Các công ty Áo có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty Áo sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EBSERSTE GROUP BANK AG
2.899 B EUR43.41 EUR−2.16%2.04 M4.0717.214 B EUR5.977.27 EUR6.22%Tài chính
Mua
RBIRAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
2.277 B EUR16.39 EUR−3.42%678.714 K2.285.382 B EUR2.366.95 EUR7.63%Tài chính
Mua
VERVERBUND AG KAT. A
2.266 B EUR76.50 EUR+0.59%407.149 K3.4726.577 B EUR5.42%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
OMVOMV AG
1.479 B EUR39.20 EUR−0.96%874.881 K1.9712.819 B EUR8.244.76 EUR−55.23%7.14%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
BGBAWAG GROUP AG
682.6 M EUR58.80 EUR−1.84%388.248 K3.034.622 B EUR7.338.02 EUR8.50%Tài chính
Sức mua mạnh
TKATELEKOM AUSTRIA AG
645.216 M EUR9.30 EUR+0.76%379.223 K3.886.176 B EUR3.44%Truyền thông
Theo dõi
STRSTRABAG SE
630.508 M EUR39.75 EUR−1.61%31.723 K2.544.589 B EUR5.267.56 EUR+32.42%5.03%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
VIGVIENNA INSURANCE GROUP AG
551.423 M EUR28.80 EUR−0.35%69.245 K2.723.686 B EUR6.694.31 EUR+46.76%4.86%Tài chính
Theo dõi
EVNEVN AG
529.7 M EUR29.90 EUR+1.36%181.949 K1.825.328 B EUR1.74%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ANDRANDRITZ AG
510.2 M EUR58.00 EUR+0.87%296.685 K2.195.759 B EUR11.315.13 EUR+15.10%4.31%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
OBSOBERBANK AG
381.267 M EUR70.0 EUR0.00%1.248 K0.344.93 B EUR14.194.93 EUR1.43%Tài chính
WIEWIENERBERGER AG
334.36 M EUR33.62 EUR−1.52%1.215 M3.173.54 B EUR10.623.17 EUR−37.63%2.68%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
UQAUNIQA INSURANCE GROUP AG
302.686 M EUR7.72 EUR−0.39%326.003 K1.502.37 B EUR7.830.99 EUR−3.81%7.12%Tài chính
VOEVOESTALPINE AG
207.1 M EUR25.06 EUR−1.49%451.715 K1.774.474 B EUR45.270.55 EUR−90.82%5.99%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BTSBANK FUER TIROL UND VBG AG
191.443 M EUR52.0 EUR0.00%5232.311.924 B EUR10.265.07 EUR0.77%Tài chính
BKSBKS BANK AG
179.068 M EUR16.0 EUR−1.23%8200.50718.781 M EUR4.033.97 EUR2.19%Tài chính
FLUFLUGHAFEN WIEN AG
168.438 M EUR50.6 EUR+3.27%4.058 K3.154.244 B EUR23.712.13 EUR+43.91%1.52%Vận chuyển
Theo dõi
POSTOESTERREICHISCHE POST AG
132.5 M EUR30.10 EUR+0.17%55.544 K1.482.033 B EUR14.402.09 EUR+12.24%5.91%Vận chuyển
Bán
PALPALFINGER AG
107.673 M EUR23.75 EUR−1.25%19.97 K2.86892.84 M EUR7.673.10 EUR+34.08%4.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
MMKMAYR-MELNHOF KARTON AG
87.198 M EUR112.6 EUR0.00%14.559 K3.512.252 B EUR1.33%Công nghiệp Chế biến
Mua
POSPORR AG
85.013 M EUR14.14 EUR−0.14%29.94 K1.71552.333 M EUR6.172.29 EUR+32.22%5.30%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SBOSCHOELLER-BLECKMANN AG
71.574 M EUR37.40 EUR−2.09%31.763 K1.26588.282 M EUR5.35%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AMAGAMAG AUSTRIA METALL AG
66.388 M EUR26.2 EUR0.00%1.191 K0.74923.917 M EUR17.481.50 EUR−48.96%5.73%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AGRAGRANA BETEILIGUNGS-AG
64.925 M EUR14.00 EUR+1.08%16.26 K1.34874.846 M EUR13.471.04 EUR6.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ZAGZUMTOBEL GROUP AG
59.54 M EUR6.06 EUR−1.30%8.084 K0.55259.327 M EUR6.920.88 EUR−32.71%6.60%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ADKOADDIKO BANK AG
41.1 M EUR20.0 EUR0.00%133.865 K3.63390 M EUR9.482.11 EUR6.30%Tài chính
Mua
DOCDO & CO AG
33.65 M EUR160.6 EUR−1.35%25.394 K2.401.763 B EUR28.625.61 EUR+144.95%0.62%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
KTCGKAPSCH TRAFFICCOM AG
23.183 M EUR8.88 EUR−0.22%8240.17126.984 M EUR4.561.95 EUR0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
FKAFRAUENTHAL HOLDING AG
14.399 M EUR24.0 EUR−1.64%1200.74188.832 M EUR14.421.66 EUR+1.90%0.25%Dịch vụ Phân phối
BHDBURGENLAND HOLDING AG
11.383 M EUR73.5 EUR0.00%100.17220.5 M EUR19.073.85 EUR+11.43%5.17%Tài chính
SWUTSW UMWELTTECHNIK AG
10.335 M EUR48.0 EUR−2.04%20.0134.848 M EUR3.3714.24 EUR+6.35%6.88%Khoáng sản phi năng lượng
FACCFACC AG
9.106 M EUR8.13 EUR+2.52%45.513 K0.74372.273 M EUR22.650.36 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
RATRATH AG
5.264 M EUR28.2 EUR−2.08%2001.8542.3 M EUR8.043.51 EUR+22.02%3.55%Sản xuất Chế tạo
MANJOSEF MANNER & COMP. AG
5.033 M EUR110 EUR0.00%181.07207.9 M EUR41.312.66 EUR+102.60%1.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LTHLINZ TEXTIL HOLDING AG
4.578 M EUR177 EUR0.00%100.1653.1 M EUR11.6015.26 EUR+54.71%11.86%Công nghiệp Chế biến
HEDMASCHINENFABRIK HEID AG
3.757 M EUR1.45 EUR0.00%1000.065.713 M EUR1.520.95 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
WPBWIENER PRIVATBANK SE
2.828 M EUR5.85 EUR−1.68%250.0529.277 M EUR10.350.57 EUR4.27%Tài chính
STMSTADLAUER MALZFABRIK AG
2.11 M EUR51.0 EUR+2.00%500.5728.56 M EUR13.543.77 EUR+65.74%1.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HSTHUTTER & SCHRANTZ STAHLBAU AG
860.409 K EUR20.4 EUR0.00%300.3630.508 M EUR4.90%Dịch vụ Công nghiệp
ATHATHOS IMMOBILIEN AG
328.57 K EUR41.6 EUR−0.48%2.8 K6.9572.566 M EUR220.810.19 EUR−90.86%3.37%Tài chính
ROSROSENBAUER INTERNATIONAL AG
−1.084 M EUR36.5 EUR+4.29%16.57 K2.34248.2 M EUR395.880.09 EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ROR1SUNMIRROR AG
−3.094 M EUR0.920 EUR−0.86%6381.07−0.77 EUR+85.51%Khoáng sản phi năng lượng
WOLFWOLFTANK-ADISA HOLDING AG
−3.268 M EUR12.5 EUR0.00%700.2864.964 M EUR−0.67 EUR+7.42%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
MARIMARINOMED BIOTECH AG
−6.795 M EUR13.10 EUR0.00%4.854 K1.8520.181 M EUR−4.50 EUR−2.43%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CLENCLEEN ENERGY AG
−7.38 M EUR1.35 EUR0.00%1.1 K0.278.823 M EUR−1.70 EUR−86.27%0.00%Công nghệ Điện tử
PYTPOLYTEC HOLDING AG
−14.068 M EUR3.46 EUR+0.29%5.808 K0.7176.105 M EUR−0.65 EUR−171.21%2.89%Sản xuất Chế tạo
Mua
SEMSEMPERIT AG HOLDING
−16.807 M EUR11.40 EUR−0.18%11.411 K0.97234.537 M EUR−0.67 EUR−107.74%4.39%Sản xuất Chế tạo
Mua
WXFWARIMPEX FINANZ- UND BET. AG
−23.794 M EUR0.796 EUR+6.13%105.177 K18.0341.44 M EUR−0.50 EUR−153.62%0.00%Tài chính
SPIS IMMO AG
−32.195 M EUR21.7 EUR+1.88%87.536 K12.211.532 B EUR−0.37 EUR−827.15%0.00%Tài chính
Mua
UBSUBM DEVELOPMENT AG
−52.499 M EUR22.1 EUR0.00%6580.21165.135 M EUR−8.14 EUR−558.27%4.98%Tài chính
Sức mua mạnh
ATSAT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
−54.194 M EUR21.68 EUR−2.08%89.572 K0.75842.268 M EUR−1.40 EUR−145.98%1.85%Công nghệ Điện tử
Mua
IIAIMMOFINANZ AG
−180.316 M EUR23.20 EUR−2.93%3.586 M5.263.201 B EUR−1.09 EUR−262.69%0.00%Tài chính
Bán
CAICA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
−224.465 M EUR28.86 EUR−1.50%841.324 K1.512.907 B EUR−2.45 EUR−684.35%2.77%Tài chính
Bán
LNZLENZING AG
−649.445 M EUR34.15 EUR−0.15%34.385 K0.661.319 B EUR−15.84 EUR−172.37%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
EIOSENRY S ISLAND S.P.A. SB
73.0 EUR+0.69%1730.84Dịch vụ Thương mại
KESKOSTAD AG
2.50 EUR−35.90%500.57Sản xuất Chế tạo
RRWTRWT AG
3.46 EUR0.00%1000.20Dịch vụ Công nghiệp
VASVAS AG
8.50 EUR0.00%1282.44Dịch vụ Phân phối
WDGWEALTH DRAGONS GROUP PLC
0.0450 EUR0.00%00.00887.077 K EURHỗn hợp
MERMERIDIANA BLOCKCHAIN VENTURES
0.430 EUR0.00%00.00140.169 K EURDịch vụ Thương mại
BIOBIOGENA GROUP INVEST AG
1.86 EUR−1.06%00.00Công nghệ Sức khỏe
WOLWOLFORD AG
3.40 EUR−2.86%1150.0932.523 M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ICGINCERGO SA
1.91 EUR0.00%10.4 K8.89Tài chính