Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Bỉ có khối lượng giao dịch bất thường

Khối lượng cao hoặc thấp bất thường có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai, vì vậy việc phát hiện khối lượng để đưa ra quyết định kịp thời sẽ rất hữu ích. Cổ phiếu Bỉ sau hiện hiển thị khối lượng giao dịch bất thường và được sắp xếp theo khối lượng tương đối.
Khối lượng Tương đối
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HYSGHYBRID SOFTWARE GROUP PLC
14.903.14 EUR+8.28%27.887K95.224M EUR171.580.02 EUR−86.72%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
INCLUINCLUSIO SA/NV
14.4713.00 EUR+6.56%30.086K90.626M EUR6.801.91 EUR−42.13%4.02%Tài chính
Sức mua mạnh
IEPIEP INVEST
10.595.45 EUR0.00%13.712K47.997M EUR−0.25 EUR−146.79%0.00%Tài chính
BEABBEAULIEU-AV. CERT
8.091.19 EUR−19.59%1.168K520.812K EURTài chính
SPASPADEL
6.51153 EUR0.00%499635.004M EUR28.395.39 EUR−35.12%0.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ABOABO GROUP ENVIRONMENT
4.665.75 EUR−2.54%1.705K62.356M EUR37.030.16 EUR+10.85%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CAMBCAMPINE
4.4274.0 EUR−1.33%990112.5M EUR6.4711.44 EUR+84.95%2.33%Khoáng sản phi năng lượng
ACCBACCENTIS
3.190.0320 EUR+6.67%1.675M37.886M EUR53.330.00 EUR−86.96%0.00%Tài chính
OXUROXURION
2.490.0002 EUR−33.33%122.49M1.482M EUR−0.07 EUR+90.94%0.00%Công nghệ Sức khỏe
OBELORANGE BELGIUM
2.4712.40 EUR−4.62%8.204K779.282M EUR2583.330.00 EUR−99.23%0.00%Truyền thông
Mua
KEYWKEYWARE TECHNOLOGIES
2.280.900 EUR0.00%5.764K20.265M EUR19.230.05 EUR+368.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PROXPROXIMUS
2.138.126 EUR−4.08%773.434K2.734B EUR7.321.11 EUR−20.24%9.92%Truyền thông
Mua
MOURMOURY CONSTRUCT
2.13440 EUR0.00%141175.111M EUR8.1953.72 EUR+87.63%1.54%Dịch vụ Công nghiệp
EVSEVS BROADC.EQUIPM.
2.0933.30 EUR+2.30%39.893K436.231M EUR12.552.65 EUR+3.29%3.44%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
COLRCOLRUYT GROUP N.V.
1.9442.98 EUR+6.47%134.287K5.01B EUR5.417.95 EUR+223.30%3.12%Bán Lẻ
Theo dõi
NYXHNYXOAH SA
1.9013.95 EUR−12.54%102.991K457.159M EUR−1.69 EUR−201.46%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
REALREALCO
1.8815.8 EUR−3.66%19010.425M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
UPGUNIFIEDPOST GROUP SA/NV
1.793.210 EUR−4.04%27.879K119.832M EUR−1.31 EUR−42.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BPOSTBPOST
1.703.496 EUR−1.47%257.207K709.603M EUR6.280.56 EUR−52.84%7.89%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
MIKOMIKO
1.6249.0 EUR−0.41%44461.106M EUR−2.02 EUR−105.23%3.73%Sản xuất Chế tạo
TITCTITAN CEMENT
1.6125.90 EUR+0.19%25.96K1.991B EUR8.892.91 EUR+123.49%1.62%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
COBHCO.BR.HA (D)
1.531870 EUR−4.10%11146.25M EUR0.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KINKINEPOLIS GROUP
1.5144.00 EUR+1.15%30.274K1.169B EUR21.672.03 EUR0.42%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
HYLHYLORIS
1.5011.75 EUR−0.42%8.707K330.404M EUR−0.45 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
WHATSWHAT'S COOKING GROUP
1.3871.0 EUR+0.28%1.17K131.418M EUR24.792.86 EUR−43.27%3.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
FLUXFLUXYS BELGIUM
1.3620.7 EUR−3.72%6.985K1.511B EUR18.851.10 EUR+2.90%4.56%Công ty dịch vụ công cộng
AGFBAGFA-GEVAERT
1.361.048 EUR−2.24%279.177K165.968M EUR−1.80 EUR−368.11%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
RECTRECTICEL
1.3511.44 EUR+2.14%38.848K626.126M EUR38.660.30 EUR−46.02%1.94%Công nghiệp Chế biến
Mua
BNBBQUE NAT. BELGIQUE
1.29450 EUR−2.17%254184M EUR0.23%Tài chính
TUBTUBIZE-FIN
1.2679.7 EUR+0.50%15.83K3.53B EUR111.670.71 EUR−90.54%0.76%Tài chính
Sức mua mạnh
CFEBCFE
1.247.50 EUR−0.40%3.626K190.618M EUR5.041.49 EUR−62.01%3.72%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
AZEAZELIS GROUP NV
1.2119.18 EUR−1.13%193.897K4.729B EUR25.350.76 EUR+97.62%1.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
VGPVGP
1.18105.1 EUR−2.05%13.233K2.928B EUR32.863.20 EUR−89.16%1.79%Tài chính
Theo dõi
TESBTESSENDERLO GROUP
1.1725.25 EUR−1.94%21.429K2.198B EUR9.232.74 EUR+6.69%2.04%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
UCBUCB
1.1696.64 EUR+0.23%250.487K18.24B EUR56.991.70 EUR−64.56%0.97%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VANVAN DE VELDE
1.1532.60 EUR−0.31%4.028K429.657M EUR11.782.77 EUR+30.78%4.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GIMBGIMV
1.1143.80 EUR−1.68%13.022K1.241B EUR6.866.38 EUR−32.34%4.09%Tài chính
Mua
ATEBATENOR
1.106.18 EUR−3.44%34.044K277.928M EUR−5.33 EUR−286.39%16.46%Tài chính
Theo dõi
BTLSBIOTALYS NV
1.103.59 EUR−2.71%14.066K118.66M EUR−0.65 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
LOTBLOTUS BAKERIES
1.068870 EUR+0.11%4897.23B EUR55.74159.12 EUR+42.44%0.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
TEXFTEXAF
1.0231.6 EUR+1.28%486114.397M EUR15.692.01 EUR+62.27%3.53%Tài chính
Sức mua mạnh
SYENSSYENSQO
1.0282.87 EUR−1.35%148.569K8.894B EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
TINCTINC COMM VA
1.0211.25 EUR−1.32%20.663K414.545M EUR11.171.01 EUR+17.82%0.00%Tài chính
Theo dõi
GBLBGBL
0.9970.42 EUR−1.15%76.746K9.768B EUR54.721.29 EUR−40.99%2.70%Tài chính
Mua
ELIELIA GROUP
0.97101.7 EUR−0.59%45.673K7.521B EUR21.564.72 EUR+27.64%1.31%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ONTEXONTEX GROUP
0.977.725 EUR−1.72%138.194K635.891M EUR18.390.42 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BARBARCO
0.9516.43 EUR+2.62%195.355K1.437B EUR18.690.88 EUR+782.43%1.92%Công nghệ Điện tử
Mua
ACKBACKERMANS V.HAAREN
0.94156.0 EUR−0.76%18.71K5.212B EUR8.6018.14 EUR+77.45%1.38%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
MELEMELEXIS
0.9279.50 EUR+0.82%33.825K3.186B EUR3.11%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
BELYSBELYSSE GROUP NV
0.870.700 EUR+6.71%7.71K23.579M EUR−0.43 EUR−67.64%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
DIED'IETEREN GROUP
0.84178.4 EUR+0.17%24.246K9.377B EUR22.048.09 EUR1.18%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
FAGRFAGRON
0.8418.01 EUR−0.17%65.543K1.319B EUR0.97%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
SOFSOFINA
0.83213.4 EUR−0.74%11.188K7.247B EUR−15.62 EUR−116.72%1.05%Tài chính
Sức mua mạnh
AGSAGEAS
0.8239.59 EUR−1.05%205.35K7.358B EUR7.435.33 EUR+21.01%5.25%Tài chính
Theo dõi
EURNEURONAV
0.8116.330 EUR−0.31%120.304K3.303B EUR14.40%Vận chuyển
Theo dõi
SOLBSOLVAY
0.7923.48 EUR−2.00%316.183K2.472B EUR2.2910.23 EUR−42.82%12.07%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
DIEGDIEGEM KENNEDYCERT
0.79120 EUR−3.23%5012.648M EURTài chính
DECBDECEUNINCK
0.792.240 EUR−1.10%31.532K313.647M EUR21.050.11 EUR−68.18%2.16%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
KBCAKBC ANCORA ORD
0.7842.32 EUR+0.33%18.402K3.303B EUR10.853.90 EUR−59.90%5.49%Tài chính
Sức mua mạnh
UMIUMICORE
0.7619.420 EUR−2.61%336.325K4.797B EUR12.151.60 EUR−37.51%2.81%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ARGXARGENX SE
0.75376.2 EUR−0.37%47.258K22.393B EUR−6.92 EUR−20.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
KBCKBC GROEP NV
0.7464.00 EUR−0.12%472.285K26.741B EUR7.978.03 EUR4.37%Tài chính
Mua
DEMEDEME GROUP
0.74118.0 EUR−2.64%4.223K3.068B EUR28.884.09 EUR0.87%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
IMMOIMMOBEL
0.7423.85 EUR−1.65%6.253K241.782M EUR−0.12 EUR−102.92%8.80%Tài chính
Mua
EKOPEKOPAK NV
0.7317.40 EUR−0.57%4.103K259.431M EUR−0.08 EUR−141.28%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SEQUASEQUANA MEDICAL
0.682.67 EUR+0.75%39.197K74.843M EUR−1.32 EUR−4.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
EXMEXMAR ORD.
0.677.44 EUR+1.22%8.098K420.617M EUR1.315.70 EUR+221.89%51.43%Vận chuyển
Theo dõi
JENJENSEN-GROUP
0.6733.4 EUR−0.00%731321.689M EUR11.612.88 EUR+72.17%1.05%Sản xuất Chế tạo
SMARSMARTPHOTO GROUP
0.6727.5 EUR+0.36%334102.557M EUR17.201.60 EUR−10.68%2.55%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
SIPSIPEF
0.6650.1 EUR−1.57%2.112K530.344M EUR7.756.47 EUR−15.11%4.13%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BEKBBEKAERT
0.6546.60 EUR−1.60%26.989K2.434B EUR13.163.54 EUR−33.25%2.44%Sản xuất Chế tạo
Mua
COMBCIE BOIS SAUVAGE
0.61251 EUR0.00%635416.286M EUR95.512.63 EUR−95.25%2.23%Tài chính
Theo dõi
SOLVSOLVAC NOM(RETAIL)
0.48109 EUR−0.91%5082.351B EUR5.7518.95 EUR+103.52%3.70%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
IBABION BEAM APPLICATIONS
0.479.44 EUR−2.18%22.5K286.615M EUR−0.68 EUR−147.83%1.52%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ECONBECONOCOM GROUP
0.442.135 EUR−1.39%31.977K314.06M EUR5.17%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BIOSBIOSENIC
0.420.0290 EUR+5.84%439.364K4.881M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
QFGQUESTFOR GR-PRICAF
0.404.72 EUR+0.64%4.432K87.86M EUR−0.19 EUR+86.26%0.00%Tài chính
Mua
NYRNYRSTAR
0.320.0732 EUR−1.08%10.498K8.131M EUR−0.01 EUR+83.04%0.00%Hỗn hợp
SOFTSOFTIMAT
0.301.30 EUR0.00%1504.908M EUR−0.12 EUR−11.44%26.92%Tài chính
ROUROULARTA
0.2911.80 EUR−1.67%475139.664M EUR−0.08 EUR−105.87%5.83%Dịch vụ Khách hàng
MITRAMITHRA
0.260.537 EUR−0.37%88.595K37.249M EUR−1.41 EUR+46.68%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
CENERCENERGY
0.216.86 EUR0.00%6021.314B EUR19.890.34 EUR+132.10%0.72%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CYADCELYAD ONCOLOGY
0.200.360 EUR0.00%3.621K14.914M EUR−1.36 EUR−27.63%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GREENGREENYARD
0.195.32 EUR+0.38%2.341K265.119M EUR34.020.16 EUR−2.68%1.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
FLOBFLORIDIENNE
0.19655 EUR0.00%8583.087M EUR82.547.94 EUR−30.13%0.27%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ONWDONWARD MEDICAL
0.175.38 EUR−1.10%26.33K164.203M EUR−1.19 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BANIBANIMMO A
0.073.16 EUR0.00%9735.55M EUR−0.09 EUR−127.62%0.00%Tài chính
PAYPAYTON PLANAR MAGNETICS
0.068.75 EUR0.00%610154.619M EUR11.300.77 EUR+39.82%4.30%Sản xuất Chế tạo
OPTICRESCENT
0.060.0076 EUR−2.56%40.364K15.554M EUR−0.00 EUR+50.00%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
CLEXCUMULEX
0.051.02 EUR+0.99%20444.4K EUR−0.23 EUR−93.70%0.00%Công nghiệp Chế biến
MLNEUNEUFCOUR-FIN.
0.0412.0 EUR0.00%24.359M EUR0.00%Tài chính
ALIMGDMS IMAGING
0.010.0205 EUR−6.82%31732.771M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe