Cổ phiếu Áo tại mức giá cao nhất mọi thời đại

Những Cổ phiếu Áo này đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại: chúng tôi sắp xếp các cổ phiếu này theo thứ tự bảng chữ cái và trang bị thông tin tài chính của các công ty — phân tích để xem liệu sẽ có điều chỉnh hay liệu các cổ phiếu này có tiếp tục tăng hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BGBAWAG GROUP AG
67,90 EUR+3,82%78,42 K0,505,14 B EUR8,478,02 EUR7,65%Tài chính
Sức mua mạnh
ICGINCERGO SA
2,02 EUR+1,00%3,8 K0,76Tài chính
MMWBMWB AG
50,6 EUR+10,75%50Bán Lẻ
OBSOBERBANK AG
70,0 EUR0,00%2,122 K0,764,93 B EUR14,194,93 EUR1,43%Tài chính