Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Cổ phiếu Bỉ

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
ASIT ASIT
0.35-12.36%-0.05Mua444.279K7.684M-0.42Công nghệ Sức khỏe
HAMO HAMON
3.40-8.11%-0.30Mua30.179K36.236M1216.25Sản xuất Chế tạo
EON E.ON SE
8.89-0.67%-0.06Sức bán mạnh3.874K22.960B67.610.1378948.00Công ty dịch vụ công cộng
PAY PAYTON PLANAR
7.70-0.65%-0.05Mua1.850K136.065MSản xuất Chế tạo
DECB DECEUNINCK
2.397.17%0.16Mua539.156K326.773M-0.133754.00Sản xuất Chế tạo
OPTI CRESCENT
0.045.29%0.00Sức mua mạnh5.690M60.667M-0.0080.00Công nghệ Điện tử
SEQUA SEQUANA MEDICAL
10.10-5.61%-0.60Mua15.611K159.364M-1.2345.00Công nghệ Sức khỏe
VIO VIOHALCO
3.602.86%0.10Bán4.185K933.084M-0.049843.00Khoáng sản phi năng lượng
FLOB FLORIDIENNE
375.005.59%19.85Mua135333.828M45.687.782686.00Công nghiệp Chế biến
WOLS WOL. SHOPPING CERT
5.905.36%0.30Mua50Dịch vụ Thương mại
SANTA BANCO SANTANDER
2.69-3.48%-0.10Mua13.880K47.151B-0.36196419.00Tài chính
BOEI BOEING COMPANY
200.00-4.76%-10.00Bán4095.386B-6.73161100.00Công nghệ Điện tử
BOTHE BONE THERAPEUTICS
2.84-4.05%-0.12Mua62.096K46.798M-1.3458.00Công nghệ Sức khỏe
ENI ENI
9.140.01%0.00Mua1.233K31.297B-2.7232053.00Năng lượng Mỏ
HYL HYLORIS
12.120.33%0.04Mua13.610K313.091MCông nghệ Sức khỏe
KBC KBC
60.20-2.21%-1.36Mua759.297K25.084B16.493.7337629.00Tài chính
EVS EVS BROADC.EQUIPM.
16.22-1.58%-0.26Mua41.315K221.589M11.971.38464.00Công nghệ Điện tử
MITRA MITHRA
20.35-2.86%-0.60Mua49.938K869.232M24.350.86172.00Công nghệ Sức khỏe
TFA TELEFONICA
3.74-3.63%-0.14Mua9.009K20.433B72.140.05113819.00Truyền thông
KIN KINEPOLIS GROUP
35.252.47%0.85Mua68.010K947.268M165.780.222603.00Dịch vụ Khách hàng
MELE MELEXIS
95.802.41%2.25Mua81.553K3.837B61.771.511523.00Công nghệ Điện tử
BCART BIOCARTIS
4.70-0.63%-0.03Mua134.781K270.465M-1.17462.00Công nghệ Sức khỏe
SHUR SHURGARD
36.153.29%1.15Mua38.483K3.209B12.702.77701.00Tài chính
ABO ABO GROUP
4.003.63%0.14Mua3.343K42.275M18.780.21367.00Công ty dịch vụ công cộng
SMAR SMARTPHOTO GROUP
30.00-1.32%-0.40Mua1.001K117.144M210.00Bán Lẻ
IEP IEP INVEST
9.050.00%0.00Mua1982.997M17.750.5141.00Sản xuất Chế tạo
TEXF TEXAF
37.40-1.06%-0.40Bán626134.772M2.74Tài chính
KBCA KBC ANCORA
35.26-1.18%-0.42Mua51.268K2.761B45.910.78Tài chính
ECONB ECONOCOM GROUP
2.561.79%0.04Mua195.966K623.614M9.350.2810323.00Dịch vụ Công nghệ
EURN EURONAV
7.06-2.01%-0.14Mua615.913K1.440B2.492.892910.00Vận chuyển
GREEN GREENYARD
6.452.38%0.15Sức mua mạnh40.668K277.406M-0.528800.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
MDXH MDXHEALTH
1.011.20%0.01Mua104.156K91.780M-0.55177.00Công nghệ Sức khỏe
NYR NYRSTAR
0.48-1.02%-0.01Mua66.174K53.288M0.00Khoáng sản phi năng lượng
PIC PICANOL
67.60-1.17%-0.80Mua1.896K1.197B21.023.257000.00Sản xuất Chế tạo
VWA VOLKSWAGEN
167.80-0.77%-1.30Mua29584.167B20.868.11671205.00Khách hàng Lâu năm
CFEB CFE
86.50-1.37%-1.20Mua8.855K2.190B22.403.928410.00Dịch vụ Công nghiệp
SIA SIEMENS
119.76-2.09%-2.56Mua60495.741B24.715.01293000.00Sản xuất Chế tạo
ACPH ACACIA PHARMA
2.87-2.05%-0.06Mua98.906K257.146M-0.38Công nghệ Sức khỏe
INCO INTEL CORP
59.20-0.97%-0.58Mua346195.132B11.374.39110800.00Công nghệ Điện tử
UMI UMICORE
45.40-0.72%-0.33Mua839.674K10.920B48.000.9611152.00Khoáng sản phi năng lượng
BEKB BEKAERT
29.14-1.75%-0.52Mua121.598K1.648B100.710.2929406.00Sản xuất Chế tạo
BAR BARCO
18.21-1.59%-0.29Bán128.861K1.605B26.240.713636.00Công nghệ Điện tử
KEYW KEYWARE TECH.
0.94-2.59%-0.03Mua7.050K21.344M62.00Dịch vụ Công nghệ
VGP VGP
127.201.60%2.00Sức mua mạnh8.264K2.618B7.2717.21220.00Tài chính
ROU ROULARTA
14.15-0.35%-0.05Mua2.152K177.554M32.720.431217.00Dịch vụ Khách hàng
IBAB IBA
13.62-1.02%-0.14Mua14.730K403.965M432.700.031466.00Công nghệ Sức khỏe
JEN JENSEN-GROUP
24.20-1.22%-0.30Bán3.710K189.220M35.400.691660.00Sản xuất Chế tạo
SOLB SOLVAY
99.54-1.00%-1.01Mua216.473K10.293B-10.0024155.00Công nghiệp Chế biến
DIE D'IETEREN
70.00-1.27%-0.90Mua31.641K3.795B-0.39Bán Lẻ
RET RETAIL ESTATES
60.600.17%0.10Sức mua mạnh8.550K767.548M12.584.8135.00Tài chính
EXM EXMAR
3.24-0.15%-0.01Mua54.033K185.415M-0.012416.00Vận chuyển
BALTA BALTA GROUP
2.18-0.91%-0.02Mua9.128K78.357M-0.263926.00Khách hàng Lâu năm
GLOG GLOBAL GRAPHICS
3.50-2.23%-0.08Bán3.313K41.029M67.800.05138.00Dịch vụ Công nghệ
TERB TER BEKE
110.50-2.21%-2.50Bán346195.284M-5.842476.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ACKB ACKERMANS V.HAAREN
129.50-0.77%-1.00Mua31.273K4.289B18.197.19Dịch vụ Công nghiệp
UPG UNIFIEDPOST GROUP
22.43-1.60%-0.36Bán26.939KDịch vụ Công nghệ
ARGX ARGENX SE
231.400.78%1.80Bán63.323K10.955B-7.75188.00Công nghệ Sức khỏe
TITC TITAN CEMENT
14.76-0.94%-0.14Mua10.705K1.135B18.150.825382.00Khoáng sản phi năng lượng
CAMB CAMPINE
28.202.17%0.60Mua1.577K42.300M7.163.86Công nghiệp Chế biến
IMMO IMMOBEL
65.60-0.61%-0.40Mua5.925K629.882M8.627.67185.00Tài chính
REC RECTICEL
12.38-0.32%-0.04Mua157.720K686.051M9.961.257028.00Công nghiệp Chế biến
UCB UCB
86.84-1.43%-1.26Bán294.911K16.423B22.363.947606.00Công nghệ Sức khỏe
CYAD CELYAD ONCOLOGY
7.051.44%0.10Mua20.158K100.147M-2.14107.00Công nghệ Sức khỏe
ONTEX ONTEX GROUP
10.98-0.90%-0.10Mua236.675K887.794M0.8710000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
NEWT NEWTREE
1.002.04%0.02Bán500Hàng tiêu dùng không lâu bền
ABI AB INBEV
56.74-0.39%-0.22Bán1.770M111.843B-0.30171915.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
DTEL DEUTSCHE TELEKOM
15.290.49%0.07Mua4.328K71.381B22.980.66210533.00Truyền thông
PROX PROXIMUS
17.22-0.40%-0.07Mua708.904K5.562B13.101.3212931.00Truyền thông
FAGR FAGRON
20.40-1.16%-0.24Sức mua mạnh59.460K1.476B25.240.832615.00Dịch vụ Phân phối
VAN VAN DE VELDE
22.501.81%0.40Bán2.461K299.509M0.961588.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
OXUR OXURION
2.80-0.53%-0.01Mua19.045K107.218M-0.8377.00Công nghệ Sức khỏe
WDP WDP
28.16-0.14%-0.04Bán277.626K4.930B13.432.10Tài chính
SOLV SOLVAC NOM(RETAIL)
114.000.00%0.00Mua1.156K2.437BCông nghiệp Chế biến
BNB BQUE NAT. BELGIQUE
1785.00-1.38%-25.00Mua70714.000MTài chính
GBLB GBL
83.80-0.71%-0.60Mua196.851K12.893B19.234.39Tài chính
TESB TESSENDERLO
35.500.00%0.00Mua19.006K1.532B11.263.154742.00Công nghiệp Chế biến
AGS AGEAS
45.640.26%0.12Mua389.222K8.540B7.845.8110741.00Tài chính
SOF SOFINA
267.00-0.19%-0.50Bán14.778K9.005B21.8312.55Tài chính
BPOST BPOST
9.14-0.05%-0.01Mua188.595K1.828B11.190.8231054.00Dịch vụ Thương mại
TUB TUBIZE-FIN
81.60-1.33%-1.10Theo dõi11.463K3.632B13.835.98Hỗn hợp
COLR COLRUYT
50.72-0.31%-0.16Mua160.826K6.764B14.363.5429056.00Bán Lẻ
FLUX FLUXYS BELGIUM D
30.90-0.96%-0.30Mua7.657K2.171B29.361.06898.00Dịch vụ Công nghiệp
SIP SIPEF
47.40-0.84%-0.40Mua5.272K493.875M-0.3021509.00Công nghiệp Chế biến
TINC TINC
12.801.19%0.15Bán16.952K465.454M22.320.57Tài chính
AGFB AGFA-GEVAERT
3.97-0.63%-0.03Mua73.970K665.972M1.153.479247.00Khách hàng Lâu năm
MONT MONTEA C.V.A.
93.800.00%0.00Mua5.099K1.502B13.776.81Tài chính
LOTB LOTUS BAKERIES
3890.000.78%30.00Mua243.152B40.5195.502056.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ELI ELIA GROUP
100.20-0.20%-0.20Mua36.937K6.879B27.773.621051.00Công ty dịch vụ công cộng
ACCB ACCENTIS
0.051.00%0.00Sức mua mạnh235.876K64.021M41.00Tài chính
MSF MICROSOFT CORP SPL
213.85-0.47%-1.00Bán1221329.535B33.615.34163000.00Dịch vụ Công nghệ
INCLU INCLUSIO SA/NV
22.000.69%0.15Bán1.170KTài chính
ZENT ZENITEL
21.80-0.91%-0.20Mua42072.177M14.211.55Truyền thông
COMB CIE BOIS SAUVAGE
337.00-0.88%-3.00Mua556565.267M6.5451.971359.00Tài chính
BREB BREDERODE
80.300.25%0.20Theo dõi4.340K2.353BTài chính
QFG QUESTFOR GR-PRICAF
6.92-0.86%-0.06Mua4.199K116.077M8.260.85Tài chính
TNET TELENET GROUP
34.90-0.06%-0.02Mua118.984K3.806B10.563.313611.00Dịch vụ Khách hàng
DIEG DIEGEM KENNEDYCERT
119.00-0.83%-1.00Bán38Tài chính
BANI BANIMMO A
2.740.00%0.00Bán2.312K30.825M-0.163.00Tài chính
GIMB GIMV
49.00-0.31%-0.15Bán12.981K1.276B-4.3191.00Tài chính
ATEB ATENOR
56.600.00%0.00Bán1.314K380.659M6.149.21Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất