Cổ phiếu penny — Cổ phiếu Áo

Cổ phiếu Áo có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
WDGWEALTH DRAGONS GROUP PLC
0,0400 EUR−32,77%00,001,173 M EURHỗn hợp
MERMERIDIANA BLOCKCHAIN VENTURES
0,370 EUR0,00%0120,61 K EURDịch vụ Thương mại
WXFWARIMPEX FINANZ- UND BET. AG
0,780 EUR0,00%40 K8,3540,607 M EUR−0,50 EUR−153,62%0,00%Tài chính
CLENCLEEN ENERGY AG
1,15 EUR+2,68%8 K1,017,32 M EUR−1,70 EUR−86,27%0,00%Công nghệ Điện tử
BIOBIOGENA GROUP INVEST AG
1,90 EUR+6,74%1,02 K1,82Công nghệ Sức khỏe
WOLWOLFORD AG
2,82 EUR−6,00%3250,2828,697 M EUR0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PYTPOLYTEC HOLDING AG
3,31 EUR+0,30%3,187 K0,4172,585 M EUR−0,65 EUR−171,21%3,03%Sản xuất Chế tạo
Mua
ZAGZUMTOBEL GROUP AG
5,78 EUR0,00%2,227 K0,15247,345 M EUR10,140,57 EUR−58,70%6,92%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
FACCFACC AG
7,58 EUR−1,43%7,386 K0,27352,125 M EUR21,120,36 EUR0,00%Công nghệ Điện tử
Mua
UQAUNIQA INSURANCE GROUP AG
8,00 EUR−0,12%17,941 K0,242,459 B EUR8,110,99 EUR−3,81%7,12%Tài chính
TKATELEKOM AUSTRIA AG
8,72 EUR−0,23%5,736 K0,085,804 B EUR3,66%Truyền thông
Theo dõi
KTCGKAPSCH TRAFFICCOM AG
9,10 EUR+1,11%400,02128,7 M EUR4,671,95 EUR0,00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SEMSEMPERIT AG HOLDING
10,86 EUR+0,93%4820,05221,37 M EUR−0,67 EUR−107,74%4,65%Sản xuất Chế tạo
Mua
MARIMARINOMED BIOTECH AG
11,70 EUR+1,30%5,506 K3,7717,793 M EUR−4,50 EUR−2,43%0,00%Công nghệ Sức khỏe
AGRAGRANA BETEILIGUNGS-AG
12,95 EUR0,00%5,494 K0,33809,232 M EUR12,461,04 EUR6,95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
POSPORR AG
14,20 EUR−1,11%1,263 K0,13560,927 M EUR6,192,29 EUR+32,22%5,22%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
RBIRAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
17,40 EUR−2,19%45,453 K0,265,842 B EUR2,506,95 EUR7,03%Tài chính
Mua
ATSAT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
19,82 EUR−1,88%12,59 K0,24784,77 M EUR−1,40 EUR−145,98%1,98%Công nghệ Điện tử
Mua
ADKOADDIKO BANK AG
20,7 EUR+1,47%3500,03397,8 M EUR9,812,11 EUR6,18%Tài chính
Mua
UBSUBM DEVELOPMENT AG
22,0 EUR−0,45%4410,22165,135 M EUR−8,14 EUR−558,27%4,98%Tài chính
Sức mua mạnh
PALPALFINGER AG
22,50 EUR−0,66%3,017 K0,35851,487 M EUR7,273,10 EUR+34,08%4,64%Sản xuất Chế tạo
Mua
VOEVOESTALPINE AG
24,22 EUR−0,74%62,488 K0,364,356 B EUR43,910,55 EUR−90,85%6,15%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
IIAIMMOFINANZ AG
26,45 EUR+0,57%39,528 K0,123,629 B EUR−1,09 EUR−262,69%0,00%Tài chính
Bán
EVNEVN AG
29,65 EUR−0,34%27,43 K0,325,301 B EUR1,75%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CAICA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
30,36 EUR−0,46%74,306 K0,233,072 B EUR−2,45 EUR−684,35%2,62%Tài chính
Bán
VIGVIENNA INSURANCE GROUP AG
30,75 EUR−0,97%3,344 K0,153,974 B EUR7,144,31 EUR+46,76%4,51%Tài chính
Mua
POSTOESTERREICHISCHE POST AG
30,85 EUR+0,16%6,172 K0,352,081 B EUR14,762,09 EUR+12,24%5,78%Vận chuyển
Bán
WIEWIENERBERGER AG
32,62 EUR−0,06%37,704 K0,113,437 B EUR10,303,17 EUR−37,63%2,76%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
LNZLENZING AG
32,90 EUR−1,50%1,976 K0,141,29 B EUR−15,84 EUR−172,37%0,00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ROSROSENBAUER INTERNATIONAL AG
36,3 EUR−1,09%3370,13249,56 M EUR393,710,09 EUR0,00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SBOSCHOELLER-BLECKMANN AG
37,20 EUR+0,68%3,379 K0,17581,204 M EUR8,974,15 EUR−23,34%5,41%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
OMVOMV AG
39,50 EUR+0,46%34,815 K0,1012,858 B EUR8,304,76 EUR−55,23%7,50%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
STRSTRABAG SE
39,50 EUR+0,38%3470,054,543 B EUR5,237,56 EUR+32,42%5,59%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ATHATHOS IMMOBILIEN AG
40,2 EUR−0,99%7001,2970,822 M EUR213,380,19 EUR−90,86%3,45%Tài chính
EBSERSTE GROUP BANK AG
46,57 EUR+0,91%100,061 K0,2818,301 B EUR6,407,27 EUR5,85%Tài chính
Mua
FLUFLUGHAFEN WIEN AG
50,4 EUR−1,56%3670,364,294 B EUR23,622,13 EUR+43,91%2,58%Vận chuyển
Theo dõi
ANDRANDRITZ AG
55,10 EUR−0,72%6,928 K0,105,511 B EUR10,755,13 EUR+15,10%4,50%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BGBAWAG GROUP AG
66,35 EUR−0,82%38,688 K0,255,258 B EUR8,278,02 EUR7,47%Tài chính
Sức mua mạnh
EIOSENRY S ISLAND S.P.A. SB
67,5 EUR+2,27%150,08Dịch vụ Thương mại
VERVERBUND AG KAT. A
74,65 EUR−1,26%8,799 K0,1026,265 B EUR5,49%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
MMKMAYR-MELNHOF KARTON AG
109,8 EUR+0,92%1,15 K0,232,176 B EUR34,693,16 EUR−78,84%1,38%Công nghiệp Chế biến
Mua
DOCDO & CO AG
161,4 EUR−1,47%2,893 K0,451,799 B EUR26,646,06 EUR+79,85%0,61%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh