Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Bỉ có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty của Bỉ sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BEKBBEKAERT
47.80 EUR+4.46%199.531K5.622.457B EUR10.134.72 EUR2.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
CAMBCAMPINE
76.5 EUR0.00%430.20114.75M EUR6.6911.44 EUR+84.95%2.29%Khoáng sản phi năng lượng
DEMEDEME GROUP
133.0 EUR+3.74%28.168K2.043.367B EUR0.79%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TITCTITAN CEMENT
26.60 EUR+1.33%10.13K0.602.049B EUR9.132.91 EUR+123.49%1.58%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TUBTUBIZE-FIN
86.8 EUR+3.58%24.387K1.423.864B EUR121.620.71 EUR−90.54%0.69%Tài chính
Sức mua mạnh
UCBUCB
108.55 EUR+1.92%419.672K1.1420.535B EUR61.771.76 EUR−67.75%0.86%Công nghệ Sức khỏe
Mua