Các công ty Áo có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty Áo sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
OMVOMV AG
12.96%39.20 EUR−0.96%874.881 K1.9712.819 B EUR8.244.76 EUR−55.23%7.14%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
LTHLINZ TEXTIL HOLDING AG
11.86%177 EUR0.00%100.1653.1 M EUR11.6015.26 EUR+54.71%11.86%Công nghiệp Chế biến
BGBAWAG GROUP AG
8.50%58.80 EUR−1.84%388.248 K3.034.622 B EUR7.338.02 EUR8.50%Tài chính
Sức mua mạnh
RBIRAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
7.63%16.39 EUR−3.42%678.714 K2.285.382 B EUR2.366.95 EUR7.63%Tài chính
Mua
UQAUNIQA INSURANCE GROUP AG
7.38%7.72 EUR−0.39%326.003 K1.502.37 B EUR7.830.99 EUR−3.81%7.12%Tài chính
SWUTSW UMWELTTECHNIK AG
6.88%48.0 EUR−2.04%20.0134.848 M EUR3.3714.24 EUR+6.35%6.88%Khoáng sản phi năng lượng
ZAGZUMTOBEL GROUP AG
6.60%6.06 EUR−1.30%8.084 K0.55259.327 M EUR6.920.88 EUR−32.71%6.60%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AGRAGRANA BETEILIGUNGS-AG
6.43%14.00 EUR+1.08%16.26 K1.34874.846 M EUR13.471.04 EUR6.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ADKOADDIKO BANK AG
6.30%20.0 EUR0.00%133.865 K3.63390 M EUR9.482.11 EUR6.30%Tài chính
Mua
EBSERSTE GROUP BANK AG
6.22%43.41 EUR−2.16%2.04 M4.0717.214 B EUR5.977.27 EUR6.22%Tài chính
Mua
POSTOESTERREICHISCHE POST AG
5.91%30.10 EUR+0.17%55.544 K1.482.033 B EUR14.402.09 EUR+12.24%5.91%Vận chuyển
Bán
AMAGAMAG AUSTRIA METALL AG
5.73%26.2 EUR0.00%1.191 K0.74923.917 M EUR17.481.50 EUR−48.96%5.73%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
STRSTRABAG SE
5.53%39.75 EUR−1.61%31.723 K2.544.589 B EUR5.267.56 EUR+32.42%5.03%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
VERVERBUND AG KAT. A
5.42%76.50 EUR+0.59%407.149 K3.4726.577 B EUR5.42%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
SBOSCHOELLER-BLECKMANN AG
5.35%37.40 EUR−2.09%31.763 K1.26588.282 M EUR5.35%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
POSPORR AG
5.30%14.14 EUR−0.14%29.94 K1.71552.333 M EUR6.172.29 EUR+32.22%5.30%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BHDBURGENLAND HOLDING AG
5.17%73.5 EUR0.00%100.17220.5 M EUR19.073.85 EUR+11.43%5.17%Tài chính
HSTHUTTER & SCHRANTZ STAHLBAU AG
4.90%20.4 EUR0.00%300.3630.508 M EUR4.90%Dịch vụ Công nghiệp
VIGVIENNA INSURANCE GROUP AG
4.86%28.80 EUR−0.35%69.245 K2.723.686 B EUR6.694.31 EUR+46.76%4.86%Tài chính
Theo dõi
PALPALFINGER AG
4.42%23.75 EUR−1.25%19.97 K2.86892.84 M EUR7.673.10 EUR+34.08%4.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
SEMSEMPERIT AG HOLDING
4.39%11.40 EUR−0.18%11.411 K0.97234.537 M EUR−0.67 EUR−107.74%4.39%Sản xuất Chế tạo
Mua
ANDRANDRITZ AG
4.31%58.00 EUR+0.87%296.685 K2.195.759 B EUR11.315.13 EUR+15.10%4.31%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TKATELEKOM AUSTRIA AG
3.87%9.30 EUR+0.76%379.223 K3.886.176 B EUR3.44%Truyền thông
Theo dõi
RATRATH AG
3.55%28.2 EUR−2.08%2001.8542.3 M EUR8.043.51 EUR+22.02%3.55%Sản xuất Chế tạo
PYTPOLYTEC HOLDING AG
2.89%3.46 EUR+0.29%5.808 K0.7176.105 M EUR−0.65 EUR−171.21%2.89%Sản xuất Chế tạo
Mua
VOEVOESTALPINE AG
2.79%25.06 EUR−1.49%451.715 K1.774.474 B EUR45.270.55 EUR−90.82%5.99%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CAICA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
2.77%28.86 EUR−1.50%841.324 K1.512.907 B EUR−2.45 EUR−684.35%2.77%Tài chính
Bán
WIEWIENERBERGER AG
2.68%33.62 EUR−1.52%1.215 M3.173.54 B EUR10.623.17 EUR−37.63%2.68%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
FLUFLUGHAFEN WIEN AG
2.61%50.6 EUR+3.27%4.058 K3.154.244 B EUR23.712.13 EUR+43.91%1.52%Vận chuyển
Theo dõi
BKSBKS BANK AG
2.19%16.0 EUR−1.23%8200.50718.781 M EUR4.033.97 EUR2.19%Tài chính
STMSTADLAUER MALZFABRIK AG
1.96%51.0 EUR+2.00%500.5728.56 M EUR13.543.77 EUR+65.74%1.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ATHATHOS IMMOBILIEN AG
1.92%41.6 EUR−0.48%2.8 K6.9572.566 M EUR220.810.19 EUR−90.86%3.37%Tài chính
EVNEVN AG
1.74%29.90 EUR+1.36%181.949 K1.825.328 B EUR1.74%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BIOBIOGENA GROUP INVEST AG
1.61%1.86 EUR−1.06%00.00Công nghệ Sức khỏe
MANJOSEF MANNER & COMP. AG
1.45%110 EUR0.00%181.07207.9 M EUR41.312.66 EUR+102.60%1.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
OBSOBERBANK AG
1.43%70.0 EUR0.00%1.248 K0.344.93 B EUR14.194.93 EUR1.43%Tài chính
MMKMAYR-MELNHOF KARTON AG
1.33%112.6 EUR0.00%14.559 K3.512.252 B EUR1.33%Công nghiệp Chế biến
Mua
BTSBANK FUER TIROL UND VBG AG
0.77%52.0 EUR0.00%5232.311.924 B EUR10.265.07 EUR0.77%Tài chính
DOCDO & CO AG
0.62%160.6 EUR−1.35%25.394 K2.401.763 B EUR28.625.61 EUR+144.95%0.62%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
VASVAS AG
0.35%8.50 EUR0.00%1282.44Dịch vụ Phân phối