Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Cổ phiếu Bỉ

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
BREB BREDERODE
119.601.70%2.00Sức mua mạnh11.427K3.399B3.8130.44Tài chính
DIE D'IETEREN GROUP
145.501.89%2.70Sức mua mạnh31.815K7.578B24.785.70Bán Lẻ
GENK GENK LOGIST. CERT
199.900.45%0.90Mua530Tài chính
HYL HYLORIS
15.551.97%0.30Mua11.300K386.198MCông nghệ Sức khỏe
HYSG HYBRID SOFTWARE GROUP PLC
4.981.63%0.081.868K57.162M35.270.14120.00Dịch vụ Công nghệ
KBC KBC
80.800.97%0.78Mua242.021K33.302B13.146.0837137.00Tài chính
ONWD ONWARD MEDICAL
12.740.00%0.0061.938K55.00Dịch vụ Thương mại
SIP SIPEF
60.802.53%1.50Sức mua mạnh13.556K588.692M12.094.6720000.00Công nghiệp Chế biến
TINC TINC
13.840.73%0.10Sức mua mạnh37.834K497.455M16.010.85Tài chính
UCB UCB
102.000.84%0.85Sức mua mạnh51.970K19.155B21.204.988371.00Công nghệ Sức khỏe
VGP VGP
228.002.01%4.50Sức mua mạnh16.882K4.549B12.0418.35260.00Tài chính
Tải thêm