Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Cổ phiếu Bỉ

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

            
ACPH ACACIA PHARMA
1.360.00%0.00Bán83.556K113803.27133.613M-0.44Công nghệ Sức khỏe
BNB BQUE NAT. BELGIQUE
1630.00-0.91%-15.00Sức bán mạnh103167890.00658.000MTài chính
DECB DECEUNINCK
3.32-3.77%-0.13Bán194.643K646214.76476.001M10.320.343660.00Sản xuất Chế tạo
ONTEX ONTEX GROUP
7.410.34%0.03Bán187.882K1391266.21597.058M29.720.259807.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
UMI UMICORE
43.200.44%0.19Bán384.435K16607592.0010.347B23.671.8310859.00Khoáng sản phi năng lượng
UPG UNIFIEDPOST GROUP SA/NV
15.000.00%0.00Bán13.829K207435.00501.954M-0.92851.00Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm