AG
372.273 M EUR8.13 EUR+2.52%45.513 K0.7422.650.36 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
ADKOADDIKO BANK AG
390 M EUR20.0 EUR0.00%133.865 K3.639.482.11 EUR6.30%Tài chính
Mua
POSPORR AG
552.333 M EUR14.14 EUR−0.14%29.94 K1.716.172.29 EUR+32.22%5.30%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SBOSCHOELLER-BLECKMANN AG
588.282 M EUR37.40 EUR−2.09%31.763 K1.265.35%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BKSBKS BANK AG
718.781 M EUR16.0 EUR−1.23%8200.504.033.97 EUR2.19%Tài chính
ATSAT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
842.268 M EUR21.68 EUR−2.08%89.572 K0.75−1.40 EUR−145.98%1.85%Công nghệ Điện tử
Mua
AGRAGRANA BETEILIGUNGS-AG
874.846 M EUR14.00 EUR+1.08%16.26 K1.3413.471.04 EUR6.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
PALPALFINGER AG
892.84 M EUR23.75 EUR−1.25%19.97 K2.867.673.10 EUR+34.08%4.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
AMAGAMAG AUSTRIA METALL AG
923.917 M EUR26.2 EUR0.00%1.191 K0.7417.481.50 EUR−48.96%5.73%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
LNZLENZING AG
1.319 B EUR34.15 EUR−0.15%34.385 K0.66−15.84 EUR−172.37%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SPIS IMMO AG
1.532 B EUR21.7 EUR+1.88%87.536 K12.21−0.37 EUR−827.15%0.00%Tài chính
Mua
DOCDO & CO AG
1.763 B EUR160.6 EUR−1.35%25.394 K2.4028.625.61 EUR+144.95%0.62%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BTSBANK FUER TIROL UND VBG AG
1.924 B EUR52.0 EUR0.00%5232.3110.265.07 EUR0.77%Tài chính
POSTOESTERREICHISCHE POST AG
2.033 B EUR30.10 EUR+0.17%55.544 K1.4814.402.09 EUR+12.24%5.91%Vận chuyển
Bán
MMKMAYR-MELNHOF KARTON AG
2.252 B EUR112.6 EUR0.00%14.559 K3.511.33%Công nghiệp Chế biến
Mua
UQAUNIQA INSURANCE GROUP AG
2.37 B EUR7.72 EUR−0.39%326.003 K1.507.830.99 EUR−3.81%7.12%Tài chính
CAICA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
2.907 B EUR28.86 EUR−1.50%841.324 K1.51−2.45 EUR−684.35%2.77%Tài chính
Bán
IIAIMMOFINANZ AG
3.201 B EUR23.20 EUR−2.93%3.586 M5.26−1.09 EUR−262.69%0.00%Tài chính
Bán
WIEWIENERBERGER AG
3.54 B EUR33.62 EUR−1.52%1.215 M3.1710.623.17 EUR−37.63%2.68%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
VIGVIENNA INSURANCE GROUP AG
3.686 B EUR28.80 EUR−0.35%69.245 K2.726.694.31 EUR+46.76%4.86%Tài chính
Theo dõi
FLUFLUGHAFEN WIEN AG
4.244 B EUR50.6 EUR+3.27%4.058 K3.1523.712.13 EUR+43.91%1.52%Vận chuyển
Theo dõi
VOEVOESTALPINE AG
4.474 B EUR25.06 EUR−1.49%451.715 K1.7745.270.55 EUR−90.82%5.99%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
STRSTRABAG SE
4.589 B EUR39.75 EUR−1.61%31.723 K2.545.267.56 EUR+32.42%5.03%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BGBAWAG GROUP AG
4.622 B EUR58.80 EUR−1.84%388.248 K3.037.338.02 EUR8.50%Tài chính
Sức mua mạnh
OBSOBERBANK AG
4.93 B EUR70.0 EUR0.00%1.248 K0.3414.194.93 EUR1.43%Tài chính
EVNEVN AG
5.328 B EUR29.90 EUR+1.36%181.949 K1.821.74%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
RBIRAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
5.382 B EUR16.39 EUR−3.42%678.714 K2.282.366.95 EUR7.63%Tài chính
Mua
ANDRANDRITZ AG
5.759 B EUR58.00 EUR+0.87%296.685 K2.1911.315.13 EUR+15.10%4.31%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TKATELEKOM AUSTRIA AG
6.176 B EUR9.30 EUR+0.76%379.223 K3.883.44%Truyền thông
Theo dõi
OMVOMV AG
12.819 B EUR39.20 EUR−0.96%874.881 K1.978.244.76 EUR−55.23%7.14%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
EBSERSTE GROUP BANK AG
17.214 B EUR43.41 EUR−2.16%2.04 M4.075.977.27 EUR6.22%Tài chính
Mua
VERVERBUND AG KAT. A
26.577 B EUR76.50 EUR+0.59%407.149 K3.475.42%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
KESKOSTAD AG
2.50 EUR−35.90%500.57Sản xuất Chế tạo
VASVAS AG
8.50 EUR0.00%1282.44Dịch vụ Phân phối
RRWTRWT AG
3.46 EUR0.00%1000.20Dịch vụ Công nghiệp
ROR1SUNMIRROR AG
0.920 EUR−0.86%6381.07−0.77 EUR+85.51%Khoáng sản phi năng lượng
BIOBIOGENA GROUP INVEST AG
1.86 EUR−1.06%00.00Công nghệ Sức khỏe
ICGINCERGO SA
1.91 EUR0.00%10.4 K8.89Tài chính
EIOSENRY S ISLAND S.P.A. SB
73.0 EUR+0.69%1730.84Dịch vụ Thương mại