Chứng khoán Bỉ

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Bỉ bạn có thể đầu tư vào.

Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABOABO GROUP ENVIRONMENT
5.60 EUR−1.75%3.3K1.2760.242M EUR36.060.16 EUR10.85%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
ACCBACCENTIS
0.0296 EUR2.07%235.538K0.7636.623M EUR49.330.00 EUR−86.96%0.00%Tài chính
ACKBACKERMANS V.HAAREN
142.0 EUR−0.77%23.081K0.964.744B EUR7.8318.14 EUR77.45%1.52%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AGFBAGFA-GEVAERT
1.786 EUR−2.40%64.6K0.56283.322M EUR−1.81 EUR−502.43%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
AGSAGEAS
37.43 EUR−4.10%731.37K2.707.178B EUR5.38%Tài chính
Theo dõi
ALIMGDMS IMAGING
0.0165 EUR3.13%18.74K0.0323.834M EUR−0.00 EUR90.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ARGXARGENX SE
467.0 EUR1.39%48.54K0.9626.962B EUR−6.92 EUR−20.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ATEBATENOR
11.70 EUR−2.90%6.955K0.7385.695M EUR−9.46 EUR−286.49%15.51%Tài chính
Theo dõi
AZEAZELIS GROUP NV
18.39 EUR−1.71%72.555K0.654.564B EUR24.310.76 EUR97.62%1.04%Dịch vụ Phân phối
Mua
BANIBANIMMO A
3.60 EUR0.00%2510.1740.5M EUR−0.09 EUR−127.62%0.00%Tài chính
BARBARCO
17.83 EUR−2.99%162.486K1.771.65B EUR18.960.94 EUR1.68%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
BCARTBIOCARTIS
0.2900 EUR1.05%112.228K0.9827.236M EUR−0.92 EUR12.77%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán Mạnh
BEABBEAULIEU-AV. CERT
4.44 EUR8.82%600.671.562M EURTài chính
BEKBBEKAERT
42.42 EUR−0.05%36.939K0.992.229B EUR11.983.54 EUR−33.25%2.72%Sản xuất Chế tạo
Mua
BELUBELUGA
2.40 EUR0.00%570.263.27M EUR−0.20 EUR−956.17%0.00%Tài chính
BELYSBELYSSE GROUP NV
0.720 EUR0.00%13.956K2.0325.879M EUR−0.43 EUR−67.64%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
BIOSBIOSENIC
0.1075 EUR−6.52%620.151K0.1218.766M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BNBBQUE NAT. BELGIQUE
462 EUR−2.33%2361.93189.2M EUR0.22%Tài chính
BPOSTBPOST
5.075 EUR−2.12%241.036K0.751.037B EUR5.260.96 EUR−15.29%5.40%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
BTLSBIOTALYS NV
4.30 EUR−8.51%23.99K2.16150.845M EUR−0.76 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CAMBCAMPINE
66.5 EUR0.76%4940.7299M EUR5.8111.44 EUR84.95%2.65%Khoáng sản phi năng lượng
CANDCANDELA INVEST
3.00 EUR−1.32%1.015K3.683.272M EUR0.00%Tài chính
CENERCENERGY
6.52 EUR−1.21%2.732K0.921.249B EUR18.900.34 EUR132.10%0.76%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CFEBCFE
6.93 EUR−1.00%3.563K0.71177.201M EUR4.661.49 EUR−62.01%4.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
COBHCO.BR.HA (D)
2200 EUR−4.35%205.00165M EUR0.35%Hàng tiêu dùng không lâu bền
COLRCOLRUYT
40.51 EUR−1.10%102.659K0.735.359B EUR25.841.57 EUR−48.84%1.37%Bán Lẻ
Theo dõi
COMBCIE BOIS SAUVAGE
279 EUR1.45%6301.84456.09M EUR106.172.63 EUR−95.25%2.04%Tài chính
Theo dõi
CYADCELYAD ONCOLOGY
0.612 EUR−3.47%12.975K0.3216.817M EUR−1.36 EUR−27.63%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DECBDECEUNINCK
2.130 EUR−1.84%35.428K0.69300.492M EUR20.020.11 EUR−68.18%2.26%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
DEMEDEME GROUP
101.0 EUR−2.88%10.441K1.712.633B EUR24.724.09 EUR1.01%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DIED'IETEREN GROUP
156.8 EUR−1.94%29.359K0.728.419B EUR19.378.09 EUR1.31%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
DIEGDIEGEM KENNEDYCERT
110 EUR−9.84%120.2311.22M EURTài chính
ECONBECONOCOM GROUP
2.450 EUR−1.80%41.602K0.38361.931M EUR8.780.28 EUR10.41%4.49%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
EKOPEKOPAK NV
19.90 EUR0.00%4.447K0.69295.01M EUR−0.08 EUR−141.28%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ELIELIA GROUP
88.95 EUR−3.99%67.491K1.296.812B EUR18.854.72 EUR27.64%1.44%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
EURNEURONAV
14.935 EUR−2.77%594.418K1.513.098B EUR5.402.77 EUR7.04%Vận chuyển
Mua
EVSEVS BROADC.EQUIPM.
27.35 EUR1.86%23.46K1.81359.841M EUR10.252.67 EUR87.15%4.17%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
EXMEXMAR ORD.
11.10 EUR0.00%40.261K0.39635.217M EUR1.955.70 EUR221.89%12.30%Vận chuyển
Theo dõi
FAGRFAGRON
16.00 EUR−0.68%53.133K1.141.178B EUR17.290.93 EUR21.68%1.09%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
FLOBFLORIDIENNE
750 EUR0.00%22215.52667.657M EUR0.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
FLSPFLOWSPARKS
23.0 EUR0.00%1K1.7949.566M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
FLUXFLUXYS BELGIUM
25.0 EUR0.81%1.393K0.761.743B EUR22.771.10 EUR2.90%3.95%Công ty dịch vụ công cộng
FOUFOUNTAIN
1.45 EUR16.00%10K0.517.472M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
GBLBGBL
69.92 EUR−0.91%155.367K0.839.675B EUR54.331.29 EUR−40.99%2.73%Tài chính
Sức mua mạnh
GIMBGIMV
41.15 EUR−0.48%8.388K1.051.152B EUR−2.23 EUR−127.98%4.40%Tài chính
Mua
GREENGREENYARD
5.98 EUR−2.13%4.403K0.96305.637M EUR37.970.16 EUR1093.18%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HYLHYLORIS
11.60 EUR−0.85%10.311K1.44327.604M EUR−0.45 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
HYSGHYBRID SOFTWARE GROUP PLC
3.40 EUR0.00%2.107K0.77111.642M EUR185.790.02 EUR−86.72%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
IBABION BEAM APPLICATIONS
9.62 EUR−2.63%32.829K0.80293.446M EUR−0.68 EUR−147.83%1.49%Công nghệ Sức khỏe
Mua
IEPIEP INVEST
5.70 EUR4.59%4.563K4.0047.997M EUR−0.25 EUR−146.79%90.36%Tài chính
IMMOIMMOBEL
28.50 EUR−2.23%3.314K0.52290.637M EUR−0.12 EUR−102.92%7.32%Tài chính
Mua
INCLUINCLUSIO SA/NV
12.45 EUR0.00%2.32K1.7892.483M EUR4.322.88 EUR20.76%3.94%Tài chính
Sức mua mạnh
JENJENSEN-GROUP
32.0 EUR0.00%1.683K2.02308.205M EUR11.122.88 EUR72.17%1.09%Sản xuất Chế tạo
Mua
KBCKBC GROEP NV
58.20 EUR−1.59%500.996K0.7824.671B EUR7.168.13 EUR36.66%4.73%Tài chính
Theo dõi
KBCAKBC ANCORA ORD
37.94 EUR−1.96%40.829K1.473.03B EUR9.813.87 EUR−42.84%5.99%Tài chính
Sức mua mạnh
KEYWKEYWARE TECHNOLOGIES
0.855 EUR0.59%16.13K4.7919.252M EUR18.270.05 EUR368.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KINKINEPOLIS GROUP
47.40 EUR0.64%22.241K0.931.265B EUR33.071.43 EUR0.39%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
LOTBLOTUS BAKERIES
7610 EUR−1.04%4710.546.275B EUR55.47137.20 EUR20.94%0.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MDXHMDXHEALTH
0.253 EUR−6.30%555.761K2.2173.003M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MELEMELEXIS
81.90 EUR0.24%15.496K0.633.301B EUR16.245.04 EUR22.71%3.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
MIKOMIKO
64.0 EUR0.00%3260.9379.488M EUR−2.02 EUR−105.23%2.87%Sản xuất Chế tạo
Mua
MITRAMITHRA
1.272 EUR−9.40%533.749K1.8997.028M EUR−1.41 EUR46.68%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
MLMAZMAZARO
5.50 EUR0.00%500.10Dịch vụ Công nghiệp
MOURMOURY CONSTRUCT
390 EUR0.00%220.21155.212M EUR7.2653.72 EUR87.63%1.74%Dịch vụ Công nghiệp
NEWTNEWTREE
1.80 EUR9.09%1250.4611.642M EURHàng tiêu dùng không lâu bền
NYRNYRSTAR
0.1250 EUR−0.79%17.603K0.3813.844M EUR0.00%Hỗn hợp
NYXHNYXOAH SA
6.70 EUR−3.46%3.138K1.03198.914M EUR−1.66 EUR−365.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
OBELORANGE BELGIUM
13.72 EUR−0.15%3.468K0.62823.641M EUR50.890.27 EUR−60.48%0.00%Truyền thông
Theo dõi
ONTEXONTEX GROUP
6.940 EUR−0.14%66.28K0.68562.27M EUR−1.46 EUR−686.27%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ONWDONWARD MEDICAL
3.96 EUR−7.48%16.458K0.34129.189M EUR−1.19 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
OPTICRESCENT
0.0100 EUR−3.85%1.357M0.2920.738M EUR−0.00 EUR50.00%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
OXUROXURION
0.0013 EUR8.33%10.532M0.283.201M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
PAYPAYTON PLANAR MAGNETICS
7.95 EUR−0.63%1.558K1.61141.366M EUR10.270.77 EUR39.82%4.70%Sản xuất Chế tạo
PROXPROXIMUS
7.682 EUR−0.21%294.158K0.462.484B EUR6.251.23 EUR−10.92%10.91%Truyền thông
Theo dõi
QFGQUESTFOR GR-PRICAF
5.02 EUR−1.57%9.205K2.3795.541M EUR−0.49 EUR−56.12%0.00%Tài chính
Theo dõi
REALREALCO
19.2 EUR−2.04%881.2012.205M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
RECTRECTICEL
9.12 EUR−2.77%78.333K1.76524.381M EUR30.820.30 EUR−46.02%2.31%Công nghiệp Chế biến
Mua
ROCKWHITESTONE GROUP
10.6 EUR−2.75%40.0024.151M EUR0.00%Tài chính
ROUROULARTA
12.30 EUR−1.60%1000.17145.483M EUR−0.08 EUR−105.87%5.60%Dịch vụ Khách hàng
Mua
SEQUASEQUANA MEDICAL
2.93 EUR0.34%7.145K1.2382.32M EUR−1.32 EUR−4.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SIPSIPEF
54.2 EUR3.04%2.765K2.11548.057M EUR7.876.89 EUR47.40%3.99%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SMARSMARTPHOTO GROUP
26.7 EUR0.75%4881.1099.188M EUR16.701.60 EUR−10.68%2.64%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
SOFSOFINA
190.9 EUR−0.47%17.412K0.886.465B EUR−15.62 EUR−116.72%1.18%Tài chính
Sức mua mạnh
SOFTSOFTIMAT
1.40 EUR0.00%600.115.285M EUR25.00%Tài chính
SOLBSOLVAY
103.00 EUR−1.76%183.404K1.1410.816B EUR8.2512.48 EUR−22.09%2.70%Công nghiệp Chế biến
Mua
SOLVSOLVAC NOM(RETAIL)
117 EUR0.86%280.012.48B EUR6.1818.95 EUR103.52%3.42%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SPASPADEL
167 EUR1.21%90.39693.108M EUR30.995.39 EUR−35.12%0.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TESBTESSENDERLO GROUP
27.20 EUR−0.37%15.066K0.802.33B EUR9.942.74 EUR6.69%1.92%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
TEXFTEXAF
34.0 EUR0.00%4641.02124.663M EUR16.892.01 EUR62.27%3.24%Tài chính
TINCTINC COMM VA
12.00 EUR−0.83%18.292K1.23440M EUR11.921.01 EUR17.82%4.24%Tài chính
Theo dõi
TITCTITAN CEMENT
17.10 EUR−0.70%41.552K3.061.326B EUR7.092.41 EUR132.79%2.44%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TNETTELENET GROUP
21.18 EUR0.00%19.793K0.692.28B EUR11.941.77 EUR−80.25%3.31%Truyền thông
Theo dõi
TUBTUBIZE-FIN
67.9 EUR−0.29%6.854K0.843.031B EUR95.140.71 EUR−90.54%0.88%Tài chính
Sức mua mạnh
UCBUCB
77.84 EUR0.39%250.385K0.9114.669B EUR45.901.70 EUR−64.56%1.20%Công nghệ Sức khỏe
Mua
UMIUMICORE
21.76 EUR−3.07%361.53K0.795.401B EUR10.812.01 EUR10.82%2.49%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
UPGUNIFIEDPOST GROUP SA/NV
2.400 EUR−6.61%41.838K3.1392.068M EUR−1.31 EUR−42.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
VANVAN DE VELDE
32.85 EUR−0.61%2.155K1.36434.256M EUR11.872.77 EUR30.78%4.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
VGPVGP
87.30 EUR−0.74%10.917K0.632.4B EUR−11.24 EUR−165.16%2.19%Tài chính
Theo dõi
WHATSWHAT'S COOKING GROUP
70.4 EUR0.57%3392.12129.933M EUR24.582.86 EUR−43.27%4.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ZENZENOBE GRAMME CERT
191 EUR−4.50%300.5212.628M EURTài chính