Cổ phiếu Áo mất giá nhiều nhất

Các công ty Áo sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FACCFACC AG
−4,77%7,59 EUR67,981 K3,23364,946 M EUR21,150,36 EUR0,00%Công nghệ Điện tử
Mua
ATSAT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
−2,33%20,10 EUR32,467 K0,56799,533 M EUR−1,40 EUR−145,98%1,94%Công nghệ Điện tử
Mua
EIOSENRY S ISLAND S.P.A. SB
−2,16%68,0 EUR3841,95Dịch vụ Thương mại
DOCDO & CO AG
−1,89%165,8 EUR5,749 K0,891,855 B EUR27,376,06 EUR+79,85%0,59%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
EBSERSTE GROUP BANK AG
−1,34%46,48 EUR593,877 K1,7818,682 B EUR6,397,27 EUR5,73%Tài chính
Mua
AMAGAMAG AUSTRIA METALL AG
−0,79%25,2 EUR4550,13895,706 M EUR16,811,50 EUR−48,96%5,91%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BGBAWAG GROUP AG
−0,76%65,40 EUR132,094 K0,845,18 B EUR8,158,02 EUR7,59%Tài chính
Sức mua mạnh
IIAIMMOFINANZ AG
−0,75%26,40 EUR259,177 K0,583,67 B EUR−1,09 EUR−262,69%0,00%Tài chính
Bán
ZAGZUMTOBEL GROUP AG
−0,68%5,82 EUR15,989 K0,98250,769 M EUR10,210,57 EUR−58,70%6,83%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
PALPALFINGER AG
−0,66%22,70 EUR6,642 K0,79859,006 M EUR7,333,10 EUR+34,08%4,60%Sản xuất Chế tạo
Mua
CAICA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
−0,58%30,72 EUR182,904 K0,553,112 B EUR−2,45 EUR−684,35%2,59%Tài chính
Bán
ADKOADDIKO BANK AG
−0,48%20,7 EUR2,144 K0,20405,6 M EUR9,812,11 EUR6,06%Tài chính
Mua
UBSUBM DEVELOPMENT AG
−0,46%21,5 EUR1,453 K0,70161,399 M EUR−8,14 EUR−558,27%5,09%Tài chính
Sức mua mạnh
AGRAGRANA BETEILIGUNGS-AG
−0,38%13,00 EUR24,312 K1,70815,481 M EUR12,511,04 EUR6,90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MMKMAYR-MELNHOF KARTON AG
−0,18%108,6 EUR3,495 K0,732,176 B EUR34,313,16 EUR−78,84%1,38%Công nghiệp Chế biến
Mua
WIEWIENERBERGER AG
−0,18%32,70 EUR290,898 K0,803,45 B EUR10,333,17 EUR−37,63%2,75%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
OMVOMV AG
−0,05%39,22 EUR208,099 K0,6212,832 B EUR8,244,76 EUR−55,23%7,52%Năng lượng Mỏ
Theo dõi